Data-analist Armoedebestrijding senior

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
06-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Amsterdam
Reacties
3
Bekeken
988
Status
Gesloten
Referentie
20119120

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Helion IT 160 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119120 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Data-analist Armoedebestrijding.

Profiel Afdeling

Binnen de gemeente Amsterdam voert de afdeling Informatievoorziening (IV) van Cluster Sociaal het ketenbeheer en ketenregie uit voor een aantal grote bedrijfskritische applicaties van de gemeente Amsterdam.
De opdracht van de afdeling Informatievoorziening is het creëren van een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van het cluster ondersteunt en een bijdrage levert aan de gemeentebrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening en gebiedsgericht werken).
Onderdeel van de afdeling IV is het team Proces- en Informatiemanagement (PIM). Binnen het team PIM zijn de volgende taakgebieden ondergebracht: informatiemanagement, architectuur, procesbeheer en privacy en informatiebeveiliging, projectmanagement, business intelligence en demandmanagement.
Het team Business Intelligence (9 fte) ontwikkelt voornamelijk rapportages ter ondersteuning van de beleidsdomeinen Werk, Inkomen, Participatie, Onderwijs, Leerplicht en Jeugd.

Profiel Opdracht

De afdeling Armoedebestrijding heeft te maken met veranderlijke opgaven als gevolg van politieke ambities. Dit leidt tot veel vragen naar informatie, o.a. ten behoeve van het vergroten van het bereik van armoedevoorzieningen, het maken van inschattingen van de impact van beoogde nieuwe armoedevoorziening (in bereik en op budget), en verantwoording van besteding van armoedegeld. Daarnaast wordt ondersteuning gevraagd bij het realiseren van eenmalige en periodieke (eventueel) geautomatiseerde gegevensuitwisseling en verdere verwerking van daaruit verkregen gegevens.
De levering van deze informatie en kennis kan niet (volledig) binnen de reguliere bezetting van het PIM-team gerealiseerd worden. Daarom is externe inhuur nodig om extra capaciteit t.b.v. deze informatievragen in te kunnen zetten.

Werkzaamheden

Generieke werkzaamheden die kunnen plaatsvinden (die de medewerkers van het PIM-team ook uitvoeren) zijn de volgende;

 • informatie leveren op ad hoc vragen;

 • opzetten en aanpassen van management informatie en/of prestatiecontracten met KPI's;

 • data-analyse, bijv. om het bereik van armoedevoorzieningen onder Amsterdamse burgers te vergroten;

 • gesprekspartner zijn van vertegenwoordigers van de afdeling Armoedevoorzieningen;

 • in projecten participeren;

 • informatielevering, denk aan aantallen van bepaalde situaties, conversiescripts om data te migreren

 • adviseren op het gebied van informatie;

 • ontwerpen van/realiseren van/bijdragen aan informatie uitwisseling binnen de stad en/of met externe partijen zoals ziektekostenverzekeraars;

 • concreet project is de upgrade van 1 van de applicaties waarin armoederegistratie plaatsvindt (CUUP), waar ook rekening gehouden moet worden met impact op management informatie en gegevensvastlegging en uitwisseling.

Daarnaast liggen voor de gezochte senior data-analist de volgende specifieke werkzaamheden binnen de opdracht in het verschiet;

 1. Adviseren omtrent verdeling werkzaamheden van verschillende aard (managementinformatie, stuurinformatie, operationele informatie) binnen de IV afdeling

 2. Onderzoeken haalbaarheid, ontwerpen en realiseren van een kernregistratie armoedevoorzieningen

De wens bestaat om gemakkelijker, efficiënter en sneller te kunnen voldoen aan allerlei informatievragen betreffende gegevens van armoedevoorzieningen. In de huidige situatie is er sprake van versnippering van gegevensvastlegging en wijze van vraagstelling.
Een mogelijk oplossing om de wens te realiseren ligt in het maken van een centrale kernregistratie armoedevoorzieningen. Eerst zal onderzocht moeten worden of dit haalbaar is, wegen de inspanningen van realisatie en onderhoud naar verwachting op tegen de beoogde voordelen.

Doel van een kernregistratie armoedevoorzieningen is om tot één bron te komen

 • met uniforme definities van armoedevoorzieningen die in verschillende systemen geregistreerd worden,

 • die niet geraakt worden door aanpassingen in bronapplicaties en

 • waarvan bevraging niet leidt tot belasting van de bronapplicaties

 • die als bron dient voor leveren van informatie t.b.v. gegevenslevering aan derde partijen, management informatie en stuurinformatie

 1. Domeinkennis leveren aan concern ontwikkelingen op datagebied

Binnen de stad vinden op concernniveau ontwikkelingen plaats op het gebied van big data en data mining. Daartoe worden onder andere ook gegevens over armoedebestrijding geleverd. Om effectiever met deze gegevens om te gaan, kan het wenselijk blijken om niet alleen de data te leveren maar ook business kennis die direct op deze data betrekking heeft. Hiermee kan meer 'betekenis' aan de data gegeven worden. De (mate van) invulling hiervan is afhankelijk van ontwikkelingen hierin en de wens tot ondersteuning vanuit de centraleorganisatie.

Functie Eisen

 • U beschikt minimaal over aantoonbaar HBO / WO werk- en denkniveau.

Competenties

 • Samenwerken: je levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.

 • Omgevingsbewustzijn: je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

 • Relatiebeheer: je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt en benut ze.

 • Resultaatgerichtheid: je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.

 • Communicatieve vaardigheden: je weet door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, te achterhalen wat de gebruikersorganisatie wil bereiken, en hoe dat op de beste manier kan.

 • Didactisch vaardigheden: je weet je kennis over het gebruik van het opgeleverde resultaat over te brengen op een toepasbare manier voor de gebruikersorganisatie.

 • Initiatief: je onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.

Deze kunnen nader getoetst worden in het gesprek. De kandidaat moet in staat zijn om deze competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen.

Functie Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring binnen het vakgebied informatie-analyse en Business Intelligence gedurende ten minste 4 jaar van de afgelopen 6 jaar.

 • U hebt kennis van en ervaring met het analyseren van gegevens en data ontsluiten tot toepasbare gegevenssets die gebruikt kunnen worden voor het maken van selecties en voor data-analyse door medewerkers uit een gebruikersorganisatie die beperkte technische kennis hebben?

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in het sociale domein van één van de G4-gemeenten.

 • U hebt kennis over inkomen- en armoedevoorzieningen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Amsterdam

Startdatum

Direct

Duur

6 maanden

Optie op verlenging

2 maal 3 maanden

Inzet

36 uur per week

Tarief

maximaal € 85

Sluitingsdatum

12-07-2016

Sluitingstijd

09:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  06-07-2016 23:31
  Plaats
  Rhenen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-07-2016 07:11
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-07-2016 10:02
  Plaats
  Hilversum

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten