Datascientist

Opdrachtgever
Matching Pool
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Randstad
Reacties
3
Bekeken
830
Status
Gesloten
Referentie
Datascientist

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2555 opdrachten

Omschrijving

Beschrijving van de opdracht/ benodigde inzet voor het programma: Strafvordering OM2020

Met de start van het programma Strafvordering OM 2020 werkt het OM aan het
structureel verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de kritische
strafvorderlijke processen. Daartoe ontwikkelen wij met elkaar per werkomgeving
professionele standaarden, die betrekking hebben op de kwaliteit van het werk;
zowel als het gaat om de te leveren prestaties als procedurele zorgvuldigheid. Het
doel hiervan is dat de samenleving
– slachtoffers, daders en andere betrokkenen
– kunnen rekenen op een OM dat zich houdt aan de wettelijke voorschriften en
zijn werk juist, volledig en op tijd verricht.

Voor 2017 gelden de prioriteiten die in 2016 zijn gesteld: gestart wordt met het
verbeteren van de toepassing van de OM-strafbeschikking, met de
Beslagprocedure, DNA (veroordeelden en opsporing) en Executie inclusief de
tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis.
Per proces – te beginnen met de OM-strafbeschikking - wordt op basis van het
wetboek van Strafvordering en onderliggende regelgeving het strafvorderlijk
beleidskader uitgeschreven. De wettelijke (minimum) vereisten vormen het kader
voor te nemen kwaliteitsmaatregelen en nog vast te stellen kritische prestatieindicatoren
(KPI’s).
Per parket wordt op basis van een feitelijke analyse in beeld gebracht hoe het
betreffende kritische proces nu wordt uitgevoerd. Waar verloopt dit proces goed
en welke knelpunten doen zich voor? Hoe kan het beter en wat is daarvoor nodig
aan versterking van het werkproces en de organisatie daarvan, aan kennis en
kunde van de medewerkers die het proces uitvoeren en aan informatievoorziening
en ICT? Deze analyse leidt tot een gerichte verbeteraanpak van het parket ,
daarbij ondersteund door het landelijk programmateam en landelijk uit te werken
verbetermaatregelen.
Per kritisch proces zal het College op basis van de lokale en landelijke
verbeteraanpak minimum eisen vaststellen voor de te leveren prestaties (KPI’s)
en professionele standaard waaraan dient te worden voldaan. Hierover worden
eind dit jaar resultaatafspraken gemaakt in de ruitgesprekken tussen het College
en de OM-onderdelen.

De werkzaamheden

De datascientist ondersteunt het programma vanuit het Parket-Generaal – binnen
het team Fact Factory, met analyses van gestructureerde, maar vooral van
ongestructureerde data. Het OM beschikt over een grote hoeveelheid
gestructureerde data die ter beschikking wordt gesteld via een datawarehouse
(Phoenix). Echter, in het geval van de kritische processen is de ervaring dat in het
datawarehouse essentiële gegevens ontbreken en dat deze gegevens ontsloten
moeten worden met behulp van andere methoden. Daarbij denken we aan het
ontsluiten van ongestructureerde gegevens uit veel (verschillende) bronnen, zoals
digitale strafdossiers, brondata uit de databases van primaire processystemen van
het OM (inclusief vrije tekstvelden) en data van ketenpartners.
Met gebruik van – voor het OM – onconventionele tooling voor data-analyse,
procesmining en textmining worden deze gegevens omgezet in gestructureerde
informatie en vatbaar voor analyses. De datascientist is verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit proces.

Profiel datascientist

De datascientist werkt binnen het team van de Fact Factory en heeft binnen dit
team een uitvoerende taak. De opdrachten worden verricht onder begeleiding en
supervisie van de coördinator en/of de senior-adviseur. De datascientist is in staat
om binnen deze kaders zelfstandig zijn analyses te verrichten. Daarnaast moet de
datascientist op een begrijpelijke wijze kunnen verantwoorden/uitleggen welke
stappen hij of zij heeft uitgevoerd, welke keuzes zijn gemaakt en wat de
uitkomsten zijn.
Bij de selectie van de datascientist ligt de nadruk op de kennis en kunde van de
datascientist en in minder mate de reeds opgedane werk- of projectervaring. Het
is een duidelijke pré als de kandidaat vanuit de uitlenende organisatie kan
steunen op inhoudelijke ondersteuning, coaching of training op het gebied van
datascience, aangezien deze kennis bij het OM niet beschikbaar is.

Wensen

 Minimaal WO niveau, met relevante opleiding (aantoonbaar);
 De kandidaat is aantoonbaar vaardig in de toepassing van (nieuwe)
geavanceerde analysetools (zoals Rapidminer, R , Python et cetera);
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Competenties

 De kandidaat beschikt over een groot, aantoonbaar analytisch vermogen;
 De kandidaat beschikt over de goede mondelinge- en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden;
 Zelfstandig.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  25-07-2016 14:37
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-07-2016 15:50
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 12:05
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten