Software Developer

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Almelo
Reacties
0
Bekeken
519
Status
Gesloten
Referentie
20119296

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep
Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • KPN Consulting 235 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119296 Tijdelijke inhuur

Voor DGRR/Justitiële informatiedienst zijn wij op zoek naar een Software Developer.

Beschrijving directie/afdeling

De afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen is binnen Justid verantwoordelijk voor van het beheer van de ICT voorzieningen van de jeugdstrafrechtketen & de veiligheidshuizen. De ICT voorzieningen van Jeugd & Veiligheidshuizen wordt door Justid namens de directie DJJ beheerd. Vanuit de directie DJJ is het Bureau Regie & Beheer de gedelegeerde systeemeigenaar. Zij zijn dan ook het directe aanspreekpunt voor Justid als het gaat om afspraken omtrent de dienstverlening. Voor de uitvoering van het applicatie beheer op GCOS zoekt de afdeling J&V van Justid de Software Developer, zoals in dit profiel nader beschreven.
De Software Developer legt verantwoording af aan de manager van de afdeling J&V.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Het “Geïntegreerd Casus Overleg Systeem (GCOS)” is een ketenvoorziening voor:

 • het ondersteunen bij de “warme” overdracht van een casus (persoon, gezin, groep) tussen behandelende organisaties,

 • en het verkrijgen van een informatiepositie (een integer en integraal persoonsbeeld) ten behoeve van de deelnemers aan een casusoverleg,

 • het landelijke ondersteunen van casusoverleggen voor verschillende kaders,

 • het voeren van de casusregie en generen van management-en beleidsinformatie.

Met GCOS staat een persoonsgerichte aanpak voorop, maar ook kan een systeemgerichte (gezins-, groeps-en object-) aanpak gekozen worden. GCOS is gericht op de ondersteuning van zowel landelijke-als regionale typen casus overleggen (in GCOS kaders genoemd). GCOS integreert informatie over een persoon en zijn context zoals gezin, woning, omgeving, sociaal, werk, onderwijs.
GCOS biedt geautomatiseerde ondersteuning voor casus overleggen in meerdere domeinen en kan, onder strikte voorwaarden, dwarsverbanden leggen tussen de volgende domeinen:

 • Openbare orde en veiligheid (bijv. voor de kaders: huiselijk geweld, het veelplegers overleg en de andere overleggen in Veiligheidshuizen),

 • Jeugdstrafrecht (de kaders: Justitieel Casus Overleg en het Netwerk- en Trajectberaad i.h.k.v. nazorg),

 • Jeugdbescherming (het kader: Casusoverleg Beschermd). Onder voorwaarde dat het de behandeling van een kind ten goede komt is het voor individuele casus mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen het veiligheids-, jeugdstrafrecht- en jeugdbescherming domein.

Door deze dwarsverbanden ontstaat een integraal persoonsbeeld doordat inzicht wordt verschaft in de betrokkenheid van een persoon bij verschillende casussen, in verschillende domeinen, en in de context van zijn of haar leefsituatie.
De aanleiding voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is gelegen in het feit dat de applicatie aangepast dient te worden aan het veranderende speelveld (grensvlak strafrecht, veiligheid en zorg) en de wensen van de samenwerkingsverbanden in dat speelveld.

Beschrijving werkzaamheden

GCOS dient te worden doorontwikkeld op basis van een veranderend speelveld. Dit houdt in dat GCOS verder uitgebreid dient te worden In het bijzonder de verschillende modules (meldingenmodule, triagemodule en overlegmodule) dienen gebouwd en/of herzien te worden.

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

 • Omzetten van globale specificaties in een concreet functioneel ontwerp

 • Het om kunnen zetten van een Functioneel Ontwerp naar een Technisch ontwerp.

 • Het kunnen realiseren van software op basis van het functioneel en technisch ontwerp in Java

Taken en resultaatgebieden

De Software Developer voor GCOS is verantwoordelijk voor het uitvoeren van applicatie beheer, zowel correctief als adaptief, op het deel van de applicatie GCOS dat gerealiseerd is in Java. Het gaat hierbij dus om zowel het doorvoeren van aanpassingen in de applicaties middels Java teneinde incidenten op te lossen als ook op basis van User Stories doorvoeren van wijzigingen in de applicaties middels Java.

De Software Developer is verantwoordelijk voor

Het ontwikkelen en testen van de opgeleverde software voor GCOS en/of IFM.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

 • Opstellen en/of aanpassen van de Java software

 • Vaststellen informatiesysteemarchitectuur

 • Opstellen en/of aanpassen gegevensmodel

 • Ontwerpen mens/machine interface

 • Ontwerpen handmatige informatiefuncties

 • Vaststellen oplossingsalternatieven

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring met processen op basis van methodieken als ITIL en ASL (3 jaar)

 • Minimaal 3 jaar ervaring met java, Spring, sts/eclipse, hibernate, Oracle, Jboss

 • Minimaal 1 jaar ervaring met integratie van Blueriq met Java

Functie wensen

 • Minimaal 5 jaar ervaring als Software Developer

 • Minimaal 4 jaar ervaring met het bouwen van dynamische websites gebaseerd op XML, XSLT, XSL-FO, javascript en CSS

 • Minimaal 4 jaar ervaring met elektronische koppelings vraagstukken.

 • Kennis en ervaring met Lean IT/Agile

 • Ervaring met het werken voor de overheid; specifiek voor het ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Afgeronde opleiding op HBO niveau, bij voorkeur Informatica

Competenties

 • Je bent in staat om in teamverband met gebruikersinbreng globale specificaties om te zetten in een concreet functioneel ontwerp en dit te realiseren in de programmatuur;

 • Je bent in staat om optimaal te acteren in de RAD omgeving (SCRUM);

 • Je bent in staat zich snel in te leven in vraagstukken en problemen op andere (specialistische) vakgebieden;

 • Je bent gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten; toont vasthoudendheid bij tegenslagen;

 • Naast de modelleer en ontwerp competenties dient er technische affiniteit te zijn;

 • Je bent punctueel, gestructureerd en accuraat

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Almelo

Startdatum

01-09-2016

Duur

4 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

03-08-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

Week 33/34

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten