Advieseur techniek bediening en besturing

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
04-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Middelburg
Reacties
0
Bekeken
8
Status
Gesloten
Referentie
IGB72938681

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

25-07-2016

Einddatum

31-12-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

-2016 om :00 uur

Het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) staat voor de realisatie van bediening op afstand van alle sluizen en bruggen in beheer van de organisatie. Het project MOBZ moet leiden tot een efficiëntere en veiligere bediening van de bruggen en sluizen en een overzichtelijk systeem, waarmee de organisatie het hele verkeersmanagement op het water kan overzien en regelen.

De project fase III en IV vloeit voort uit een wens van de organisatie om efficiëntere manieren van het bedienen en bemannen van de bruggen en sluizen mogelijk te maken. Aan dit project is gaandeweg een aantal onderhoudsmaatregelen uit het IMPULSproject toegevoegd. Deze onderhoudsmaatregelen hebben voornamelijk betrekking op de bediening en besturing van de MOBZ-objecten. Doelstelling van de samenvoeging is vermindering van hinder voor de scheepsvaart [topeis] door het samenbundelen van werkzaamheden op de objecten. Bijkomend doel is dat door de samenvoeging van werkzaamheden de in Impuls te renoveren en te vervangen delen direct in lijn worden gebracht met de eisen die BopA en machineveiligheid er aan stelt. Bijkomend aspect is dat vernieuwingen aan dezelfde technische installaties van verschillende objecten uniform ontworpen dienen te worden [topeis], wat in de toekomst leidt tot synergievoordelen bij beheer, onderhoud en bediening.

De project organisatie is ingericht conform het IPM (Integraal Project Management) model. Dit model voorziet in een projectmanagementteam dat bestaat uit 5 IPM rolhouders:Projectmanager, Omgevingsmanager, Contractmanager, Manager Techniek, Manager Projectbeheersing.

Elke IPM rolhouder heeft zijn eigen zwaartepunt. Het IPM “team” is verantwoordelijk voor het project als geheel.

De manager Techniek geeft leiding aan een team van medewerkers. Het technisch management is allereerst gericht op het realiseren van het gewenste technische resultaat voor de stakeholders. Het technisch team is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project. In de realisatiefase levert technisch management een bijdrage in de vorm van technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, procesen producttoetsen richting marktpartijen tijdens de realisatiefase als onderdeel van SCB (Systeemgerichte ContractBeheersing). Hierbij levert het team een bijdrage in de vorm van het aandragen van risico’s, mede vaststellen toetsplan en een bijdrage aan de uitvoering van de systeem-, proces- en producttoetsen. Naast haar bijdrage aan de Systeemgerichte ContractBeheersing speelt het team een belangrijke rol in de validatieprocessen en het VTW proces. Binnen het technisch team is elke medewerker verantwoordelijk voor zijn eigen werkpakket en voert hij de hiervoor benodigde werkzaamheden zelfstandig uit. Het project vereist veel interactie en afstemming met overige teamleden, opdrachtnemer, beheerders, eindgebruikers. 

Bij wijzigingen

 • Het beoordelen wat technisch wel en niet kan (scope en randvoorwaarden) en stelt daarbij de technische en functionele specificaties op;

  • Het ondersteuning bij keuzes in relatie tot mogelijke opties en oplossingen;

  • Het beoordelen/afstemmen van wijzigingsvoorstellen van/met de opdrachtnemer;

In het kader van contract beheersing

 • Het vanuit de Technischmanagement expertise opstellen en mede uitvoeren van toetsen om de opdrachtnemer op risicovolle processen en producten te toetsen. (Technisch management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsen en levert toetscapaciteit aan de contractmanagement);

  • Adviseren m.b.t. toetsstrategie;

  • Adviseren op basis van bevindingen n.a.v. toetsen;

  • Het met de invalshoek “wordt het juiste gebouwd” beoordelen van kwaliteitsplannen, ombouwplannen, onderhoud/beheerplannen e.d.

Overig

 • Zorgdragen voor tijdige en juiste afstemming met beheerders, eindgebruikers;

  • Bewaken juiste interpretatie van de vraagspecificatie; -Vervult mede de functie van backoffice voor techniek gerelateerde onderwerpen;

  • Het sturing geven aan en bijwonen van ontwerppresentaties, validatie overleggen en prototyping;

  • Het (mede) actueel houden van het risico profiel;

  • ​Bijwonen relevante overleggen. 

Functie-eisen

 • in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) (harde eis)

  • in het bezit van een VCA-certificaat 'Basisveiligheid VCA' (B-VCA) (harde eis)

  • minimaal opleidingsniveau: HBO (harde eis)

  • minimaal functieniveau als professional en ervaring als Adviseur Techniek I&A (harde eis)

  • aantoonbaar toepasbare kennis van (regelgeving omtrent) industriële automatisering, besturing en bediening van bruggen en sluizen (harde eis)

  • dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door de organisatie ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet (harde eis)

  • kennis van systeem engineering en ervaring met het functioneel specificeren van technische oplossingen

  • aantoonbare praktisch toepasbare kennis en ervaring als het gaat om systeemgerichte contractbeheersing en risicogestuurd toetsen

  • kennis van de RWS organisatie, opgedaan door meerjarige RWS ervaring

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten