Tester (medior / senior)

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Nee
Reacties
1
Bekeken
780
Status
Gesloten
Referentie
20119298

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep
Loolaan 22
7315 AB Apeldoorn

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 238 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 161 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119298 Tijdelijke inhuur

Voor DGRR/Justitiële informatiedienst zijn wij op zoek naar een Tester.

Beschrijving directie/afdeling

De afdeling Jeugd & Veiligheidshuizen is binnen Justid verantwoordelijk voor van het beheer van de ICT-voorzieningen van de jeugdstrafrechtketen & de veiligheidshuizen. De ICT-voorzieningen van Jeugd & Veiligheidshuizen wordt door Justid namens de directie DJJ beheerd. Vanuit de directie DJJ is het Bureau Regie & Beheer de gedelegeerde systeemeigenaar. Zij zijn dan ook het directe aanspreekpunt voor Justid als het gaat om afspraken omtrent de dienstverlening.
Voor de uitvoering van het applicatie beheer op GCOS zoekt de afdeling J&V van Justid de Software Developer, zoals in dit profiel nader beschreven.
De Business Engineer legt verantwoording af aan de manager van de afdeling J&V.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Het “Geïntegreerd Casus Overleg Systeem (GCOS)” is een ketenvoorziening voor:

 • het ondersteunen bij de “warme” overdracht van een casus (persoon, gezin, groep) tussen behandelende organisaties,

 • en het verkrijgen van een informatiepositie (een integer en integraal persoonsbeeld) ten behoeve van de deelnemers aan een casusoverleg,

 • het landelijke ondersteunen van casusoverleggen voor verschillende kaders,

 • het voeren van de casusregie en generen van management-en beleidsinformatie.

Met GCOS staat een persoonsgerichte aanpak voorop, maar ook kan een systeemgerichte (gezins-, groeps-en object-) aanpak gekozen worden. GCOS is gericht op de ondersteuning van zowel landelijke-als regionale typen casus overleggen (in GCOS kaders genoemd). GCOS integreert informatie over een persoon en zijn context zoals gezin, woning, omgeving, sociaal, werk, onderwijs.
GCOS biedt geautomatiseerde ondersteuning voor casus overleggen in meerdere domeinen en kan, onder strikte voorwaarden, dwarsverbanden leggen tussen de volgende domeinen:

 • Openbare orde en veiligheid (bijv. voor de kaders: huiselijk geweld, het veelplegers overleg en de andere overleggen in Veiligheidshuizen),

 • Jeugdstrafrecht (de kaders: Justitieel Casus Overleg en het Netwerk- en Trajectberaad i.h.k.v. nazorg),

 • Jeugdbescherming (het kader: Casusoverleg Beschermd). Onder voorwaarde dat het de behandeling van een kind ten goede komt is het voor individuele casus mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen het veiligheids-, jeugdstrafrecht- en jeugdbescherming domein.

Door deze dwarsverbanden ontstaat een integraal persoonsbeeld doordat inzicht wordt verschaft in de betrokkenheid van een persoon bij verschillende casussen, in verschillende domeinen, en in de context van zijn of haar leefsituatie.
De aanleiding voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is gelegen in het feit dat de applicatie aangepast dient te worden aan het veranderende speelveld (grensvlak strafrecht, veiligheid en zorg) en de wensen van de samenwerkingsverbanden in dat speelveld.

Beschrijving werkzaamheden

GCOS dient te worden doorontwikkeld op basis van een veranderend speelveld. Dit houdt in dat GCOS verder uitgebreid dient te worden Met name de verschillende modules (meldingenmodule, triagemodule en overlegmodule) dienen gebouwd en/of herzien te worden. Van de tester wordt verwacht dat de gebouwde functionaliteiten getest worden.
Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
Van de tester wordt verwacht dat hij het testen van de gebouwde applicatie afrondt en dit vastlegt in een testrapport. Onderdeel van testen is het geautomatiseerd testen en het onderhouden van de testscripts.

Taken en resultaatgebieden

De Tester is verantwoordelijk voor het leveren van informatie over de kwaliteit van de systemen die door ons ontwikkelteam worden gebouwd en beheerd. Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen van testplannen, het opstellen van testgevallen op basis van het functioneel ontwerp (RFC’s en User Stories), het uitvoeren van test scenario’s en het (tussentijds) rapporteren hierover. De tester zal Functionele documentatie reviewen. De testvoorbereiding en resultaten leg je gestructureerd vast en over eventuele bevindingen overleg je met de systeemontwikkelaar(s) en functionele ontwerper(s).

De Tester is verantwoordelijk voor

Het ontwikkelen/onderhouden van testscripts en het testen volgens een testplan van de opgeleverde software voor GCOS en/of IFM.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend

De Tester is verantwoordelijk voor het leveren van informatie over de kwaliteit van de systemen die door ons ontwikkelteam worden gebouwd en beheerd. Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen van testplannen, het opstellen van testgevallen op basis van het functioneel ontwerp (RFC’s en User Stories), het uitvoeren van test scenario’s en het (tussentijds) rapporteren hierover. De tester zal Functionele documentatie reviewen. De testvoorbereiding en resultaten leg je gestructureerd vast en over eventuele bevindingen overleg je met de systeemontwikkelaar(s) en functionele ontwerper(s).

Functie eisen

 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als tester en ervaring met functionele systeemtesten, acceptatietesten en technisch testen en kan deze zelfstandig uitvoeren

 • Je bent TMap Next-, of eventueel ISTQB foundation, gecertificeerd

Functie Wensen

 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring als Tester

 • Je hebt inhoudelijk ervaring met Parasoft (geautomatiseerd testen)

 • Je hebt meer dan 4 jaar ervaring met SCRUM/Agile ontwikkeling

 • Je beschikt over kennis en ervaring met Prince II

 • Je hebt meer dan 6 jaar ervaring met het opstellen van testscripts.

 • Je hebt kennis en ervaring met het werken voor de overheid; specifiek voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Je bent binnen 4 weken beschikbaar

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau, bij voorkeur Informatica

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Almelo

Startdatum

01-09-2016

Duur

4 maanden

Optie op verlenging

Ja

Inzet

36 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

03-08-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

Week 33/34

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  26-07-2016 00:37
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten