Requirements Manager

Intermediair
KPN Consulting
Geplaatst op
17-06-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
0
Op locatie
Den Haag, incidenteel Utrecht.
Reacties
4
Bekeken
907
Status
Gesloten
Referentie
63753 MK

Omschrijving

Omschrijving

Voor Rijkswaterstaat zijn we op zoek naar een Requirements Manager

Profiel omschrijving

De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Doel van de functie

Binnen het Programma Implementatie Omgevingswet wordt gewerkt aan het Digitale Stelsel Omgevingswet waarvoor IV-voorzieningen zoals applicaties, gebruikerstoepassingen, gegevensbronnen, interfaces, services, dienstverlening, processen en standaarden nodig zijn. De realisatie van deze IV-voorzieningen vindt plaats onder architectuur. De Visie en het programma van eisen van de opdrachtgever wordt vertaalt in een decompositie in onderdelen (blueprint) en van daaruit naar een aantal projectopdrachten. Binnen de projecten wordt dit verder uitgewerkt in goed gespecificeerde requirements zodat wordt gewaarborgd dat de producten voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, passen op de uitvoeringspraktijk en meerwaarde bieden voor een gebruiker. Dit proces is wat we requirements management noemen. We zijn op zoek naar een ervaren Requirements Manager (RM) die op programmaniveau requirements management inricht en aanstuurt.
De RM is binnen het Programma Implementatie Omgevingswet (IOW) verantwoordelijk voor requirements management en introduceert een systematische benadering om requirements te verzamelen, selecteren, ordenen en documenteren en het proces om overeenstemming te krijgen en te houden met de opdrachtgever en afnemers met betrekking tot wijziging van requirements. De RM zorgt voor een passende requirements management organisatie incl. een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen rollen zoals projectleider, klantvertegenwoordiger, requirements specifier, ontwikkelaar en tester. Duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de verschillende projecten en externe belanghebbenden bij IOW, hoe adequaat requirements management te waarborgen. De RM definieert producten om alle requirements vast te leggen en gebruikt hierbij o.a. de ‘best practices’ binnen Rijkswaterstaat. Het gaat om impactdocumenten, specificatiedocumenten (zoals uses cases, systeemregels, service definities), modellen, aanvullende specificaties (bijv. schermspecificaties, interfaces) en rapporten (bijv. statusoverzicht). De RM heeft de juiste expertise om te adviseren over het eventuele gebruik van tools voor deze producten. De RM richt voor IOW het requirements management proces in en adviseert hierin de programmamanager, domeinmanagers, betrokken projectleiders en andere stakeholders betrokken bij requirements en is in staat om te enthousiasmeren en mobiliseren. De RM initieert en faciliteert daartoe de nodige activiteiten zoals presentaties, workshops, verdiepingssessies, trainingen, etc. Denk hierbij aan processen voor het identificeren en specificeren van requirements, het reviewen, wijzigingsbeheer en configuratiemanagement. Het RM-proces moet ertoe leiden dat binnen het programma steeds op beheerste wijze vanuit begrip van de behoefte van de klant en/of de oorzaak van een probleem, een passende (systeem)oplossing gespecificeerd en gerealiseerd kan worden wat meerwaarde biedt voor gebruikers. De RM weet hoe te monitoren op de uitvoering van requirements management en welke rapporten en metrieken relevant zijn voor IOW, denk aan relaties, dekking, traceerbaarheid, prioriteit en status. De RM communiceert tijdig en helder over de status van RM en spreekt verantwoordelijken aan indien nodig, zoekt met hen naar concrete oplossingen en schaalt waar en wanneer nodig op naar de domeinmanagers of programmamanager. En omdat risico een integraal onderdeel is van requirements management heeft de RM ervaring heeft met risk-based requirements management en brengt dat in de praktijk. Zo zijn requirements gerelateerde risicoreserveringen goed onderbouw. Tot slot. De professionals die werken aan de realisatie en implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet maken uiteindelijk het verschil en de RM weet hoe leden van het requirements team te coachen en begeleiden in hun rol. Analisten, requirements specifiers en ontwikkelaars dienen voldoende geëquipeerd te zijn om hun bijdrage te leveren aan goed requirements management.

•De RM werkt binnen het Programma Implementatie Omgevingswet (IOW) en heeft bijvoorkeur affiniteit met implementatie van wetgeving en bij voorkeur die van de Omgevingswet. Ook ervaring met vergunningverlening en handhaving is relevant. Pre is als de RM ervaring heeft met webapplicaties, uitwisselingsplatformen en regelbeheer. Bij IOW zijn vele partijen betrokken, voornamelijk departementen en uitvoeringsorganisaties, en de RM heeft bij voorkeur ervaring in multi-party omgevingen binnen de publieke sector en is gewend rekening te houden met politiek-bestuurlijke verhoudingen en kent het krachtenveld. Goed stakeholder management is belangrijk, evenals organisatiesensitiviteit en sterke communicatieve vaardigheden. Omdat aanbestedingen niet zijn uit te sluiten, is ook ervaring met het opstellen van bestek, selecteren van leverancier en vanuit requirements aansturen van realisatie een pre. Omdat binnen IOW gerealiseerde ICT-producten na oplevering in beheer moeten worden genomen, heeft de RM ervaring met de eisen en wensen die in de requirements geadresseerd moeten worden en hoe hierbij met vertegenwoordigers van beheer samen te werken.

Kennis & Ervaring

•Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar als RM van complexe (ICT) projecten;

•Gedegen kennis van RM [verder op te splitsen o.b.v. functieomschrijving]

•Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het inrichten en aansturen van RM binnen een groot project of programma;

•Ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties;

•Ervaring met ICT-projecten gericht op webapplicaties, regelbeheer en/of ketensamenwerking.

Gaarne deze eisen in uw motivatie toelichten. Niet met “ja” of “nee” of “zie CV’, maar middels een korte concrete toelichting.

Sluitingsdatum

21-06-2016

Sluitingstijd

12:00

Indicatie intakegesprek

zsm

Indicatie besluitvorming
06-07-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn

•CV in Word-formaat voorzien van de 3 meest relevante (recente) projecten.
•Motivatie afgestemd op de functie eisen.
•Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).
•Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
•Aanbiedingen op basis van exclusiviteit
•Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u binnen 12 uur een reactie, via de mail of telefoon

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  20-06-2016 23:01
  Plaats
  Wassenaar

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-06-2016 10:46
  Plaats
  Driebergen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-06-2016 14:35
  Plaats
  Amstelveen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  23-06-2016 08:53
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten