Adviseur omgeving

Intermediair
Detabem
Geplaatst op
12-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
1272
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2529 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Start

22 augustus 2016

Einde

15 december 2016

Verlenging

ja max 2x 1 jaar

Uren

24

Indienen

20 juli 2016

Detabem is op zoek naar een Adviseur omgeving voor in Arnhem.

Functieomschrijving
Eén Rijkswaterstaat
Als adviseur omgeving lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise en inbreng op een afgebakend werkpakket.
Je bent intermediair tussen RWS en de omgeving in één of meer projecten of andere ontwikkelingen binnen RWS. Hier beweeg je je op verschillende niveaus en over verschillende werkvelden en processen. Hierbij vervul je ook soms de rol van omgevingsmanager in het IPM-team. Binnen de diverse ontwikkelingen zorg je voor de tactische aspecten van het omgevingsmanagement, zoals het aanleveren van managementinformatie. Je monitort en analyseert adviesproducten op het gebied van omgevingsmanagement en controleert ze op inhoud. Je verzorgt de communicatie: je geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en je informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stem je af met betrokkenen, zoals de communicatieafdeling. Je zorgt ook voor de organisatie en inhuur van externe projectcommunicatie en stuurt deze (mede) aan.
Je bent alert op (externe) ontwikkelingen en nieuwe situaties die de uitvoering van projecten kunnen beïnvloeden en je pakt hierbij je adviesrol. Je speelt adequaat in op die nieuwe situaties door samen met betrokkenen een risicoanalyse te maken van het netwerk en deze te vertalen naar actoren. Je weet hierbij de juiste informatie tijdig over te brengen naar de juiste personen. De geformuleerde projectresultaten houd je continue in het vizier en je zorgt ervoor dat deze, samen met de collega’s in je team, behaald worden. Je kent de omgeving en je weet de interne en externe klanten te verbinden en bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Ook definieer je de opdracht aan de markt. Je begeleidt de uitvoering op basis van de geldende contractmethode. Je zorgt dat getoetste resultaten en producten geïntegreerd worden in het bredere projectresultaat.
Samen met anderen
Je werkt actief samen met het team en stuurt eventueel een beperkt eigen team aan. Je hebt inzicht in de interne en externe omgeving en ketens. Je bouwt op operationeel en tactisch niveau een netwerk op met diverse externe partijen, zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren. Je bent in staat dit te onderhouden en om hiermee effectieve samenwerkingsrelaties te creëren. Je kunt de omgeving proactief gewenst en vroegtijdig beïnvloeden, spelers met elkaar verbinden en het gezicht en imago van Rijkswaterstaat uitdragen. Binnen het projectteam deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties.
Elke dag beter
Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan de verbetering en standaardisering van het omgevingsmanagementproces binnen projecten. Ook draag je bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan.

Projectbeschrijving
De doelstelling van het project is om – mogelijk in afwachting van verdere maatregelen - op relatief korte termijn de verkeersveiligheid op de N35 Wijthmen – Nijverdal te verbeteren door middel van een aantal relatief eenvoudige maatregelen. Daarbij wordt voor het behalen van regiodoelstellingen voor bereikbaarheid en leefbaarheid naar synergie gezocht. Het project betreft zowel de planuitwerking alswel de realisatiefase. In het plan van aanpak (2014) lag het accent op de formulering van verkeersveiligheids- knelpunten en van indicatieve maatregelen. In de bestuursovereenkomst is een maatregelenpakket opgenomen dat is geprioriteerd naar kosteneffectiviteit met betrekking tot verkeersveiligheid en kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare en taakstellende budget van 15 miljoen euro.
Als rechterhand van de Omgevingsmanager ben je met name actief betrokken bij communicatie (incl. participatie), Verkeersmanagement, afhandeling nadeelcompensatie en voorbereiding politiek bestuurlijke besluitvorming met de stakeholders. Daarnaast neem je een po-actieve rol in inzake de totstandkoming van de conditioneringsactiviteiten incl. juridische procedures horende bij het project.

Functie-eisen
Werk- en denkniveau

 • Wo

Kennis en ervaring

 • Je hebt kennis van de relevante werkprocessen in relatie tot je eigen werk.

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau.

 • Je hebt ervaring met de informatiesystemen die van toepassing zijn zoals connect, sap en office.

 • Je hebt inzicht in en kennis van werkprocessen en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. De kandidaat heeft ervaring met de informatiesystemen die van toepassing zijn zoals connect, sap en office.

 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring op het vakgebied omgevingsmanagement.

 • je hebt aantoonbare ervaring op een of meer deelgebieden m.b.t. de volgende onderdelen: verkeersmanagement, nadeelcompensatie, politiek bestuurlijke besluitvorming en of het organiseren van conditioneringsactiviteiten

 • Je hebt kennis van omgeving en/of ketens, relevante spelers (zoals provincie Overijssel, gemeente Raalte, gemeente Hellendoorn of dergelijke andere relevante omgevingsspelers welke gelegen zijn in het gebied N35 Wijthmen – Nijverdal) en hun rol en/of positie op operationeel en/of tactisch niveau.

Meest essentiële competenties

 • Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

 • Organisatiesensitiviteit

 • Netwerkvaardigheid

 • Plannen en organiseren

 • Omgevingsbewustzijn

Voor deze functie geldt het functieprofiel van functiegroep (Senior) Adviseur (functiefamilie Advisering) uit het Functiegebouw Rijk

CV Eisen.

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat van maximaal 5 pagina's A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

In het CV dient ten aller tijden een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Past u deze vereisten niet toe op uw CV zal uw aanbieding terzijde worden gelegd.

Met vriendelijke groet,
Detabem u krijgt altijd een reactie van ons

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten