Projectsecretaris

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
13-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Terneuzen
Reacties
0
Bekeken
389
Status
Gesloten
Referentie
IGB69958909

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2544 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een projectsecretaris met aantoonbare kennis van en ervaring met documentverwerking en beheer in het kader van een dialoog of aanbestedingsprocedure.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 inwerking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht.

De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen is één van de werkgroepen binnen de VNSC. In de periode 2005-2008 werd in het kader van de Nederlandse MIRT-procedures een verkenningsfase uitgevoerd voor de verbetering van de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Hierbij werden oplossingen verkend en bestudeerd voor de toekomstige problemen met het huidige sluizencomplex in Terneuzen, en de bestaande Westsluis in het bijzonder. Na de verkenning heeft er in de periode 2008-2011 nog nader onderzoek plaatsgevonden (No-Regret fase). Op basis van de resultaten van de verschillende studies uit deze verkenningsfase, werden onderhandelingen gevoerd tussen Nederland en Vlaanderen.

De planuitwerkingsfase werd vanaf medio 2012 tot heden uitgevoerd. Voor de uitvoering ervan is een projectteam conform de IPM-systematiek (Integraal Project Management) ingericht. Doel van de planuitwerking is het opleveren van een aanbestedingsgereed dossier en het hebben van een Tracebesluit. Het Tracebesluit is in maart 2016 genomen en de marktbandering is in Q2 2016 ingezet. In 2015 is bovendien als  beheersmaatregel op de tijdskritische planning van het project de overbruggingsfase gestart die enkele conditioneringswerkzaamheden in de planning naar voren haalt.

Nu hiermee de realisatiefase aanstaande is, hebben de Nederlandse en de Vlaamse opdrachtgevers hun gezamenlijke intenties voor deze fase en de daaropvolgende beheer en onderhoudsfase bevestigd in een Verdrag, dat in 2015 is ondertekend en sinds 1 maart in werking getreden. In de realisatiefase, die binnenkort van start zal gaan, wordt de Nieuwe Sluis gebouwd op basis van het Design & Construct (D&C-) contract. Na de aanbesteding en gunning, voorzien in 2017, staat het projectteam, dat conform de IPM-systematiek zal worden ingericht, voor de uitdaging de succesvolle realisatie van dit bijzondere project tot stand te brengen. Voor de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen wordt expertise gezocht.

Het projectteam werkt vanuit de VNSC-locatie in Bergen op Zoom en de projectteamlocatie in Terneuzen. Flexibiliteit tussen beide locaties is tot en met 2017 een vereiste. Vanaf 2018 wordt enkel de projectlocatie in Terneuzen gebruikt en is de gevraagde flexibiliteit niet meer van toepassing. De uitwerking van het project volgt de Werkwijzer Aanleg 2.0 (Rijkswaterstaat) met als doel het invulling geven van uniform werken in en aan projecten, zowel op het niveau van algemene werkwijze, projectstructuur en projectorganisatie.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U zorgt voor de ondersteuning van het dialoogteam tijdens de dialoogfase.

 • U ontvangt de gegadigden.

 • U organiseert specialistische overleggen tussen VNSC en gegadigden.

 • U registreert in- en uitgaande documenten.

 • U zet een overzicht van document op en onderhoudt deze inclusief de termijnbewaking.

 • U verspreidt de documenten naar de betrokkenen.

 • U monitort en bewaakt de reactietermijnen.

 • U organiseert en bewaakt de contacten met en informatievoorziening aan betrokken partijen.

 • U beheert overzichtelijk gegevens over die partijen, contactpersonen en de bijbehorende overleggen.

 • U fungeert als aanspreekpunt voor telefonische contacten..

 • U bent verantwoordelijk voor het plannen, samenstellen en organiseren van vergaderingen, vergadercycli en aparte overleggen en de terugkoppeling daarvan.

 • U verzorgt de (toezending van) vergaderstukken.

 • U verzorgt de verslaglegging (uitwerken en verspreiden) van in- en externe vergaderingen.

 • U bewaakt actielijsten en monitort de opvolgende afspraken.

Eisen

 • U beschikt over een wo-opleidingsniveau in een relevante opleiding (bij voorkeur administratieve dienstverlening) of gelijkgesteld door ervaring.

 • U hebt aantoonbare ervaring op het gebied van projectmatig werken.

 • U hebt aantoonbare kennis met organisatorische en contractuele vaardigheden.

 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met documentverwerking en beheer in het kader van een dialoog of aanbestedingsprocedure.

 • U hebt ervaring met het onderhouden van contacten met externe partijen, zowel telefonisch als op locatie.

 • U hebt ervaring met het opstellen van notulen en het monitoren van actielijsten.

 • U hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van een concurrentie gerichte dialoog.

Waar?

Terneuzen / Bergen op Zoom

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juli 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór woensdag 22 juni aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten