Projectleider Inkoop Onderhoudscontracten

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
14-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Bussum
Reacties
2
Bekeken
701
Status
Gesloten
Referentie
IGB74028904

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

1-8-2016

Einddatum

31-1-2017

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

16-24

Sluitingsdatum

28-7-2016 om 9:00 uur

Per 1 januari 2016 is de gemeente Gooise Meren ontstaan uit de fusie van de gemeenten Naarden, Bussum en Muiden.
In de nieuwe gemeente Gooise Meren zijn de afdeling BORG (Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen), ROB (Ruimtelijke Ordening en Beleid), SLZ (Samenlevingszaken) en VTH (vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij ligt de beleidsmatige kant vooral bij de laatste twee afdelingen (ROB/SLZ) en de uitvoering vooral bij de eerste (BORG)

De inkoop van diensten en goederen werd door de drie gemeentes voor het grootste deel afzonderlijk georganiseerd. Bovendien werden dezelfde soort werkzaamheden nog vaak weggezet in allerlei verschillende contracten, bij verschillende markpartijen.

Huidige situatie

Bijna alle lopende contracten vanuit de drie gemeenten zijn verlengd voor 2016, althans voor die contracten die direct gerelateerd zijn aan het beheer van de openbare ruimte en gebouwen, dit zijn met name doorlopende onderhoudscontracten, contracten voor keuringen en inspecties en contracten voor separate onderhoudswerkzaamheden.

Een allereerste inventarisatie geeft aan dat het hier om 120 kleine en grote contracten gaat.

Het gaat hierbij overigens niet om inkoop van grote eenmalige contracten voor de uitvoering van projecten. Denk hierbij aan groenonderhoud, rioolonderhoud, onderhoud en keuring van electromechanische, etc. waarbij de europees aanbestedingsplichtige prioriteit hebben.

Binnen de gemeente Gooise Meren ligt de verantwoordelijkheid voor de inkoop bij de afdeling zelf. Daarbij kunnen zij een beroep doen op de ondersteuning van de inkoopadviseurs. Deze ondersteuning beperkt zich tot advisering en begeleiding en kwaliteitsbewaking.

Gewenste situatie

De opgave is om al deze contracten opnieuw aan te besteden,  in logische samenvoegingen en op een wijze waarbij er maximaal kwaliteit geleverd wordt tegen minimale kosten en waarbij de risico’s tussen de gemeenten en marktpartij op een juiste manier zijn verdeeld. En uiteraard waarbij wordt voldaan aan het aanbestedingsbeleid en aan alle wet- en regelgeving. De gemeente wenst dat de contracten zodanig opgesteld worden dat bij afloop van de contracten de gemeente niet in de situatie komt dat ze wederom een heleboel contracten tegelijkertijd op de markt moet zetten.

Daarnaast is een belangrijke doelstelling dat door de samenvoeging van diverse kleine contracten er door het schaalvoordeel en betere marktwerking en een aanbestedingsvoordeel zal ontstaan. De capaciteit en kennis om dit proces goed te laten verlopen ontbreekt bij de afdeling BORG.

De afdeling BORG is daarom op zoek naar een projectleider Inkoop, om te zorgen alle werkzaamheden vanuit de 120 contracten opnieuw worden aanbesteed en gegund. De gedachte hierbij is dat de kosten van deze inhuur zich zullen terug verdienen in het aanbestedingsvoordeel. Dit zal dan ook moeten blijken uit het op te stellen Plan van Aanpak

Proces

De projectleider zal in samenwerking met de inhoudsdeskundigen dit proces vorm geven en uitvoeren. U moet bij het maken van uw voorstel uitgaan van beperkte beschikbaarheid van de inhoudsdeskundigen en wij veronderstellen dat u zelf ook over de inhoudsdeskundigheid op hoofdlijnen beschikt. De inhoudsdeskundigen kunnen u helpen bij het verzamelen van gegevens over de benutting van de contracten.  Daarnaast zijn ze beschikbaar als beoordelaars bij aanbestedingen.

De projectleider zal ook de samenwerking met het team Inkoop, contracten en verzekeringen  opzoeken. Bij de gemeente Gooise Meren hanteren we het vier-ogen principe om de kwaliteit van de aanbestedingsdocumenten te borgen voordat ze op de markt gaan. De projectleider moet uitgaan van aanbestedingen op prijs én kwaliteit en bij aanbestedingen in concurrentie gebruik maken van TenderNed en de sjablonen beschikbaar op isgv.nl of ons intranet.

Het proces zal er in grote lijnen als volgt uit zien

 • Inkaderen opdracht en opstellen startnotitie met uitgangspunten

 • Verdere inventarisatie van lopende contracten

 • Opstellen van een PVA

 • Goedkeuring van PvA, bij geen goedkeuring betekent dit beëindiging van de overeenkomst

 • Uitvoeren PVA, waaronder

 • Bundelen werkzaamheden tot logische contracten en logische ingangs- en beëindigingsdata

 • Kiezen van type contract: prestatiecontract, regiecontract, etc.

 • Keuze voor de aanbestedingsvorm

 • Voorbereiden aanbestedingsdocumenten

 • Begeleiden aanbestedingstrajecten tot en met gunning

 • Begeleiding contractondertekening

 • Dossier afronden in Mozard (zaaksysteem van Gooise Meren)

 • Evalueren en afronden

Organisatie

De uitvoering vindt plaats binnen een projectteam onder leiding van de projectleider (PL). De opdrachtgever is de Afdelingsmanager  BORG. De Projectleider geeft leiding aan een projectgroep met medewerkers van verschillende afdelingen. De uitwerking hiervan zal verder plaats vinden in het PvA.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau 

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider met inkoopprojecten waar op EMVI gegund is 

 • Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een overheidsorganisatie 

 • Aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte en gebouwen, blijkend uit relevante werkervaring 

 • Inschatting van het benodigde aantal uren om te komen tot

 • een PvA

 • een Enkelvoudig onderhandse procedure

 • een Meervoudig onderhandse aanbesteding

 • een  Europese aanbesteding 

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  14-07-2016 16:27
  Plaats
  Krimpen aan den ijssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-07-2016 15:16
  Plaats
  Hoorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten