Projectmanager Implementatieondersteuning

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
14-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
808
Status
Gesloten
Referentie
20119088

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2500 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119088 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Projectmanager Implementatieondersteuning.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. KING heeft twee afdelingen. De afdeling eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodule specificaties etcetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd, zoals operatie BRP, informatievoorziening en Sociaal Domein. De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling, de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening.

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
We bieden ondersteuning door de uitvoering van een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en landelijke initiatieven opgenomen.

Doel van de functie

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de diverse –op de behoeften van gemeenten aansluitende- implementatieondersteuningstrajecten. Je geeft in dat kader leiding aan een nog te formeren ondersteuningsteam, ontwikkelt in lijn met de bestaande implementatiemethodiek van KING ondersteuningsplannen en draagt bij aan de doorontwikkeling van die implementatiemethodiek. De implementaties kunnen betrekking hebben op techniek en processen in diverse gemeentelijke beleids- en uitvoeringsdomeinen. Je zorgt voor de uitvoering van die plannen. Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen gemeenten, relevante gemeentelijke koepelorganisatie, gemeentelijke ketenpartners en andere organisaties. Je rapporteert aan de programmamanager Digitale Agenda 2020.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Projectvoorbereiding

 • Draagt zorg voor een projectplan;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de implementatie-organisatie;

 • Werft het team voor de uitvoering van de implementaties.

Projectmanagement & uitvoering

 • Plant en bewaakt de uitvoering van de implementaties en pleegt waar nodig interventies;

 • Stelt implementatieplannen op en voert de regie hierover;

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Stemt af met bij de implementatie betrokken partijen;

 • Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan.

Projectevaluatie

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • Adviseert over toekomstige projecten.

Relatiemanagement

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;

 • Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders omtrent de implementatie BGT;

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;

 • Creëert draagvlak voor het project.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Meer dan 5 jaar ervaring in landelijke projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten door het ontwikkelen, opschalen en implementeren van dienstverlenings- of informatiekundige initiatieven;

 • In de afgelopen 10 jaar verantwoordelijk geweest voor verbeter- en veranderprojecten binnen gemeenten;

 • In staat om zelfstandig en planmatig te werken;

 • In de afgelopen vijf jaar meerjarige ervaring met gemeenten. Heeft met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties gewerkt, spreekt de taal van gemeenten en heeft aantoonbare ervaring met het verbinden met gemeenten;

 • Is de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk geweest voor het coördineren van de communicatie en organisatie van complexe projecten;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken.

Gewenst profiel

 • Is bewezen effectief en flexibel in verschillende stijlen van leidinggeven;

 • Weet een zelfsturend team stimulerend te faciliteren en te verbinden met de andere deelprojecten (en vice versa);

 • Bevordert en prioriteert het gesprek over de Digitale Agenda 2020 en stimuleert landelijke standaarden en voorzieningen;

 • Werkt samen met gemeenten, de koepels en marktpartijen;

 • Heeft inhoudelijke goede en actuele kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen;

 • Heeft ruime ervaring met organisatorische verandering en het begeleiden van organisaties hierin en kan hierbij inspirerend en creatief schakelen tussen inhoud, techniek en proces;

 • Beschikt over een aantoonbaar netwerk bij gemeenten, en ketenpartijen (ambtelijk en/ of bestuurlijk niveau);

 • Is vaardig in advies- en presentatie-vaardigheden en heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (concreet en helder);

 • Is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en schakelt snel in het in afstemming met in- en externe gesprekspartners om te komen tot gedragen doelstellingen;

 • Heeft analytisch en creatief vermogen om signalen, ideeën te vertalen naar oplossingsrichtingen en vernieuwingsvoorstellen.

Houdingaspecten

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Initiatiefrijk;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Realiteitszin;

 • Plannen en organiseren;-

 • Leidinggeven;

 • Netwerken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

tot 31-12-2016

Inzet

32 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

21-06-2016

Sluitingstijd

10:00

Intakegesprek

29-06-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  15-06-2016 10:23
  Plaats
  Breda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  16-06-2016 16:57
  Plaats
  Wassenaar

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-06-2016 11:55
  Plaats
  Sliedrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-06-2016 09:30
  Plaats
  Haarlem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten