Projectleider terreintechniek

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
27-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
347
Status
Gesloten
Referentie
IGB72252884

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Wij zoeken een projectleider met relevante ervaring in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase van vastgoedprojecten op het gebied van GWW en/of cultuurtechniek.

Wie?

Onze opdrachtgever is ontstaan door een fusie van vastgoedonderdelen van verschillende ministeries. De organisatie is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

De afdeling Expertisecentrum Techniek (ECT) heeft enerzijds tot taak de verschillende werkprocessen te ondersteunen met technische expertise en daarmee tevens bij te dragen aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, anderzijds heeft zij tot taak producten te leveren aangaande dagelijks en planbaar onderhoud, projecten, keuringen en inspecties waarvoor de specialistische capaciteit te klein is om te verdelen.

Binnen de afdeling zijn 6 secties te onderscheiden, te weten: Techniek & Kwaliteit, Bouwkosten, Kunst & Monumenten, Civiele infrastructuur, Stedelijke inrichting en Natuur. Het team waarbinnen u komt te werken bestaat uit circa 5 projectleiders die aangestuurd worden door een meewerkend teamleider.
Dit team valt rechtstreeks onder het afdelingshoofd. Binnen deze groep zijn onder meer specialisaties aanwezig op het terrein van het projectmanagement van start & rolbaan- en schietbaanprojecten.

U verzorgt binnen het Expertisecentrum Techniek alle facetten van het projectmanagement. Het betreft de realisatie van projecten in de buitenruimte in de breedste zin van het woord: Aanleg en onderhoud van verhardingen (wegen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden), ondergrondse infrastructuur (riolering, drainage, kabels & leidingen), waterbouw (steigers, kades, dijken, bruggen, stuwen), landschapsontwikkeling, groenbeheer en natuurbehoud en -herstel, onderhoud oefenterreinen, gladheidsbestrijding, et cetera.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent integraal verantwoordelijk voor het projectmanagement gedurende de voorbereidings-, aanbestedings- of realisatiefase van 1 of meerdere vastgoedprojecten.

 • U faciliteert, coördineert en bewaakt de processen om gezamenlijk met uw teamleden tot een succesvol resultaat te komen.

 • U werkt met verschillende teams, die u zelf per project en in nauw overleg met de betreffende resourcemanagers samenstelt. Bij deze rol komt geen functionele aansturing van projectteamleden kijken; dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de lijnmanager.

 • U realiseert terreintechnische projecten in het kader van nieuwbouw, instandhouding en/of cyclisch terreintechnisch onderhoud. Daarnaast maakt de voorbereiding, aanbesteding en de uitvoering van meerjarige terreintechnische servicecontracten deel uit van uw werkzaamheden.

 • U voert zelfstandig overleg met opdrachtgevers, gebruikers en overige stakeholders.

 • U initieert en bewaakt de noodzakelijke marktbenadering (aanbesteding). U wordt hierbij ondersteund door de afdeling Inkoop.

 • U legt periodiek verantwoording af aan uw teamleider en/of het afdelingshoofd over de voortgang en de resultaten van de aan uw portefeuille behorende projecten.

 • U draagt na realisatie van het project het project over aan de beheersorganisatie.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding Civiele Techniek.

 • U hebt minimaal 7 jaar relevante ervaring als projectleider in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase van vastgoedprojecten op het gebied van GWW en/of cultuurtechniek.

 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het uitvoeren van het projectmanagement van multidisciplinaire vastgoedprojecten welke in opdracht van of door tussenkomst van het ministerie van Defensie op Defensie-objecten worden gerealiseerd.

 • U hebt aantoonbare en up to date kennis van:- RAW-bestek systematiek.

 • UAV / UAV-gc contractvoren en -voorwaarden.

 • EMVI, gunnen op waarde.

 • De Aanbestedingswet.

 • U beschikt over aanvullende opleidingen op het gebied van projectmanagement (IPMA / Prince 2).

 • U beschikt aantoonbaar over basiskennis op het gebied van de regelgeving omtrent het detecteren / benaderen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven WOII, BRL WCSC -OCE (bijvoorbeeld basiscursus OCE).

 • U hebt ervaring met het opstellen van projectplannen (projectoriëntatie, scope, tijdplanning, organisatie,  financieel- en risicomanagement).

 • U bent resultaatgericht en anticipeert daarbij op veranderingen in het project en past indien nodig uw  aansturing of werkwijze daar op aan.

 • U bent bewust van de projectomgeving en kan de belangen van interne en externe stakeholders overzien.

Waar?

Utrecht

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 1 juli aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten