Technisch manager POV Voorlanden

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
11-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Rotterdam
Reacties
0
Bekeken
603
Status
Gesloten
Referentie
IGB73681907

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
Wij zoeken een technisch manager met kennis van de probabilistische risicobenadering voor waterveiligheidsvraagstukken voor een waterschap.

Wie?

Onze opdrachtgever is een waterschap in Zuid-Holland.

U bent werkzaam voor de Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden (POV Voorlanden).

Buitendijkse elementen zoals bebouwde / begroeide voorlanden, havendammen, kleidek en kwelders kunnen een positieve bijdrage leveren aan de waterveiligheid. Omdat er bij voorlanden technische, beleidsmatige en/of juridische belemmeringen worden ervaren, worden deze elementen vaak niet of deels meegenomen bij de veiligheidsbeoordeling en de versterking van de waterkeringen. Echter, het niet meenemen van het voorland kan leiden tot onnodige afkeuring van waterkeringen en als gevolg hiervan onnodige, onnodig kostbare of lastig inpasbare dijkversterkingen.

De Projectoverstijgende Verkenning Voorlanden (POV Voorlanden) heeft een landelijke insteek en zal naast het bundelen en toegankelijk maken van kennis vooral binnen specifieke cases en referentieprojecten (HWBP verkenningen) de waterkering beheerders ondersteunen bij de omgang met voorlanden en het beantwoorden van beslisvragen in de werkprocessen versterken, beoordelen en beheren van primaire waterkeringen. De POV Voorlanden bevindt zich momenteel in de initiatieffase waarin het plan van aanpak wordt opgesteld.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor een probalistische risicobenadering voor waterveiligheidsvraagstukken.

 • U ontwikkelt landelijke technische instrumenten en kaders.

 • U draagt zorg voor de technische uitwerking van nieuwe normen en de ontwerphandreiking(OI2014).

 • U bent verantwoordelijk voor de invulling van de technische scope en werkwijze van de verkenning en geeft sturing aan de uitwerking van de casuïstiek

 • U onderhoudt een uitgebreid netwerk bij collegawaterschappen, landelijke gremia, kennisinstituten (Deltares, universiteiten) en ENW en maakt hier gericht gebruik van.

 • U zet opdrachten uit bij advies- en ingenieursbureaus en kennisinstellingen, stuurt deze aan en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de geleverde producten.

 • U bent verantwoordelijk voor het interne en externe draagvlak voor de technische producten.

 • U bent sturend in nieuwe ontwikkelingen omtrent de norm en technische innovaties.

 • U legt actief de verbinding met beleidsadviseurs en beheerders.

 • U bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan in het project.

 • U bent rolhouder binnen het IPM-team en werkt daarbij nauw samen met de kwartiermaker / projectmanager en de projectbeheerser.

Eisen

 • U hebt een afgeronde wo-opleiding civiele techniek / waterbouwkunde.

 • U hebt kennis van de probabilistische risicobenadering voor waterveiligheidsvraagstukken.

 • U hebt kennis van het toepassen en vooral het ontwikkelen van de landelijke technische instrumenten en kaders, specifiek de technische uitwerking van nieuwe normen en de ontwerphandreiking (OI2014) en kunt dit benutten bij de omgang met voorlanden.

 • U hebt minimaal 8 jaar ervaring met het technisch beoordelen en ontwerpen van waterkeringen.

 • U hebt minimaal 1 jaar ervaring met het coördineren van een team.

 • U bent bij voorkeur aantoonbare betrokken met de volgende referentieprojecten en programma’s: - Deltaprogramma Veiligheid: Betrokkenheid bij de technische onderbouwing van nieuwe normen.

 • VNK2: Betrokkenheid vanuit een begeleidende rol van marktpartijen.

 • WBI2017: Betrokkenheid bij de ontwikkeling van toetsinstrumenten.

Waar?

Rotterdam

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 16 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

Trefwoorden

Waterschap, voorlanden, HWBP, waterkeringen, waterveiligheid, civiele techniek, infrastructuur

Hoe?

Reageer vóór donderdag 14 juli aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten