Informatiearchitect-2

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
13-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
100
Op locatie
Driebergen
Reacties
2
Bekeken
652
Status
Gesloten
Referentie
20119083

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119083 Tijdelijke inhuur

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Informatiearchitect-2.

Opdracht omschrijving

Het project ‘Bijzondere Bedrijfsvoering’ (BBV) heeft de opdracht om de gerealiseerde (deel)oplossingen - voor de afscherming van medewerkers belast met specialistische operationele taken en de nog openstaande vraagstukken voor afscherming van medewerker gegevens - in een breder kader te plaatsen en toe te werken naar een meer gestructureerde en toekomst vaste oplossing.

 • uitvoeren van een impactanalyse over de gerelateerde systemen en processen heen.

 • mobiliseren van betrokkenheid en kennis vanuit FM, Finance en HRM.

 • ophalen van gehanteerde uitgangspunten (vanuit oplosgroep, kerngroep en werkgroepen) met als mogelijke resultante dat eerdere uitgangspunten heroverwogen dienen te worden.

 • de daarvoor benodigde analyse en (geactualiseerd) advies maken onderdeel uit van de impactanalyse.

Doelstelling

De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst.
De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatie-veranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts zijn de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse ondergebracht.
Het Team Informatievoorzieningexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirementanalyse en Architectuur. Het Team verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleids-ontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie en verbetering- en vernieuwingsvraagstukken van de informatievoorziening ; het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architecturen; het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en de uitvoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.
Voor het team Informatievoorziening Experts (IVE) Architectuur wordt een senior Informatiearchitect gevraagd. Deze expert beschikt in het bijzonder over grondige kennis van de Bijzondere Bedrijfsvoering en –bedrijfsvoering processen bij de Politie en van de politieorganisatie.

Gevraagde werkzaamheden

 • het inzichtelijk maken van de uitgangspunten, keuzes en hiaten (o.a. uit eerdere analyses en de beveiligingsanalyse).

 • het integraal vaststellen en analyseren van de informatiestromen voor de specialistische operationele taken. Het betreft hier dan de bedrijfsvoeringsystemen en de operationele systemen, de processen en de omgeving binnen en buiten de politie.

 • het doorgronden van de kwetsbaarheden in de voorkomende situaties in de werksoorten en deze voorzien van keuzescenario’s voor oplossingen op systeemniveau (systeem, interface, data) en/of op procesniveau (werkproces, werkinstructie, toelichting).

 • het uitschrijven en opleveren van een impactanalyse in nauwe samenwerking met het project BBV, gebruikmakend van kennis, expertise en richtlijnen binnen Dienst IM en Dienst ICT.

Vakmatige taken

 • U kunt goed plannen en organiseren.

 • U kunt je goed inleven in processen.

 • U bent in staat te schakelen op zowel tactisch als strategisch niveau en u bent goed in staat mensen met de juiste argumenten te overtuigen.

 • U beschikt over goede kennis van informatievoorziening en ervaring met het gebruik van gangbare standaard tools binnen je vakgebied.

 • U draagt bij aan de inrichting en borging van de Informatiearchitectuur en doet dit in afstemming met de coördinator Architectuur van de dienst IM.

 • U bevordert de deskundigheid van collega’s door specialistische kennis en vaardigheden periodiek over te dragen.

Inzet in de lijn of project

Project

Functie eisen

 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring als Senior Architect binnen de overheid.

 • Minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.

 • Je bent bekend met de methodieken Togaf, DYA en SOA

 • Je hebt aantoonbare ruime architectuur ervaring.

 • Je hebt aantoonbare kennis van en ruime werkervaring in het vakgebied informatiemanagement en architectuur.

Functie wensen

 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch adviseur en/of technisch informatie-architect in het vakgebied van informatievoorziening waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met diverse stakeholders in een politiek bestuurlijk gevoelige omgeving. De kandidaat heeft hierbij ruime ervaring opgedaan met Scrum/agile.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar relevante informatiearchitectuur opleidingen gedaan die gangbaar zijn binnen de overheid (zoals NORA, GEMMA) en is aantoonbaar bekend met de methodieken Togaf, DYA en SOA.

 • De kandidaat is Scrum/Agile gecertificeerd.

 • De kandidaat is Prince 2 gecertificeerd.

 • De kandidaat heeft relevante werkervaring opgedaan binnen de Nationale Politie is een pre.

Competenties

 • Besluitvaardigheid

 • Organisatiesensitiviteit

 • Organisatievermogen

 • Overtuigingskracht

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit

 • Probleemanalyse

 • Systeemdenken

 • Samenwerken

Inzet Periode

U bent inzetbaar vanaf 3-10-2016 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 28-4-2017 (totale contractduur 6 mnd excl eventuele verlenging) voor 36 uur per week. Het contract kan door de opdrachtgever optioneel worden verlengd (max 1 x 6 mnd).
De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Driebergen

Startdatum:03-10-2016

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

6 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

maximaal € 100,00

Sluitingsdatum

20-06-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

week 26 of 27

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  13-06-2016 18:05
  Plaats
  Bergeijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-06-2016 15:21
  Plaats
  Naaldwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten