Adviseur datawarehouse / BI / Qlickview

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
04-07-2016
Periode
1 tot 2 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Haarlem
Reacties
2
Bekeken
681
Status
Gesloten
Referentie
320

Afrondingstoelichting

Beste Kandidaat,

Hartelijk dank voor uw reactie. Iedereen heeft per e-mail of via een bericht een terugkoppeling ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan in de SPAM folder of neem contact met ons op via recruitment@quest4.nl, dan kunnen wij uitzoeken waar het mis is gegaan.

Met vriendelijke groet,
Patrick Gorter


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2555 opdrachten

Omschrijving

1.1 Aanleiding
In de huidige situatie vindt sturing van B&U projecten plaats door gebruik van bestanden in MS Excel, MS Project (en op beperkte schaal Primavera RA) en indirect gebruik van SAP. Dit leidt tot een arbeidsintensief en foutgevoelig proces.

In de huidige situatie vindt verantwoording van B&U projecten 3 keer per jaar plaats met de bestaande Elektronische Projectthermometer (EPT). Hiervoor worden gegevens uit SAP ingelezen, gegevens uit bovengenoemde bestanden overgetypt en tekstueel aangevuld met
toelichtingen op afwijkingen. Voor verantwoording op programmaniveau worden ingevulde gegevens handmatig gesplitst
en/of opgeteld om projecten af te rekenen naar de verschillende financieringsbronnen van de provincie.

Deze werkwijze leidt tot onjuiste, onvolledige en niet tijdige gegevens. Dit is deel één van de aanleiding. Het tweede deel van de aanleiding is het stopzetten van de ondersteuning op de SAP Portal eind 2017 waardoor de huidige EPT niet meer functioneert.

1.2 Doelstelling van het project
In reactie op de aanleiding is het project ‘Toekomst van de EPT’ opgestart met als doelstelling het faciliteren van effectieve sturing & verantwoording van projecten en ’portfolio’s op alle niveaus in de organisatie met minimale inspanning. In onderstaande paragrafen is deze doelstelling nader uitgewerkt.

1.2.1 Effectieve sturing & Verantwoording
Voor effectieve sturing en verantwoording is juiste, volledige en tijdige informatie noodzakelijk. Volledig wil zeggen dat de aangeboden informatie aansluit bij de informatiebehoefte en er dus niet te weinig, maar ook niet teveel informatie wordt aangeboden. Met de juiste, volledige en tijdige informatie wordt geborgd dat beslissingen worden genomen en verklaringen afgelegd op basis van betrouwbare gegevens.

1.2.2 Van projecten & ’Portfolio’s op alle niveaus in de organisatie
Ieder project dient navolgbaar te zijn vanaf de besluitvorming in GS/PS tot en met een project. Daarbij dienen onder andere de kosten van projecten opgeteld te kunnen worden, zodat op het niveau van GS/PS inzichtelijk is in welke mate middelen voor bijvoorbeeld Openbaar Vervoer zijn benut. Dit dient tevens mogelijk te zijn wanneer een project bestaat uit werkzaamheden en dus een financiële bijdrage vanuit bijvoorbeeld het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI), Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) of Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). Hiermee wordt de sturing en verantwoording op projectniveau, via de verschillende organisatielagen tot en met GS/PS gefaciliteerd. Daarbij wordt gefocust op sturing en
verantwoording van projecten én programma’s binnen de directie B&U.

1.2.3 Met minimale inspanning
Het realiseren van de informatiestroom is noodzakelijk voor de organisatie en ondersteunt beslissingen. Dit dient met minimale inspanning op alle niveaus gerealiseerd te worden, om met juiste, volledige en tijdige gegevens te werken. Voor de Toekomst van de EPT is het uitgangspunt dat de gegevens in de bronsystemen correct zijn en daar worden beheerd. Waar mogelijk wordt geautomatiseerd/gestandaardiseerd om arbeidsintensieve en foutgevoelige menselijke handelingen te minimaliseren.

 1. Aanleiding en doel van de offerteaanvraag

De directie B&U van de Provincie Noord-Holland gebruikt al enige jaren een Elektronische Project Thermometer (EPT) voor verantwoording van de projecten. De wensen en eisen ten aanzien van de verantwoording zijn de afgelopen jaren veranderd. Hierdoor moet er sneller over de verschillende data verantwoord kunnen worden. Daarnaast werd de data uit de ‘oude’ EPT niet als betrouwbaar gezien. Als laatste vervalt de ICT-ondersteuning op de EPT portal eind 2017 omdat deze op een verouderde SAP omgeving draait.

Bovenstaande punten hebben ertoe geleid dat door de directie B&U een projectteam is geformeerd om een Business Case op te stellen voor de nieuwbouw van de EPT. Hierbij is als aanvullende eis gesteld dat naast verantwoording de EPT ook gebruikt moet gaan worden als instrument voor de sturing binnen de projecten en portfolio’s van de provincie.

Het projectteam heeft de afgelopen maanden een grote hoeveelheid interviews en workshops gehouden om alle eisen rondom de nieuwe EPT te inventariseren. Mede op basis van deze eisen is met een externe partij een inventarisatie gemaakt van het nieuw te volgen proces en zijn de benodigde applicaties en bijbehorende applicatie-flows in kaart gebracht. Daarnaast heeft PNH een Project Start Architectuur opgesteld met een technische architectuur voor de gehele oplossing.

Met betrekking tot de technische architectuur gaat PNH uit van een aantal bronsystemen. Denk hierbij aan SAP voor de financiële vastlegging, MS project als planningstool en een nader te definiëren tool voor risicomanagement. Naast deze tooling worden er twee tools voorzien als User Interface voor de oplossing. Enerzijds SAP PO waarin een gebruiksvriendelijke schil wordt gerealiseerd en Qlikview voor het maken van rapportages en overzichten.

PNH zoekt naar een adviseur die kan ondersteunen bij het beantwoorden van de vraag hoe de bronsystemen aan de systemen met de user interface gekoppeld moeten worden.

 1. Vraagstelling

PNH beoogt toe te werken naar een kort en bondig adviesrapport waarin is opgenomen

 1. Een onderbouwing voor het wel of niet toepassen van een datawarehouse in deze situatie;

 2. Zo ja, een advies over type toe te passen datawarehouse en een globale kosteninschatting voor het implementeren van het datawarehouse;

 3. Een advies over welke leverancier(s) het voor PNH beste passende datawarehouse kan leveren.

PNH voorziet dat een traject als deze enkele weken in beslag neemt. Als mogelijkheid zien we dat er enkele workshops georganiseerd worden waarin de totaal oplossing doorgenomen wordt. Vervolgens kan er met PNH gespard worden over de mogelijkheden en de voor-en nadelen van deze oplossingen. Ten slotte worden de voorgaande sessies in een adviesrapport geplaatst en wordt er een advies gegeven over de koppeling tussen de bronsystemen en de User Interface.

Het definitieve adviesrapport dient uiterlijk 29 juli 2016 opgeleverd te worden als input voor het besluitvormingstraject voor de ‘Toekomst van de EPT’.

3.1 Lijst met eisen
PNH is op zoek naar een autoriteit op het gebied van datawarehouses, en kennis heeft van de verschillende leveranciers en types. Hiertoe heeft PNH uitsluitend ervaringseisen gesteld:

Toon aan dat u voldoet aan de volgende kerncompetenties

 • HBO/WO opleiding;

 • Minimaal 10 jaar kennis op het gebied van Enterprise Reporting of BI vakgebied;

 • Aantoonbare ervaring met de architectuur opzet van een BI-omgeving;

 • Aantoonbare marktkennis op het gebied van datawarehouses, BI en rapportage;

 • Aantoonbare ervaring op het gebied van het adviseren van een project wat gaat over de sturing en verantwoording van projecten;

 • Aantoonbare kennis van QlikView.

Verder is als algemene marktkennis gewenst

 • Kennis en ervaring met het Novius architectuurraamwerk en/of TOGAF 9;

 • Kennis van SAP BW, BO en PO.

Ondersteun uw aanbieding door beschrijving van referenties in de laatste 3 jaar.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  04-07-2016 11:35
  Plaats
  Alphen aan den Rijn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-07-2016 13:26
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten