Projectmanager Internationaal

Intermediair
Talent123
Geplaatst op
01-07-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Utrecht en Europa
Reacties
4
Bekeken
1298
Status
Gesloten
Referentie
2016 01 07001

Afrondingstoelichting

Beste kandidaten,
Vriendelijk dank voor uw reactie en belangstelling.
Alle geselecteerde en niet geselecteerd kandidaten hebben we in zorgvuldigheid geïnformeerd omtrent de redenen.
Ik streef ernaar om iedereen in zorgvuldigheid te beoordelen en te informeren. Alle kandidaten krijgen beargumenteerd informatie over waarom hij/zij wel of niet is geselecteerd voor deze klus.
Indien u ideeën hebt hoe het gehele proces nog zorgvuldiger/beter kunnen laten verlopen dan horen wij dat ook heel graag via l.koopman@talent123.nl of via 06 55588788
Ik wil een ieder van jullie danken voor zijn of haar reactie en hoop u voor een volgende opdracht persoonlijk te kunnen treffen waarbij ik natuurlijk van harte hoop om ook voor de niet geselecteerde kandidaten meer te kunnen en mogen betekenen.
Met vriendelijke groet,
Lianne Koopman
Talent123


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Deadline

Uw reactie graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag 06 juli 08:30 uur.

Regio

Standplaats Utrecht; reizen door Europa

Periode

24 maanden, 28 uur

Optie tot verlenging

Ja, maximaal 1 jaar tot en met 30-06-2020

Startdatum

01-07-2016

Einddatum

30-06-2018

Referentienummer

2016 01 07 001

Formateisen

Word max 6 blz.

Referentie eisen

n.v.t.

Contact

Lianne Koopman

Wie bent u?
U weet met uw analytische blik meerwaarde toe te voegen aan de proces (onderdelen) in meerdere werkprocessen. U werkt binnen de geldende (inter)nationale kaders en afspraken en zorgt dat u daarvan op de hoogte blijft. Uw werk is gericht op landelijke en internationale samenwerking en resultaat en u weet uw cirkel van invloed te vergroten en sturings- en besluitvormingslijnen te benutten. U bent flexibel in uw opstelling en aanpak en sterk op samenwerking gericht. Zo werkt u actief mee aan een (continue) verbetering van de relevante (operationele) werkprocessen. U werkt volgens PDCA cyclus en zorgt voor het ontwikkelen, delen en borgen van uw vakkennis binnen RWS. U heeft een relevant netwerk, zowel nationaal als internationaal en onderhoudt contact met collega’s en met partners binnen en buiten Rijkswaterstaat, in Nederland en daarbuiten, waarbij u effectief met hen afstemt. U weet vergaderingen en workshops zodanig invulling te geven dat ze optimaal, effectief en efficiënt verlopen. U stemt zaken af en werkt proactief samen om uw adviezen en producten succesvol te realiseren en zo toegevoegde klantwaarde te creëren.

Wat gaat u doen?
Als adviseur VWM bent u verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de realisatie in operaties van beleids- en RWS-doelstellingen op het gebied van verkeers-, water- en scheepvaartmanagement. U kunt daarvoor ingezet worden op een breed spectrum van onderwerpen, op het gebied van Verkeer en Watermanagement. U bent daarbinnen de verbindende schakel binnen VWM en tussen VWM en de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat waarbij je de issues die spelen (her)kent en daar advies op geeft in de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. U vervult een zelfstandig opererende rol en levert daarin adviezen voor toegewezen onderdelen in de uitvoering (ondersteuning en ontwikkeling) van de operationele processen. U zorgt ervoor dat de juiste en kwalitatief goede inbreng wordt geleverd voor de uitvoering van het operationele processen van Rijkswaterstaat. Ook levert u een bijdrage aan het op procesonderdelen formuleren van vraag- en aanbod voor WVM (wegverkeersmanagement). U weet uw adviezen, producten en diensten met elkaar in samenhang te brengen en te laten aansluiten op het gewenste operationeel effect en resultaat. Bij het geven van adviezen over de uitwerking van complexe vraagstukken houdt u rekening met het monitoren hiervan.

Wat zijn verder uw werkzaamheden?

 • Ondersteuning, advisering dan wel uitvoering van werkzaamheden in het kader van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF) ten behoeve van de harmonisatie en gecoördineerde implementatie van ITS-toepassingen op het Europese wegennetwerk (TERN).

 • U levert ondersteuning (o.a. schrijven van verslagen, opstellen van agenda’s) en adviezen (mede gebaseerd op eigen kennis, ervaring en netwerken) bij de ontwikkelingen van het CEF-programma op strategisch, tactisch en uitvoerend gebied en draagt bij aan rapportages.

 • Daarnaast levert u ondersteuning op financiële en administratieve verplichtingen (o.a. opstellen van cost statements, schrijven van financiële en voortgangsrapportages) van RWS binnen de scope van het CEF-programma.

 • Binnen het CEF-programma is NL actief op de volgende gebieden (opsomming beperkt zich tot de gebieden waarvoor ondersteuning gevraagd wordt; samengewerkt wordt met RWS collega’s die bij de activiteiten in een expert- of coordinerende rol betrokken zijn):

Corridor Ursa Major: een corridor van Rotterdam naar Rome waarin diensten ten behoeve van het vrachtververkeer worden ontwikkeld. De corridor is een samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Italië, met medewerking van Zwitserland en Oostenrijk. Binnen Ursa Major is NL de trekker van de Task Force Long Distance TMP. Deze Task Force focust op de lange afstandselementen van verkeersmanagementplannen (zoals omleidingen en ‘HGV storage’) en ontwikkelt de TMP voor de Gotthard.

DATEX II: NL is voorzitter van de organisatie DATEX II. De organisatie bestaat uit een Strategic Group en de Technical Management Group. De ondersteuning richt zich op de voorzitter van de Strategic Group. Vanaf 1 januari 2016 maakt DATEX II organisatorisch deel uit van CEDR.

EU ITS Platform Platform: een samenwerkingsverband tussen 27 partners uit 20 Europese landen waar ministeries, wegbeheerders en private en publieke partijen samenwerken om huidige en toekomstige ITS ontwikkelingen te optimaliseren. Binnen het EU ITS Platform is NL actief op de volgende onderwerpen:

 • Algemeen projectmanagement - Communicatie (beheer website) - Deployment guidelines - Determining quality of European ITS Services - Facilitating automated driving - Road map - Cooperative ITS services deployment - Liaison and harmonization on interfaces for data exchange - Evaluation

Naast de ondersteuning op deze specifieke onderwerpen, wordt ook algemene ondersteuning op het CEF-programma en andere relevante activiteiten van de Europese Commissie (Horizon 2020, ITS Directive and its delegated acts) of voorkomend andere Europese programma’s zoals Interreg gevraagd.

Om deze opdracht goed te volbrengen zijn de volgende eisen gesteld

 • Ervaring met projectmatig werken, zowel in het leiden en/of in het coördineren van projecten.

 • U beschikt over een relevant netwerk, zowel nationaal als internationaal en onderhoudt aantoonbaar contact met collega’s en partners in Nederland en daarbuiten.

 • Aantoonbare ervaring met internationaal werk

 • U beschikt over verdiepte kennis van ITS ( Intelligente Transport Systemen)

 • U dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.

 • Aantoonbare werkervaring met (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten, gevoelige dossiers, verbindend werken en creëren van draagvlak op het gebied van waterwegverkeersmanagement

 • Minimaal een afgeronde opleiding op WO-niveau

 • Verdiepte kennis van operationeel verkeer- en watermanagement (SVM, WM, WVM).

 • Kennis van samenhang in processen en operationele kennis.

 • Aantoonbare en relevante ervaring (indicatief minimaal 3-5 jaar) met (inter)departementale

 • trajecten en/of (inter)nationale trajecten, gevoelige dossiers, verbindend werken en creëren

 • van draagvlak.

 • Ervaring met RWS werkwijzen en processen

 • Inzicht in wat er speelt op ITS gebied bij RWS en in NL

Competenties

 • Resultaatgerichtheid

 • Aanspreekbaar

 • Dienstverlenend

 • Integer

 • Ondernemend en verbindend

 • Plannen en organiseren

 • Organisatiesensiviteit

 • Innovatief handelen

 • Klantgerichtheid (Kerncompetenties RWS RADIO-V)

 • Sensitiviteit t.a.v. andere culturen (Europese partners)

 • U beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend; spreken & schrijven

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kan je een reactie sturen aan Lianne Koopman, Recruitment Consultant.

Interesse? Reageer dan snel met een korte motivatie.
U krijgt altijd gemotiveerde reactie van ons.

Talent123 doet alleen zaken rechtstreeks met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  03-07-2016 17:03
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-07-2016 09:17
  Plaats
  Maastricht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-07-2016 10:05
  Plaats
  Putten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  05-07-2016 17:06
  Plaats
  's-Hertogenbosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten