Projectsecretaris senior

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
16-06-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
825
Status
Gesloten
Referentie
20119089

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


Omschrijving

Aanvraag 20119089 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Projectsecretaris.

Functieomgeving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Operations (OPS) van de Bedrijfsgroep informatievoorziening en Technologie (BG IVENT) van het Commando Dienstencentra (CDC) van het Ministerie van Defensie. OPS bestaat naast een stafafdeling uit de afdelingen Productmanagement, Realisatie, Levering, lnfrastructuur & Services, Advies & Applicaties en Programma's & Projecten.
De afdeling Programma's & Projecten heeft tot doel het uitvoeren van alle programma en projectactiviteiten. die vanuit de BGIVENT bij OPS worden ondergebracht in programma's en projecten. Realisatie geschiedt op gestructureerde projectmatige wijze vanuit en binnen de kaders en afspraken van de bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering zoals werkwijze, methodieken, geld, tijd en kwaliteit en op basis van een eenduidige architectuur van infrastructuur van diensten en producten.
De afdeling Infrastructuur & Services heeft als primaire doel het exploiteren van de Defensie- infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen. Dit op zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt.

Het cluster Projecten is verantwoordelijk voor de inzet van Projectmanagers binnen l&S en de competentieontwikkeling van de Projectmedewerkers. Functionele sturing op projecten vindt plaats vanuit het cluster Projecten. Het cluster Projecten zorgt voor realisatie van projecten die kunnen worden geïnitieerd vanuit de eigen lijn, intern bedrijf, of vanuit een externe klant. Projecten zijn beperkt qua omvang, resources (projectmedewerkers) worden d.t.v. HR-management en het lijnmanagement uit de relevante lijnorganisatie betrokken.
De werkzaamheden van functionaris vinden plaats bij Programma's & Projecten of bij l&S/Cluster
Projecten.
De Projectsecretaris is belast met het opzetten en voeren van programma/ en projectadministraties en met adviseren van resultaatverantwoordelijke over administratieve zaken betreffende de proqrarnma's en projecten.

Werkzaamheden

Het opzetten, voeren en administreren van projectadministraties en calculaties, assisteren van project en programmamanagers en het uitvoeren van controle- en kwaliteitsslagen, door:

 • het verlenen van secretariële en administratieve ondersteuning bij het opstellen van voorcalculaties voor projectoffertes (het betreft niet offertes uitwerken/opstellen);

 • het, in overleg met de resultaatverantwoordelijke, opzetten van projectadministraties en het voeren de projectadministraties van toegewezen projecten;

 • het administreren van de projectplanning en -voortgangsgegevens, alsmede de projectdocumentatie en -correspondentie en andere dagelijkse administratieve werkzaamheden;

 • het invulling geven aan de secretariële ondersteuning van projecten (agenda's beheren, telefoon bedienen, e-mail verzorgen, vergaderingen voorbereiden, vergaderverslagen maken e.d.);

 • het zorgdragen voor het goed functioneren van de infrastructuur en andere logistieke zaken ten behoeve van projecten;

 • het signaleren en tijdig rapporteren van knelpunten in de projectvoortgangen andere project kritische aspecten (planning, mijlpalen, capaciteit, overschrijding budgetten enz.);

 • het assisteren van projectteammedewerkers bij presentaties, aanpassingen van documenten enz.;

 • het ondersteunen bij de inrichting en de uitwerking van projectafsluitingen;

 • het rapporteren aan de betrokken resultaatverantwoordelijke.

Speelruimte

 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd Projectbureau of de Unitmanager Projecten (afhankelijk of functionaris werkzaam is bij PNP of l&S/Cluster Projecten) en aan de programmamanagers en projectmanagers voor de betreffende projecten over de volledigheid, correctheid en tijdigheid van de projectadministraties;

 • Kader waarbinnen wordt gewerkt: werkafspraken, regels, voorschriften en instructies zijn bij de uitvoering van het werk van kracht;

 • Functionaris neemt beslissingen over het inrichten van projectadministraties over het signaleren en rapporteren over knelpunten.

Contacten

 • primair zijn er contacten met de resultaatverantwoordelijken over de voortgang van het project en over problemen/knelpunten die uit de projectadministratie blijken;

 • met alle partijen die bij de projecten zijn betrokken om informatie in te winnen of te verstrekken;

 • met manager over het eigen functioneren teneinde de kwaliteit van het functioneren te verbeteren en loopbaan mogelijkheden te bespreken.

 • Sr)projectmanagers en -leiders en projectsecretaresses over de structuur, opzet, inrichting en inhoud en uitvoer van projecten en/of programma's en ten behoeve van de inrichting in de bedrijfsvoeringsystemen met als doel efficiënt en betrouwbare informatievoorziening te borgen;

 • met projectmedewerkers over de urenregistratie met betrekking tot de volledigheid van de urenverantwoordingen om daarmee de kosten en opbrengsten te garanderen;

 • de programma- en projectmanagers over voortgangsrapportages met als doel inzicht te geven in de aspecten random capaciteit, planning en uitputting van budgetten van het programma en de projecten;

 • de dedicated controller over planning, begroting en uitputting van budgetten met als doel te signaleren en te informeren.

Functie eisen

 • MBO werk- denkniveau (bij voorkeur op basis van een MEAO-opleiding)

 • Kennis van projectadministraties.

 • Kennis van projectmanagement methoden en -technieken,

 • Kennis van projectcalculaties, doorbelastingsmethoden en technieken.

 • Kennis van Principal Toolbox en SAP.

 • lnzicht in het besturingsmodel van !VENT.

 • Vaardigheid in voeren van projectadministraties.

 • Vaardigheid in het opstellen van projectcalculaties.

Competenties

 • Samenwerken, niveau 2

 • Verantwoordelijk, niveau 2

 • Communiceren, niveau 1

 • Nauwkeurig, niveau 2

 • Plannen en organiseren, niveau 2

 • Resultaatgericht, niveau 1

 • initiatief, niveau 1

Inzet Periode

Ten behoeve van de volgende projecten

 1. UVO : 8 uur per week t/m 31 december 2016 (Stage 1), 4-6 uur per week t/m 31 maart 2017.

 2. IAM: 4 uur per week t/m 30 september (exclusief AWR Acceptatieomgeving.

 3. Rekencapaciteit: 6 uur per week t/m 30 april 2017.

 • De inzet is begroot op 945 uren en is slechts indicatief.

Screeningsniveau

U dient, alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden, gescreend te zijn door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau: A.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm na screening

Duur

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Inzet

32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

19-06-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  17-06-2016 10:30
  Plaats
  Wapenveld

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-06-2016 12:30
  Plaats
  Nieuwerkerk aan den IJssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten