Informatie Architect

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
15-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
100
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
764
Status
Gesloten
Referentie
16.048

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuuraanvragen op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, adviseer ik u dit alsnog te doen.
Mocht u vragen hebben over de stappen die gezet moeten worden, kunt u mij bereiken via gusta.dekaste@kinggemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


Omschrijving

Informatie Architect en penvoering voor ondersteuning bij diverse architectuurvraagstukken

(vacaturenummer 16048)

Raamovereenkomst met één of meerdere personen (bij voorkeur minimaal drie) voor het leveren van capaciteit bij het ondersteunen van het uitwerken architectuur vraagstukken gerelateerd aan GEMMA en diverse projecten en programma’s binnen het gemeentelijk domein. De inzet wordt gemaximeerd per architectuurvraagstuk en is dus afhankelijk van de vraagstelling en zal fluctueren.
De raamovereenkomst, met meerdere mogelijke opdrachten zonder afnameverplichting, zal lopen tot 31-12-2016 met een mogelijke verlenging tot 1-7-2017.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de afdeling eDiensten

De afdeling eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving en beheer burgerzakenmodule specificaties. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma's uitgevoerd, zoals operatie BRP en Informatievoorziening Sociaal Domein, de Digitale Agenda 2020 en de Omgevingswet.

Taakgebied Informatievoorziening/GEMMA

Binnen KING wordt gewerkt aan het realiseren van een gemeenschappelijke gemeentelijke procesinrichting en, daarvan afgeleid, één gezamenlijke set vereisten voor de gemeentelijke informatievoorziening. Deze gemeenschappelijke procesinrichting en informatievoorziening beschrijven we in de verschillende onderdelen van de Gemeentelijke model architectuur (GEMMA). Deze modelarchitectuur stelt gemeenten in staat beter en gezamenlijk regie te voeren op de functionaliteit van proces-ondersteunende informatiesystemen en op de samenhang tussen proces- en informatiearchitectuur. Binnen de GEMMA werken we ook aan de open standaarden voor uitwisseling van gegevens binnen het gemeentelijk domein en de gerelateerde ketens.
De GEMMA wordt gebruikt als uitgangspunt voor het specificeren van de benodigde informatievoorziening bij ontwikkelingen zoals de decentralisaties of de omgevingswet. Op die manier kunnen gemeenten (en samenwerkingsverbanden en andere partijen) de verbinding leggen tussen de huidige en de toekomstige informatievoorziening die nodig is om die doelen te bereiken.

Doel van de raamovereenkomst

Wij zoeken een raamovereenkomst voor het leveren van capaciteit als solutionarchitect om het team te versterken bij de uitwerking en verdieping van diverse vraagstukken op het gebied van informatiearchitectuur in het gemeentelijk domein. Naast het leveren van kennis op het gebied van het beschrijven van oplossingen in de informatiearchitectuur, gaat het ook om het uitwerken daarvan als penvoerder in documenten en het vastleggen daarvan op GEMMAonline.nl.
Bij de uitwerking is een goede verbinding tussen GEMMA en de doelen van de projecten en programma’s een belangrijk aandachtspunt. Voor die verbinding zal op regelmatige basis behoefte zijn aan het opstellen van project start architecturen.
De gevraagde capaciteit voldoet minimaal aan de onder kennis en ervaringsvereisten gevraagde expertise.

Werkwijze in het kort

In voorkomende gevallen zal op basis van een vraagstelling vanuit KING, en op basis van beschikbaarheid en expertise, aan één van de partijen worden gevraagd om een plan van aanpak, een planning en een urenraming te maken voor een (deel)project.
Deze vraagstellingen zullen deels afkomstig zijn vanuit programma’s en projecten die belast zijn met de invoering en implementatie van onder andere de omgevingswet, de Digitale Agenda 2020 of vanuit het reguliere portfolio van GEMMA.
Op basis van het goedgekeurde plan van aanpak, planning en urenraming zal vervolgens opdracht worden gegeven voor de uitwerking.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

De opdrachten worden uitgewerkt in nauw overleg met een team van architecten van KING eDiensten en met betrokkenen vanuit betreffende projecten of programma’s. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak, bijbehorende urenraming en overzicht van de op te leveren producten. Na de opdracht voor de uitwerking ben je verantwoordelijk voor het opleveren van concrete producten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk en denkniveau bij voorkeur in de richting van (bedrijfskundige) Informatica.

 • Aantoonbare relevante werkervaring in het veld bij voorkeur van gemeentelijke informatievoorziening.

 • Kennis en ervaring met het opstellen van referentiearchitecturen.

 • Ruime kennis van gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen.

 • Kennis van GEMMA en NORA en andere referentiearchitecturen binnen de overheid.

 • Aantoonbare affiniteit met de doelen van gemeenten en het opstellen van een innovatieve architectuur. Specifieke kennis van ontwikkelingen bij gemeentelijke dienstverlening en processen.

 • Kennis van en ervaring met standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners.

 • Affiniteit met het GEO domein en de wet- en regelgeving rondom de omgevingswet

 • Specialistische kennis van en ervaring met het modelleren in ArchiMate (versie 2.x) en BPMN(versie 2.x)

 • Actuele kennis van en ervaring met modelleren in architectuurtools, bij voorkeur BiZZdesign Architect

 • Ervaring met de inzet van een Semantic MediaWiki

 • Kennis van architectuurframeworks zoals DYA, Zachman en/of TOGAF

Houdingsaspecten en competenties

 • Goede gesprekspartner voor zowel gemeenten, leveranciers als KING

 • Zelfstandig kunnen acteren in krachtenveld van gemeenten en leveranciers

 • Kunnen schakelen tussen projectbelang en belang van standaarden

 • Goed kunnen samenwerken met werkgroepen gevormd door diverse (gemeentelijke) deelnemers.

 • Open en toegankelijk.

 • Initiatiefrijk en enthousiasmerend.

 • Daadkrachtig en doortastend.

 • Pragmatisch en oplossingsgericht.

 • Communicatief vaardig en in staat om als penvoerder/projectleider te acteren.

 • Flexibel.

Vergoeding/salarisniveau

Het betreft een raamovereenkomst waarbij sprake is van een vergoeding op basis van werkelijk gemaakte uren.
Maximum vergoeding voor deze activiteiten is €100 per uur exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen voorzieningen zoals mobiele telefoon en laptop.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt van partijen waarmee we voornemens zijn een raamovereenkomst af te sluiten. Deze partijen zullen worden uitgenodigd voor een gesprek in week 26 (woensdag 29 juni). Op basis van die gesprekken worden de definitieve partijen/personen geselecteerd voor het afsluiten van een raamovereenkomst.

U kunt tot 24 juni 2016 reageren. Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Architectuur.

Reacties van externen die niet via deze marktplaats lopen, worden niet in behandeling genomen en daar wordt ook niet op gereageerd.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten