Plaatsvervangend programmamanager

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
29-06-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Venlo
Reacties
0
Bekeken
1193
Status
Gesloten
Referentie
IGB72446420

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2554 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Wij zoeken een plaatsvervangend programmamanager met ervaring met de realisatie van infrastructurele projecten volgens de MIRT-systematiek voor het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap in Limburg.

Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, droge voeten, voldoende en schoon water. De primaire en ondersteunende processen van het waterschap zijn ondergebracht in de (5) programma's Waterkering, Watersysteem, Vergunningen & Handhaving, Bestuur, Communicatie & Veiligheid en Bedrijfsvoering.

Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit “Dijkversterkingen” en het “Waterkeringenbeheer ”. Binnen “Dijkversterkingen” wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 kilometer dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau.

Het waterschap heeft een dijkversterkingsprogramma voor 14 projecten in voorbereiding, met de ambitie om dit in 2020 uitgevoerd te hebben. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld.

Het waterschap zoekt een plaatsvervangend programmamanager voor dit hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Van u wordt verwacht dat u samen met de programmamanager HWBP en het huidige team het programma vorm geeft, trekt en tot uitvoer brengt gedurende de opstart en verkenningsfase. Hierbij zult u de focus op extern hebben en de plaatsvervanger op de interne organisatie.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U biedt ondersteuning bij het sturen en samenwerken door externe en interne besluitvorming (verder) in te richten.

 • U richt het programma in (maximaal clusteren van projecten en maximaal parallel werken) met als doel efficiëntie over projectfasen heen.

 • U geeft de programmaorganisatie verder vorm, waarbij het gaat om de inrichting, opbouw en sturing van een projectorganisatie, waar behoefte is aan continuïteit in verband met een fusie.

 • U bouwt een multidisciplinair uitvoeringsteam op (integraal project- / programmateam, waarbij het van belang is dat er een match is met het huidige team.

 • U treedt op als plaatsvervanger in diverse overleggen en gremia.

 • U zorgt voor het realiseren en waar mogelijk versnellen van de dijkversterkingen of (voor enkele locaties) rivierverruiming.

 • U werkt toe naar en draagt bij aan een stabiele uitvoeringsscope.

 • U verwerft bestuurlijk draagvlak.

 • U zorgt voor het voorbereiden en sluiten van bestuursovereenkomsten ten behoeve van de uitvoering.

 • U zorgt voor het voorbereiden en begeleiden van het subsidieverleningsproces vanuit het  hoogwaterbeschermingsprogramma.

 • U treedt op als liaison / contactpersoon met het landelijke programmabureau van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

 • U betrekt actief omgevingspartijen en draagt bij aan draagvlak.

 • U bereidt ruimtelijke besluiten / planprocedures voor, benodigd voor realisatie van dijkversterkingen en/of rivierverruimingen.

 • U zorgt voor het voorbereiden van en aanbesteden naar de markt, zowel voor de  verkenning en planuitwerking als  de realisatie.

Eisen

 • U hebt aantoonbaar een afgeronde wo-opleiding.

 • U hebt aantoonbaar in de afgelopen 15 jaar, minimaal 10 jaar werkervaring als projectmanager bij de realisatie van infrastructurele projecten, volgens de MIRT-systematiek.

 • U hebt aantoonbare werkervaring met het werkterrein waterveiligheid.

 • U hebt aantoonbare werkervaring bij een waterschap of Rijkswaterstaat.

 • U hebt ruime ervaring met de verkennings- en planuitwerkingsfase en voorbereiding van de realisatie van grote infrastructurele  projecten, waarbij maximaal parallel gewerkt wordt, in een opdrachtgevende of managende rol.

 • U hebt ruime ervaring met het effectief functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving, het verwerven van draagvlak in de omgeving en het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten.

 • U hebt ervaring met meerdere rollen van het integraal projectmanagement model (technisch management, contractmanagement, omgevingsmanagement, en project- of programmabeheersing).

 • U hebt ruime ervaring met het aansturen en opbouwen van multidisciplinaire projectorganisaties.

 • U beschikt aantoonbaar over het relevante netwerk in de waterveiligheidswereld op directie en bestuurlijk niveau.

 • U hebt ruime ervaring in het werken in een reorganisatie context en bent in staat daarbinnen resultaten te behalen.

Waar?

Venlo

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 20147, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter vervanging.

Trefwoorden

Waterschap, HWBP, Hoogwaterbeschermingsprogramma, civiele techniek, infrastructuur, dijkversterking, rivierverruiming, waterkering, waterveiligheid, GWW, MIRT

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 12 juli aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten