Projectleider doorontwikkeling digitalisering P&C-cyclus

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
17-06-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Arnhem
Reacties
2
Bekeken
553
Status
Gesloten
Referentie
20119109

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Baker Tilly Berk NV 43 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119109 Tijdelijke inhuur

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Projectleider doorontwikkeling digitalisering P&C-cyclus

Omschrijving opdracht

Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor twee miljoen inwoners, vanuit het CoalitieAkkoord “Ruimte voor Gelderland”. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

Bedrijfsvoering wil daar aan bijdragen door onze collega’s beter van dienst te zijn en door beter zichtbaar te zijn als een gelijkwaardige Partner in Business. Bedrijfsvoering wil daarom een organisatie zijn die permanent is afgestemd op wat onze partner vraagt en daarmee een actieve bijdrage levert aan het realiseren van onze ambities.

De afdeling Financiën ondersteunt en adviseert op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Het team Financiële Administratie en Beheer (FAB), zorgt voor de financieel administratieve processen en boekhoudkundige werkzaamheden voor de provinciale organisatie. Het team Inkoop verzorgt de processen m.b.t. de centrale inkopen van diensten en leveringen voor de organisatie als geheel. Het team Business Planning en Control (BPC) verzorgt de financiële adviesfunctie voor alle beleidsinhoudelijke en ondersteunende taken binnen de organisatie. Het team Financieel Beleid (FIB), verzorgt de politiek-bestuurlijke advisering, de financiële beleidskaders, vermogensbeheer en treasury, de financiële informatievoorziening en organiseert en faciliteert de concerncyclus planning en control. Bij dit laatste team is deze opdracht voorhanden. Voor deze opdracht wort gezocht naar een stevige projectleider met aantoonbar meerjarige ervaring in het doorontwikkelen en digitaliseren van de informatievoorziening m.b.t. de planning~ en controlcyclus en de bijbehorende documenten in de zogenaamde Bestuursmonitor.

U treedt op als projectleider namens het concern met een tweeledige opdracht

1.Doorontwikkelen van de digitale bestuursmonitor (platform waarop de documenten van de Beleidscyclus en de P&C-cyclus binnen de provincie Gelderland in eerste instantie ambtelijk digitaal worden opgesteld (voorbereiding en uitvoering) en vervolgens worden overgezet naar bestuurlijke documenten voor GS/PS en alle externe geïnteresseerden).
2.Opstellen en doorontwikkelen van de monitor van de afdeling Financiën, waarbij aan de hand van KPI’s etc. sturings~ en verantwoordingsinformatie over de resultaten van de afdeling wordt verkregen. Dit dient verder opgezet en ontwikkelt te worden naar Bedrijfsvoering als geheel (meerdere afdelingen Bedrijfsvoering) en dient via eenzelfde platform als de bestuursmonitor neergezet te worden.

Dit alles in het kader van het groeimodel aanpak digitalisering P&C-cylcus.

U wordt hiërarchisch ondergebracht binnen de afdeling Financiën.

Verantwoordelijkheden

Als projectleider is het jouw verantwoordelijkheid om zowel de inhoudelijke doorontwikkeling als het proces te leiden en te sturen op resultaat op basis van een met betrokkenen afgestemd plan van aanpak en een realistische planning. Dit doe je binnen de context van het cluster P&C-regie, waarbij een 5-tal gelijkwaardige collegae aan de documenten van de P&C-cyclus als geheel werken. Hier zul je nauw mee moeten samenwerken en afstemmen.

Functie eisen

 • U beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO-opleiding op financieel-economisch gebied.

 • U beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 • U heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als projectleider/procescoördinator (opgedaan in de periode 2011-2016) met de organisatie van de processen van de planning- en controlcyclus en dan met name de doorontwikkeling van digitale managementrapportages (via dashboards) en de bestuursmonitor (digitaal platform P&C-processen en -documenten) binnen een decentrale overheidsorganisatie.

 • U heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het samenwerken met verschillende betrokken partijen en het schakelen tussen de verschillende abstractieniveau's (Gedeputeerde Staten/Directie/programmamanagers en collega adviseurs en administrateurs) in een decentrale overheidsorganisatie.

 • U heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met het functioneren op het snijvlak van de beleidsinhoudelijke materie van de P&C-cyclus en de koppeling met/vertaling naar ICT-systemen (affiniteit met ICT).

 • U heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2016) met de verbetering van de managementinformatievoorziening in aansluiting op de bestuurlijke informatievoorziening (gelaagdheid).

Functie wensen

 • U heeft aantoonbaar meer dan 4 jaar ruime kennis van en ervaring met de P&C-cyclus en het doorontwikkelen en implementeren van (digitale) verbeteringen op concernniveau.

 • U heeft aantoonbaar meer dan 4 jaar ruime kennis van en ervaring met de toepassing van de P&C cyclus bij decentrale overheden, als projectleider/procescoördinator.

 • U heeft aantoonbaar meer dan 4 jaar ervaring met de verbetering van de managementinformatievoorziening in aansluiting op de bestuurlijke informatievoorziening (gelaagdheid).

 • U beschikt aantoonbaar over meer dan 3 jaar ervaring met het gebruik en het vormgeven van een gezamenlijke werkomgeving ter ondersteuning van de P&C processen m.b.v. MS Sharepoint 2010 en 2013.

 • U heeft aantoonbaar meer dan 3 jaar ervaring met het werken in een provinciale overheidsorganisatie.

 • U heeft aantoonbaar meer dan 4 jaar ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 • U heeft aantoonbaar meer dan 4 jaar ruime kennis van en ervaring met het samenwerken met de inhoudelijke business op het snijvlak van de verbinding tussen beleidsinhoud en vertaling naar de P&C-documenten en draagt daarmee bij aan goede sturings~ en verantwoordingsinformatie t.b.v. het politieke bestuur.

 • U heeft aantoonbaar meer dan 4 jaar zeer gedegen kennis van en ervaring met het werken met de relevante regelgeving, waaronder BBV.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Arnhem

Startdatum

01-08-2016

Duur

31-07-2017

Optie op verlenging

4 x 6 maanden

Inzet

40 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

23-06-2016

Sluitingstijd

09:00

Gesprekken

27-06-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de ik-vorm, waarin (puntsgewijs) wordt ingegaan op de aansluiting op de opdracht en opdrachteisen;

 • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl.BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de onderhavige aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  20-06-2016 10:47
  Plaats
  Zoetermeer

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-06-2016 16:52
  Plaats
  Arnhem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten