Verpleegkundige Longbehandelkamer

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
11-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Utrecht
Reacties
0
Bekeken
668
Status
Gesloten
Referentie
IGB73681414

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

25-07-2016

Einddatum

10-10-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

16

Sluitingsdatum

15-07-2016 om 18:00 uur

Doel van de functie
Het, vanuit een holistische mensvisie, systematisch en methodisch verlenen van en verantwoordelijk zijn voor deskundige en professionele zorg. Het op professionele wijze assisteren bij medisch specialistisch handelen, zowel op de longbehandelkamer zelf alsmede op de operatiekamer, intensive care, verpleegafdeling en spoedeisende hulp. In een aantal gevallen worden er op de behandelkamer, in opdracht van de arts volgens protocol zelfstandig therapeutische behandelingen uitgevoerd.

Eindresultaat: Op methodische wijze en volgens de laatste inzichten uitoefenen van de verrichtingen t.b.v. diagnostiek  en therapie op pulmonaal gebied.

Kernactiviteiten

 • Verzamelen en interpreteren van patiënt gegevens.

  • Het volgens voorschrift assisteren, coördineren en uitvoeren van diagnostische en therapeutische

Werkzaamheden

 • Begeleiden van de individuele patiënt, diens naasten en/ of wettelijke vertegenwoordigers.

  • Informatie verstrekken over onderzoek en behandeling, zowel mondeling als schriftelijk.

  • Zorg voor de omgeving.

  • Evaluatie en rapportage van de verrichting.

  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep door deze ontwikkelingen en de consequenties daarvan, permanent en systematisch te volgen en te implementeren.

  • Participeren in de ontwikkeling van standaard behandelplannen.

  • Participeren in de uitvoering van verpleegkundig en wetenschappelijk onderzoek.

Coördinatie en organisatie
Eindresultaat: Een adequate coördinatie en organisatie van verrichtingen, zodanig dat het zorgproces optimaal kan verlopen.

Kernactiviteiten

 • De eigen werkplanning in overleg met de patiënt afstemmen op die van andere disciplines.

  • Voorwaarden formuleren die nodig of wenselijk zijn voor de te verlenen zorg.

  • Het zorg dragen voor de logistiek in al zijn facetten.

  • Efficiënt en kostenbewust omgaan met beschikbare financiële en materiële middelen.

  • Het zorg dragen voor een goed werkklimaat.

  • Door het overdragen van relevante gegevens naar andere afdelingen, instellingen of de thuiszorg de transfers binnen de zorgketen zo soepel mogelijk laten verlopen.

  • Plannen en coördineren van onderzoek en therapeutische behandelingen binnen de longbehandelkamer.

  • Verwerven van kennis van noodzakelijke apparatuur en materiaal en zorgdragen voor zowel de dagelijkse controle en gebruiksklaar zijn van de apparatuur alsmede het onderhoud;

  • Zorgt voor het verantwoord omgaan met materiaal en middelen, rekening houdend met kosten-, veiligheid-, steriliteits- en milieuaspecten.

  • Bezit straling hygiënische deskundigheid en bewaakt en registreert de hoeveelheid toegediende röntgenstraling bij zowel de patiënt als de medewerker. Draagt zorg voor het minimaliseren van destraling en past indien nodig maatregelen toe;

  • Zorgt mede voor het vastleggen, verwerken en bewaren van patiëntengegevens ten behoeve van dossiers, administratie, logistiek en statistiek zoals vereist door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 
Gezondheidsvoorlichting

Eindresultaat: Het signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen van de pulmonale patiënt.

Kernactiviteiten

 • Informatie, instructie, educatie en begeleiding ten aanzien van relevante leefregels voor de pulmonale patiënt.

  • Zo nodig verwijzen naar (para)medici.

  • Evaluatie en rapportage van de verleende voorlichting.

 
Deskundigheidsbevordering
Eindresultaat: Een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg aan de patiënt, reflectie op het eigen functioneren en het begeleiden van studenten en (beginnende) collegae.
Kernactiviteiten

 • Eigen deskundigheid - Bijscholingen volgen en vakliteratuur lezen.

  • Reflecteren op het eigen beroepsmatige handelen.

   • Een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van (beginnende) collegae middels bijv. klinische lessen en bijscholingen.

   • Standpunten over handelwijzen binnen de gezondheidszorg verhelderen en beargumenteren vanuit de optiek van het verpleegkundig beroep.

   • Een bijdrage leveren aan de vorming van standpunten inzake ethische vraagstukken.

   • Volgen van E-learning modules (zuurstoftherapie; intraveneuze medicatie toediening, BLS en medisch rekenen);

   • In de praktijk observeren van voorbehouden en risicovolle handelingen;

   • Bijhouden van een persoonlijk portfolio;

   • Raadpleegt collegae, beroepsbeoefenaren en andere disciplines over ontwikkelingen op het werkterrein van het eigen vakgebied;

   • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen van de eigen beroepsorganisatie en levert zo nodig een bijdrage;

 • Opleiding / werkbegeleiding - Praktische en theoretische werkbegeleiding geven aan studenten en stagiaires.

  • Ondersteunen bij de persoonlijke beroepsmatige vorming.

   • Scheppen van een klimaat waarin studenten en stagiaires kunnen leren.

Professionaliteit
Eindresultaat: bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg aan de patiënt, reflectie op het eigen functioneren in de individuele zorg en in samenwerkingsverbanden.
Kernactiviteiten

 • Is in bezit van adequate kennis om patiënten tijdens diagnostische onderzoeken te kunnen observeren en bewaken;

  • Levert hoogstaande cliënten- en patiëntenzorg op betrokken wijze;

  • Vertoont adequaat persoonlijk en inter-persoonlijk professioneel gedrag;

  • Verleent efficiënte nazorg aan patiënten na afloop van het onderzoek;

  • Oefent zijn beroep uit op een veilige manier voor zichzelf, zijn omgeving en de patiënt;

  • Inventariseert en denkt mee bij nieuwe ontwikkelingen;

  • Neemt deel aan trainingen on the job en off the job en relevante congressen en symposia;

  • Houdt de vakliteratuur en ontwikkelingen bij binnen eigen aandachtsgebied;

  • Neemt deel aan landelijke overlegstructuren op aandachtsgebied;

  • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen van de eigen beroepsorganisatie en levert zo nodig een bijdrage;

  • Stelt zelfstandig protocollen op, op eigen aandachtsgebied;

  • Bewaakt de opgestelde procedures en protocollen, doet voorstellen tot wijziging en houdt de logboeken bij.

Speelruimte

 • Van de verpleegkundige Longbehandelkamer wordt verwacht dat hij/zij handelt volgens voorgeschreven medische en verpleegkundige richtlijnen / protocollen, waarbij hij/zij tevens verantwoordelijk is de risico’s voor de patiënt te minimaliseren.
  ...

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten