Senior adviseur risicomanagement

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
10-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Terneuzen
Reacties
0
Bekeken
1223
Status
Gesloten
Referentie
IGB69514535

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior adviseur risicomanagement met ervaring met de risicomodule binnen Relatics en/of GRIP en/of RISMAN.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht.

De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen is één van de werkgroepen binnen de VNSC. In de periode 2005-2008 werd in het kader van de Nederlandse MIRT-procedures een verkenningsfase uitgevoerd voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Hierbij werden oplossingen verkend en bestudeerd voor de toekomstige problemen met het huidige sluizencomplex in Terneuzen, en de bestaande Westsluis in het bijzonder. Na de verkenning heeft er in de periode 2008-2011 nog nader onderzoek plaatsgevonden (No-Regret fase). Op basis van de resultaten van de verschillende studies uit deze verkenningsfase, werden onderhandelingen gevoerd tussen Nederland en Vlaanderen.

De planuitwerkingsfase werd vanaf medio 2012 tot heden uitgevoerd. Voor de uitvoering ervan is een projectteam conform de IPM-systematiek (Integraal Project Management) ingericht. Doel van de planuitwerking is het opleveren van een aanbestedingsgereed dossier en het hebben van een Tracebesluit. Het Tracebesluit is in maart 2016 genomen en de marktbandering is in Q2 2016 ingezet. In 2015 is bovendien als  beheersmaatregel op de tijdskritische planning van het project de overbruggingsfase gestart die enkele conditioneringswerkzaamheden in de planning naar voren haalt.

Nu hiermee de realisatiefase aanstaande is, hebben de Nederlandse en de Vlaamse opdrachtgevers hun gezamenlijke intenties voor deze fase en de daaropvolgende beheer en onderhoudsfase bevestigd in een Verdrag, dat in 2015 is ondertekend en sinds 1 maart in werking getreden. In de realisatiefase, die binnenkort van start zal gaan, wordt de Nieuwe Sluis gebouwd op basis van het Design & Construct (D&C-) contract. Na de aanbesteding en gunning, voorzien in 2017, staat het projectteam, dat conform de IPM-systematiek zal worden ingericht, voor de uitdaging de succesvolle realisatie van dit bijzondere project tot stand te brengen. Voor de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen wordt expertise gezocht.

Het projectteam werkt vanuit de VNSC-locatie in Bergen op Zoom en de projectteamlocatie in Terneuzen. Flexibiliteit tussen beide locaties is tot en met 2017 een vereiste. Vanaf 2018 wordt enkel de projectlocatie in Terneuzen gebruikt en is de gevraagde flexibiliteit niet meer van toepassing. De uitwerking van het project volgt de Werkwijzer Aanleg 2.0 (Rijkswaterstaat) met als doel het invulling geven van uniform werken in en aan projecten, zowel op het niveau van algemene werkwijze, projectstructuur en projectorganisatie.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van een degelijk risicomanagement binnen het project.

 • U faciliteert / begeleidt de IPM-rolhouders in het risicomanagementproces, waaronder het uitvoeren van risicoanalyse(s).

 • U legt geïnventariseerde informatie vast in het risicoregister.

 • U stelt een overzicht op van beheersmaatregelen en monitort beheersmaatregelen.

 • U doet de analyse en geeft advies aan het IPM-team ten aanzien van sturingsissues.

 • U beheert het risicoregister (SMART-formuleren).

 • U stelt rapportages op (onder andere onzekerheden, risico’s, risicoprofiel, risicoanalyse) voor de voortgangsrapportage.

 • U hebt de periodieke afstemming met de adviseur kwaliteitsmanagement over te houden interne audits.

 • U hebt afstemming met de adviseur planning onder andere over de onderbouwing van marges in de planning en het opnemen van risico’s, het uitvoeren van probabilistische planningen (PPI’s).

 • U beoordeelt documenten zoals de voortgangsrapportages van de opdrachtnemer en opdrachtformulieren van de klant.

 • U houdt risicosessies ten behoeve van de toetsplanning voor systeemgerichte contractbeheersing (SCB) toetsen.

 • U houdt risicosessies gezamenlijk met de opdrachtnemer en stemt het deel risicodossier af met de opdrachtnemer.

 • U ontwikkelt en verbetert risicomanagement.

Eisen

 • U beschikt over hbo werk- en denkniveau.

 • U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als risicomanager.

 • U hebt aantoonbare ervaring met de dialoogfase tijdens een concurrentiegerichte dialoog.

 • U hebt aantoonbare ervaring met het werken in een grensoverschrijdende context.

 • U hebt aantoonbare ervaring met de systematiek van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

 • U hebt aantoonbare ervaring met de risicomodule binnen Relatics / GRIP / RISMAN.

 • U hebt aantoonbare ervaring met risicomanagement van omvangrijke infrastructuurprojecten van een dergelijke omvang, bij voorkeur in een overheidscontext, en dit zowel in de planfase als de realisatiefase en dit zowel in de dialoogfase / tenderfase als de realisatiefase.

 • U hebt aantoonbare ervaring met werken binnen een bestuurlijke alliantie / samenwerking.

Waar?

Terneuzen en Bergen op Zoom

Wanneer?

De functie is vanaf half augustus parttime beschikbaar voor 24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste half augustus 2018, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór maandag 20 juni aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten