Projectmanager Implementatieondersteuning

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
13-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
115
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
1440
Status
Gesloten
Referentie
16.023

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Projectmanager Implementatie- ondersteuning Digitale Agenda 2020:

(vacaturenummer: 16023)

Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016 (met een gemiddelde tijdbesteding van 32 uur per week).

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
KING heeft twee afdelingen. De afdeling eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP, informatievoorziening en Sociaal Domein. De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website waarstaatjegemeente (met o.a. de burgerpeiling, de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. We bieden ondersteuning door de uitvoering van een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en landelijke initiatieven opgenomen.

Doel van de functie

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de diverse –op de behoeften van gemeenten aansluitende- implementatie ondersteuningstrajecten. Je geeft in dat kader leiding aan een nog te formeren ondersteuningsteam, ontwikkelt in lijn met de bestaande implementatiemethodiek van KING ondersteuningsplannen en draagt bij aan de doorontwikkeling van die implementatiemethodiek. De implementaties kunnen betrekking hebben op techniek en processen in diverse gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen. Je zorgt voor de uitvoering van die plannen. Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen gemeenten, relevante gemeentelijke koepelorganisatie, gemeentelijke ketenpartners en andere organisaties. Je rapporteert aan de programmamanager Digitale Agenda 2020.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Projectvoorbereiding

 • Draagt zorg voor een projectplan;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de implementatie-organisatie;

 • Werft het team voor de uitvoering van de implementaties.

Projectmanagement & uitvoering

 • Plant en bewaakt de uitvoering van de implementaties en pleegt waar nodig interventies;

 • Stelt implementatieplannen op en voert de regie hierover;

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Stemt af met bij de implementatie betrokken partijen;

 • Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan.

Projectevaluatie

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • Adviseert over toekomstige projecten.

Relatiemanagement

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;

 • Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders omtrent de implementatie BGT;

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;

 • Creëert draagvlak voor het project.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Meer dan 5 jaar ervaring in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten door het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven;

 • In de afgelopen 10 jaar verantwoordelijk geweest voor verbeter- en veranderprojecten binnen gemeenten;

 • In staat om zelfstandig en planmatig te werken;

 • In de afgelopen vijf jaar meerjarige ervaring met gemeenten. Heeft met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties gewerkt, spreekt de taal van gemeenten en heeft aantoonbare ervaring met het verbinden met gemeenten;

 • Is de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk geweest voor het coördineren van de communicatie en organisatie van complexe projecten;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken.

Gewenst profiel

 • Is bewezen effectief en flexibel in verschillende stijlen van leidinggeven;

 • Weet een zelfsturend team stimulerend te faciliteren en te verbinden met de andere deelprojecten (en vice versa);

 • Bevordert en prioriteert het gesprek over de Digitale Agenda 2020 en stimuleert landelijke standaarden en voorzieningen;

 • Werkt samen met gemeenten, de koepels en marktpartijen;

 • Heeft inhoudelijke goede en actuele kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen;

 • Heeft ruime ervaring met organisatorische verandering en het begeleiden van organisaties hierin en kan hierbij inspirerend en creatief schakelen tussen inhoud, techniek en proces;

 • Beschikt over een aantoonbaar netwerk bij gemeenten, en ketenpartijen (ambtelijk en/ of bestuurlijk niveau);

 • Is vaardig in advies- en presentatie-vaardigheden en heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (concreet en helder);

 • Is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en schakelt snel in het in afstemming met in- en externe gesprekspartners om te komen tot gedragen doelstellingen;

 • Heeft analytisch en creatief vermogen om signalen, ideeën te vertalen naar oplossingsrichtingen en vernieuwingsvoorstellen.

Houdingsaspecten

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Initiatiefrijk;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Realiteitszin;

 • Plannen en organiseren;

 • Leidinggeven;

 • Netwerken.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. Het betreft een betrekking van 32 uur per week. De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Bij inhuur via een bureau of van een zzp-er wordt een uurtarief gehanteerd dat is afgeleid van deze schaal en passend is bij de omvang en duur van de functie.
Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst, exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief laptop en mobiele telefonie
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 29 juni 2016 tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Zo nodig wordt een tweede afspraak in dezelfde of de daarop volgende week gemaakt.

Reageren?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via deze website
U kunt tot 27 juni 2016, 12.00 uur reageren. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Opdrachtomschrijving

Leidinggeven aan een nog te formeren ondersteuningsteam, in lijn met de bestaande implementatiemethodiek van KING ondersteuningsplannen ontwikkelen en bijdragen aan de doorontwikkeling van die implementatiemethodiek. De implementaties kunnen betrekking hebben op techniek en processen in diverse gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen. Zorgen voor de uitvoering van deze plannen. Tijdens de uitvoering contacten onderhouden met alle belangrijke stakeholders binnen gemeenten, relevante gemeentelijke koepelorganisatie, gemeentelijke ketenpartners en andere organisaties. Rapporteren aan de programmamanager Digitale Agenda 2020.

Op te leveren resultaten

 • Opstellen van een projectplan;

 • Zorgdragen voor de inrichting van de implementatie-organisatie en team werven voor de uitvoering van de implementaties;

 • Implementatieplannen opstellen regie hierover voeren;

 • Zorgdragen voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Zorgdragen voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • Ontwikkelen en onderhouden een relatienetwerk.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  13-06-2016 22:45
  Plaats
  Tiel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-06-2016 11:37
  Plaats
  Nijmegen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-06-2016 13:29
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-06-2016 14:53
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  22-06-2016 09:18
  Plaats
  Wateringen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-06-2016 22:23
  Plaats
  Zutphen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten