Accountmanager Bestuurlijk

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
17-06-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
90
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
626
Status
Gesloten
Referentie
16.

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2535 opdrachten

Omschrijving

Vacature

accountmanager Veilig Gebruik Suwinet ‘specialisatie strategie & bestuur’

vacaturenummer

16043

De vacature betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, vooralsnog tot eind 2016. De beoogde startdatum is 15 augustus. Er wordt een tweedaagse introductiecursus georganiseerd in week 34. Van de kandidaat wordt aanwezigheid bij deze introductiecursus verwacht.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de afdeling E-diensten

De afdeling E-Diensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van de gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA), de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling E-Diensten regelmatig projecten en programma's uitgevoerd, zoals Informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020 Het afdelingshoofd E-Diensten is lid van het Managementteam KING.

Over programma Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet

Suwinet is het gegevensuitwisseling systeem van UWV, SVB en gemeenten. De
gegevensuitwisseling is noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke taken in de keten van Werk en Inkomen. In 2013 en 2014 heeft het ministerie van Sociale Zaken een Privacy Impact Assessment laten verrichten op Suwinet. Hieruit is een aantal kwetsbaarheden in het systeem naar voren gekomen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren diverse inspectieonderzoeken verricht waaruit bleek dat gemeenten als gebruikers van Suwinet veel verbeterpotentieel hebben in het naleven van normen ten aanzien van integriteit en veiligheid. In reactie hierop hebben UWV, SVB en VNG een programmaplan met verbetermaatregelen opgesteld (Programma BVGS; Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet). In 2014 en 2015 is een aantal informatieproducten tot stand gekomen. In 2016 worden deze voor implementatie aangeboden aan gemeenten. Het betreft nieuwe toepassingen in het systeem, maar ook handreikingen over zorgvuldig gebruik ervan. VNG heeft KING gevraagd de implementatie van de resultaten uit het Programma BVGS voor gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties te realiseren.

Doel van de functie

De accountmanager vormt de verbinding tussen het programma BVGS en de gemeenten. Het programma BVGS realiseert een aantal producten die veilige gegevensuitwisseling binnen Suwinet mogelijk maken. De accountmanager brengt de producten vanuit het BVGS programma naar gemeenten, stimuleert gemeenten bij de ingebruikname, adviseert hierover en ondersteunt. De accountmanager is voor de gemeenten aanspreekpunt en ‘ogen & oren’ van het programma BVGS in zijn of haar regio. De accountmanager legt relevante signalen van gemeenten terug bij het programmateam.

De accountmanager brengt en houdt per organisatie in beeld of en zo ja hoe deze werkt met de producten uit de BVGS-portfolio. Dit overzicht van de accountmanagers biedt aan het einde van het jaar de basis om de implementatie te kunnen evalueren en te kunnen beslissen of deze nog een vervolg moet krijgen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Elke accountmanager heeft een werkgebied met de omvang van circa 2 provincies. Gemiddeld gaat het om 40 tot 50 gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties. De accountmanager brengt en houdt per gemeente/gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in beeld of en zo ja hoe deze werkt met de producten uit de BVGS-portfolio.
Met inachtneming van het gegeven dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor implementatie van de BVGS-producten, adviseert en ondersteunt de accountmanager de gemeenten bij de inbedding van deze producten.
De accountmanager bouwt en onderhoudt het netwerk, signaleert en registreert de voortgang en knelpunten of onvolkomenheden en rapporteert daarover aan de accountmanager-projectleider. De accountmanager maakt deel uit van het team van zes accountmanagers en draagt vanuit zijn/haar kennis vanuit het veld bij aan communicatie(producten).

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO werk- en denkniveau

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van accountmanagement

 • Aantoonbare en actuele kennis en ervaring met het gebruik van Suwinet.

 • Aantoonbare en actuele kennis en ervaring met gemeentelijke organisaties en werkprocessen van sociale diensten

 • Aantoonbare en actuele ervaring met (ICT-)implementatietrajecten bij gemeenten

 • Aantoonbare kennis en ervaring van (recente ontwikkelingen met betrekking tot) gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en privacy

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, ervaring met kennisoverdracht aan groepen

 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kan goed schakelen tussen strategisch (bestuurlijk), tactisch (management) en operationeel (uitvoeringsniveau).

 • Een netwerk binnen gemeentelijke sociale diensten en ISD-en is een pre

Houdingsaspecten

 • Bezit een grote dosis naar buiten gerichte energie. Heeft een hoog werktempo en gevoel voor richting.

 • Is in staat aan een breed scala aan activiteiten deel te nemen en kan in een levendige sociale omgeving werken

 • Is nieuwsgierig en onderzoekend. Is zowel breed van oriëntatie als diepgaand

 • Kan ageren en reageren, kan uitlokken en uitdagen om net iets meer te bereiken dan het gestelde doel. Is succesgericht en kan prestaties afdwingen aan zichzelf en anderen.

 • Een energieke aanhouder en doorzetter

 • Netwerker, bruggenbouwer, verbinder

 • Kan makkelijk communiceren, presenteren en overtuigen

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 11 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief staat vermeld in de vragenlijst. Het tarief is lager of maximaal gelijk aan 90 euro per uur inclusief BTW en exclusief reiskosten. De reiskostenvergoeding is maximaal 19 ct per kilometer voor dienstreizen (geen woon-werkverkeer). Het door u aangeboden tarief is inclusief gebruik van eigen laptop en mobiele telefonie.

Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal 3 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 5en 6 juli.

U kunt tot 30 juni 12.00 uur reageren.

Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied implementatieondersteuning.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten