Woonwagencoordinator

Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
12-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Zoetermeer
Reacties
0
Bekeken
1876
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten

Omschrijving

Inleiding
In maart 1999 is de Woonwagenwet door het Rijk ingetrokken. Vanuit het Rijk gezien was dit slotstuk van de normalisatie van het woonwagenbeleid. Dit wil zeggen: integratie in het reguliere (volkshuisvesting)beleid. Voor de gemeente vormt dit juist het startpunt om vanuit het gemeentelijke beleid zorg te dragen voor genormaliseerde woonwagenlocaties, die kort gezegd: schoon, heel en veilig zijn. Hierin heeft de gemeente bepaalde stappen kunnen zetten, maar er zijn nog enkele uitdagingen.

De gemeente beziet het wonen in een woonwagen als woonwens, die niet voor ieder individu persoonlijk ook gerealiseerd kan worden. Of waarin de gemeente moet faciliteren. In het kader van het woonbeleid wordt bekeken of er ruimte en aanleiding is om aan de vraag naar verschillende woonproducten tegemoet te komen. Feitelijk is er sprake van het in stand houden van de bestaande situatie (instandhoudingsbeleid) en niet van een uitsterfbeleid, zoals bewoners nog wel eens suggereren.

Einddoel
Normalisatie van woonwagenlocaties betekent normalisatie van de verhoudingen met de bewoners. Voor woonwagenbewoners gelden dezelfde rechten maar ook plichten als voor andere inwoners van de gemeente. In fysieke zin betekent normalisatie dat de woonwagenlocaties in Zoetermeer schoon, heel en veilig zijn.

Naar aanleiding van rapporten van VROM-inspectie kan hieraan nog worden toegevoegd dat moet worden voorkomen dat woonwagenlocaties verworden of afglijden tot vrijplaatsen waar illegale en buitenwettelijke activiteiten plaatsvinden.

Project
Het hoofddoel is een genormaliseerde situatie rondom de woonwagenlocaties. Het hoofddoel kan worden bereikt door de volgende subdoelstellingen te behalen.

a.Normalisatie en Overdracht aan SWZ van de Bleiswijkseweg;
I.Herinrichting Middenterrein locatie Bleiswijkseweg, incl. het realiseren van 5 nieuwe standplaatsen;
II.Uitgevoerd groot onderhoud aan de bergingen op de Bleiswijkseweg;
III.Het aangaan van nieuwe (erfpacht) overeenkomsten voor de locatie Bleiswijkseweg.

b. Normalisatie en Verplaatsing van de bewoners van ’t Oude Gemaal door:

I.Opzeggen van de bruikleenovereenkomst voor deze locatie;
II.Aanbieden van (een) alternatieve locatie(s) en het sluiten van een vaststellingsovereenkomst over het vertrek en nieuwe erfpachtovereenkomsten voor de nieuwe locatie.
III.Legalisering, verhuizing of ontruimingsprocedure voor de locatie ’t Oude Gemaal.

Voor de tijdelijke (in bruikleen) gegeven locatie geldt ook nog dat de gemeente een naheffing op de energiekosten voorbereidt. Naar aanleiding van een schouw van 24 april 2014 waarin onderzocht is of er sprake is van een veilige situatie ten aanzien van energieverbruik, is geconstateerd dat er gesproken kan worden van ondeugdelijk gebruik van publieke middelen. Bovendien leidt dit tot veel hogere kosten dan het aan de bewoners doorbelaste voorschot voor de geleverde energie.

c. Duidelijkheid over de overdracht van nog niet overgedragen woonwagenlocaties (Bleiswijkseweg, Zwetstroom) met de corporaties en de Stichting Woonwagenzaken (SWZ) en het verkrijgen van overeenstemming over issues over andere locaties, die (geheel of nog niet) zijn overgedragen.

d. Het aanpakken en oplossen van kleinere beheerproblemen, zoals

I.Het legaliseren van geconstateerde strijdigheden met het bestemmingsplan van een woonwagen of standplaats, of vuurwerkopslag;
II.Het aangaan van huur- of erfpachtovereenkomsten voor standplaatsen;

Opdracht
Het bieden van ondersteuning aan bewoners of omwonenden met vragen en problemen.
De contacten met burgers worden opgedaan via de bezoeken aan de locaties of via de rol als frontofficer per e-mail en telefoon, die bekend is bij bewoners.
Overbrengen van informatie naar de organisatie en samen met de projectgroep Woonwagens en de projectleider invulling geven aan het gemeentelijke beleid en uitvoering geven aan het project ten einde de projectdoelstellingen te behalen.
Sparringspartner en adviseur van de projectleider.
Toetser en beoordelaar van inhoudelijke stukken en brieven en hierop adviseren.
Relaties onderhouden met diverse externe en interne spelers in de keten (gemeente, politie, Stedin etc.).

Functie-eisen
Behoefte aan een verbinder en Generalist. De generalist kenmerkt zich in de aanpak van vragen of problemen doordat hij of zij:
Een goede luisteraar is, echt contact maakt, zich inleeft
Samenhang ziet, zelfstandig is en initiatief toont
Mensen mee krijgt, enthousiasme overbrengt.
Een netwerker en verbinder is, iemand die verschillende werelden kan verbinden
Betrokken is bij zowel bewoners, omwonenden, teamleden en management en bestuur
Initiatieven neemt en weet te handelen (en doorzet), maar hierin zo nodig ook doseert.
Open staat, reflectief is, leert, vraagt en zo nodig hulp en expertise van anderen accepteert
Lef heeft, nieuwsgierig is
Praktische ervaring heeft met de doelgroep woonwagenbewoners
Soms afwijkt, moeilijk in een ‘standaard profiel’ te passen is
Out-of-the-box kan denken.
Zich niet weg laat sturen en een doorzetter/ volhouder is.
Daarnaast is er behoefte aan een sterk communicatief persoon, die de doelgroep kent en hiermee kan omgaan en standvastig is. Een persoon die kennis en ervaring heeft met handhaving en handhavingstrajecten en kennis van justitie en politie en bereid is hierin tijd te investeren om netwerken op te zetten en te onderhouden. Kennis van de Zoetermeerse woonwagenlocaties en de gemeentelijke organisatie heeft. Kennis heeft van bouw- en uitvoeringsprojecten en ook als uitvoerend projectleider kan optreden. Aantoonbare ervaring met fysieke uitvoeringsprojecten op woonwagenlocaties.

Je CV
Minimaal afgeronde HBO opleiding (20)
Aantoonbare werkervaring met projectleiding (uitvoering) en bouwkunde en bij voorkeur veiligheid en handhaving (20)
Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met genoemde werkzaamheden (20)
Minimaal 4 jaar in de afgelopen 8 jaar relevante werkervaring bij een gemeente, woningbouwcoöperatie en of ontwikkelaar (15)
ervaring bij één van de bovengenoemde opties (5)
ervaring bij twee van de bovengenoemde opties (10)
ervaring bij drie van de bovengenoemde opties (15)
Aantoonbare werkervaring met de gemeente Zoetermeer en/of woonwagenlocaties in Zoetermeer of deze regio (20)

Competenties:
Verheldert vragen en behoeften
Sterk in woord en schrift
Versterkt eigen kracht en zelfregie
Is zichtbaar en gaat op mensen af
Stimuleert verantwoordelijk gedrag binnen en buiten de organisatie
Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
Legt het gemeentelijke beleid en standpunt uit en koppelt terug
Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak
Werkt samen en versterkt netwerken
Maakt iom andere partijen veiligheidsanalyses voor bijeenkomsten, gesprekken etc.
Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
Benut professionele ruimte en is ondernemend.

Indien je niet aan de onderstaande harde eisen voldoet hoef je niet te solliciteren:
Minimaal afgeronde HBO opleiding;
ervaring met projectleiding (uitvoering) en bouwkunde en bij voorkeur veiligheid en handhaving;
Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar met genoemde werkzaamheden;
Aantoonbare werkervaring met de gemeente Zoetermeer en/of woonwagenlocaties in Zoetermeer of deze regio.

Werkweek
16-20 uur

Een leuke baan voor jou? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Voor meer informatie neem je contact op met onze recruitmentconsultant Jan Kroon.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten