Print Scan Copy Infrastructuur Projectleider

Opdrachtgever
BlueTrail
Geplaatst op
21-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Utrecht
Reacties
2
Bekeken
2536
Status
Gesloten
Referentie
BTIT11908

Afrondingstoelichting

De aanvraag is gesloten conform sluitingsdatum.


TOP-Opdrachtgevers

 • WTS Detachering 28 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Novaccent 23 opdrachten
 • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

BlueTrail is op zoek naar een Print Scan Copy Infrastructuur Projectleider, 24 u p/w

Opdracht/functie omschrijving

De opdrachtgever staat aan de vooravond haar gehele ICT Infrastructuur te vernieuwen om de kwaliteit van de Informatiesystemen en de ICT diensten te waarborgen. Bij deze vernieuwing wordt rekening gehouden met de (toekomstige) wensen en eisen die gesteld worden vanuit het meerjarenbeleid en nieuwe kaders en/of beleid.
De directie heeft tevens de opdracht gegeven om de continuïteit van de ICT Infrastructuur op orde te brengen. Hierbij is uitgangspunt dat dit parallel moet lopen met lopende trajecten voor de vervangingsplannen m.b.t. ICT Infra (maar ook het samenwerkingsverband m.b.t. ICT Infra).
In 2016, 2017 en 2018 staan en groot aantal vervangingen in de ICT Infrastructuur op de agenda.
Tevens zijn de uitgestelde plannen uit 2014 en 2015 (a.g.v. onderzoek samenwerking met de gemeente Utrecht) hier in opgenomen.
Momenteel wordt gewerkt aan de contourenschets voor de vorming van een samenwerkingsverband, echter synergie op korte en middellange termijn op het gebied van een gezamenlijke ICT Infrastructuur is echter nog niet voorzien. Uitgangspunt in de contourenschets is dat iedere deelnemer zorgt dat voor haar eigen ICT architectuur en ICT infrastructuur de basis op orde is en dus geen operationele risico’s in brengt. Hierdoor wordt per deelnemer de continuïteit van haar informatievoorziening geborgd en wordt de te vormen samenwerkingsverband niet opgezadeld met oude infrastructuren. Afspraak is wel dat elke vernieuwingen afgestemd wordt om te kunnen convergeren naar een gemeenschappelijke ICT Infrastructuur.

De opdracht voor het programma ICT Basis op orde is door de directie vastgesteld en wordt uitgewerkt in de vorm van een programma voor de komende twee tot drie jaar. Dit betekent dat er op diverse terreinen projecten worden georganiseerd die gericht zijn op de verbetering van de gehele ICT Infrastructuur, waarbij een kavel indeling is opgesteld waarin zowel de vervanging als de daarmee samenhangende contracten worden opgepakt.

We hanteren de volgende kavel indeling

Kavel 7 Print, Scan en Copy, devices en infrastructuur (PSC Infrastructuur)

Je bent projectleider voor het project Kavel 7 Print, Scan en Copy (PSC) infrastructuur.
De contracten voor de huidige PSC infrastructuur zullen in 2017 verlopen.
De PSC dienstverlening voor zowel de kantooromgeving als ook de volume scanners en printers dienen geëvalueerd te worden en opnieuw aanbesteed te worden.

Scope van deze kavel is (met een indicatie van de realisatie in de tijdvakken)

 1. Kantoor MFP’s (2017)

 2. In overleg met DIV de volume scanners(2017)

 3. In overleg met Facilitair de volume printers van de repro (2017)

In grote lijnen wordt het volgende aan resultaten van het project verwacht

 • De PSC infrastructuur voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn (o.a. kaderstelling, beleid en servicelevel);

 • De PSC infrastructuur is passend in het geheel van de ICT Architectuur en Infrastructuur;

 • De PSC infrastructuur voldoet aan de eisen van de Informatiebeveiliging;

 • De PSC infrastructuur is voorbereid om te kunnen convergeren naar een gemeenschappelijke ICT Infrastructuur voor de op te richten samenwerkingsverband;

 • Aanbesteding van de PSC infrastructuur is volgens de regelgeving verlopen;

 • Overdracht naar beheer volgens de Basisset Acceptatie Criteria (BAC).

Dit doe je door o.a.

 • Opstellen en uitwerken van een gedragen projectplan (tijd, geld en kwaliteit);

 • Opzetten van een gedragen projectorganisatie;

 • Opstellen van een gedragen project start architectuur (PSA);

 • Afhandelen van (een) correct uitgevoerde aanbesteding(en) en/of implementatieplan(nen);

 • Gedragen overdracht naar de lijnorganisatie die het beheer zal overnemen.

Organisatiestructuur
De projectleider fungeert binnen het Programma ICT Basis op orde naast de andere projectleiders die allen projecten leiden ter verbetering/doorontwikkeling van ICT Infrastructuur.
Het programma wordt geleid door de opdrachtgever/programmamanager, die ook zorgt voor de aansturing van de projectleiders, de projectcontroller en de lead-architect.
De stuurgroep bestaat uit de programmamanager (voorzitter), projectleiders van het programma, de voorzitter van de klankboard (delegatie van managers van bedrijfsvoering en het primaire proces), de projectcontroller en de lead-architect van de architecten-board, en ziet toe op de koers, neemt besluiten en geeft waar nodig input voor de kaders voor projecten.
Ambtelijk opdrachtgever van het programma is de eigenaar van de ICT Infrastructuur, hoofd afdeling Services (SER), en de programmamanager rapporteert periodiek over de voortgang naar het Bedrijfsvoeringsoverleg (Vz hoofd SER, deelnemers hoofden afdeling/teams bedrijfsvoering)
Bestuurlijk opdrachtgever is het GS-lid met ICT in haar portefeuille. De ambtelijke opdrachtgever informeert de bestuurlijke opdrachtgever over de voortgang in het periodiek overleg Bedrijfsvoering.

Omgeving

Utrecht

Start

01/09/2016

Duur

28/02/2017

Inzet

24 uur per week

Optie op verlenging

Ja

Intakegesprek

ntb

Sluitingsdatum aanvraag: Diinsdag 26 juli, om 16:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in ons selectieproces.

Reactie graag voorzien van

 • CV Nederlands in Word formaat

 • De gevraagde kennis, opleiding en ervaring dient duidelijk uit uw reactie naar voren te komen.

 • Uw reactie dient minimaal te bestaan uit een CV Word, incl. Naam, geboortedatum en Woonplaats eventueel aangevuld met referenties en een motivatie. CV Word, referentie, Motivatie etc. is in het Nederlands en mag niet langer dan 5 pagina’s zijn

 • Let op de specifieke criteria, deze moeten aantoonbaar terugkomen in het CV

 • Aan de opdracht gerelateerde motivatie van minimaal 5 regels, waarin duidelijk omschreven wordt dat men over Vereiste kennis en kunde beschikt

Er kan alleen bij leveranciers ingehuurd worden als zij in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail - Voor individuele kandidaten ( freelancers/ZZP ) en overige kandidaten is bovenstaande niet van toepassing.

Eisen KNOCK-OUT

Een afgeronde ICT technische of bedrijfskundige Informatica opleiding op WO/ HBO+ niveau;
Recente en geruime ervaring in vergelijkbare PSC infrastructuur projecten en aantoonbaar succesvol soortgelijke projecten geleid;
Goede kennis van en ervaring met PSC architectuur en infrastructuur;
Recente ervaring in het inhoudelijk coördineren van een projectteam van ICT specialisten;
Ervaring met het opzetten van uitbestede PSC diensten en de PSC regieorganisatie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria

Ervaring in en relevante kennis van ICT architectuur en infrastructuur in het algemeen;
Aantoonbare (werk)ervaring met situationeel leiderschapsstijl (leiden, coachen, steunen, stimuleren, motiveren, delegeren en controleren);
Aantoonbaar onderhandelings-, advies- en communicatievaardig

Competenties

Plannen en organiseren gericht op het leveren van het gewenste resultaat (Resultaatgericht en Voortgangscontrole);
Overtuigingskracht;
Innovatief en Vernieuwend;
Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits (Organisatie-sensitiviteit);
Uitstekend in staat om risico’s in kaart te brengen en deze te beheersen (Risicomanagement);
Uitstekend om kunnen gaan met verschillende belangen en belangenconflicten (Netwerkvaardigheid).

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  21-07-2016 16:37
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  21-07-2016 17:47
  Plaats
  Woerden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten