Cluster Coördinator ICT Operatie

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
08-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Groningen
Reacties
0
Bekeken
1204
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • KPN Consulting 238 opdrachten
  • WTS Detachering 27 opdrachten
  • Novaccent 21 opdrachten
  • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Opdracht
-het formuleren, handhaven en ondersteunen (in de toepassing) van het beleid met betrekking tot Beheer & Onderhoud van ICT infrastructuur en applicaties;
-de uitvoering van de ICT dienstverlening aan de afnemers van de provincie Groningen, binnen de overeengekomen architectuur- en beleidskaders en service niveaus;
-de planning, uitvoering en prioriteitstelling van activiteiten binnen het cluster.

Neemt besluiten over

-beleidsvoorstellen, analyses, (pré-)adviezen alsmede over de inbreng van het cluster in overlegsituaties;
-keuzes op het gebied van ICT infrastructuur en applicaties;
-de prioriteitsstelling van activiteiten binnen het cluster.

Legt verantwoording af aan het Afdelingshoofd over

-de uitgevoerde analyses en opgestelde adviezen en beleidsvoorstellen betreffende Beheer & Onderhoud van ICT infrastructuur en applicaties;
-de kwaliteit van de werkzaamheden binnen het cluster;
-de inhoudelijke ontwikkeling van de aandachtsgebieden binnen het cluster;
-de personele aangelegenheden binnen het cluster.
-Voert de werkzaamheden van het cluster uit binnen de kaders van de provincie Groningen en de Afdeling ICT.
-Past relevante wet- en regelgeving alsmede het beleidsplan van Gedeputeerde Staten toe die van belang zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

Jij
-Hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
-Hebt kennis van methoden en technieken op de gebieden Helpdesk en Beheer & Onderhoud van ICT infrastructuur en applicaties;
-Beschikt over de vaardigheid om te sturen op het behalen van doel en resultaten, onder andere door middel van het formuleren van realistische en uitvoerbare doelstellingen, het vertalen van de strategie van de organisatie naar korte termijn plannen, een resultaatgerichte inrichting en sturing van de afdeling;
-Bent klant- en relatie gericht, onder andere door zijn inzicht in de positie en belangen van zijn klanten te gebruiken;
-Gebruikt en ontwikkelt zijn netwerk (intern en extern) actief, en richt zich daarbij op contacten die relevant zijn voor de provincie en het eigen functioneren;
Is actief in de afstemming, onder andere door trends te volgen die van betekenis kunnen zijn voor het eigen vakgebied, externe ontwikkelingen naar interne gevolgen te vertalen, interne inhoudelijk verschillende werkvelden en externe procesmatig verschillende werkvelden aan elkaar te koppelen, en operationele uitvoering en bestuurlijke aspecten op elkaar af te stemmen;
-Beschikt over de vaardigheid om leiding te geven aan samenwerkingsverbanden en veranderingstrajecten, zowel binnen de afdeling als daar buiten, en maakt daarbij optimaal gebruik van de capaciteiten van medewerkers;
-Kijkt verder dan de dagelijkse gang van zaken en overziet mogelijkheden en problemen met een tijdspanne van 3 jaar.
-Maakt de noodzakelijke veranderingen organisatie breed inzichtelijk en is daarbij in staat om de ingezette koers uit te dragen. Kijkt naar ontwikkelingen binnen de organisatie en vertaalt deze naar het eigen aandachtsgebied en de eigen rol daarbinnen.

Je CV
Relevante opleiding (ict, bedrijfskundigmanagement) op minimaal HBO niveau behaald.
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een functie, waarbij leiding is gegeven aan een multidisciplinaire groep ICT-beheerders.
Kennis van en ervaring met Agile, Scrum en Lean-methodiek in een operationele ICT-omgeving is gewenst. Graag in de toelichting aangeven welke functie op het CV waarom vergelijkbaar is.
Minimaal 1 referentie van een eerder relevante project/opdracht. Vooral richting Agile werken met multidisciplinaire teams binnen een IT beheer organisatie.
Kennis van en ervaring in een ICT afdeling bij een provinciale organisatie.

Indien je niet aan de onderstaande harde eisen voldoet hoef je niet te solliciteren:
Ervaring bij het resultaatgericht aansturen van (technische) projecten en implementaties is gewenst; Graag in de toelichting aangeven in welke functie op het CV deze ervaring is opgedaan;
prince2 foundation, IPMA-C, ASL foundation, BISL foundation.
Scrummaster

Werkweek
40 uur

Een leuke baan voor jou? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.
Voor meer informatie neem je contact op met onze recruitmentconsultant Jan Kroon.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten