PMO (Project Management Ondersteuner sturingsinformatie

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
70
Op locatie
Nee
Reacties
3
Bekeken
1523
Status
Gesloten
Referentie
16.056

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,
Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/. Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt. U heeft hier reeds een instructie over ontvangen.. Zowel bedrijven, ZZP-ers, payrollers ed kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


Omschrijving

(vacaturenummer:16.056)
Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016 (met een gemiddelde tijdbesteding van 36 uur per week).

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De afdeling Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) telt 13 vaste medewerkers en richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening.

WaarStaatJeGemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtsinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen.
De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing". Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourcet. In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

Doel van de functie

De PMO biedt ondersteuning aan zowel projecten binnen de afdeling Inzicht en Sturingsadvies als aan lijnactiviteiten van die afdeling. Projecten kunnen bestaan uit een bundeling van regulier werk van de afdeling, projecten in het kader van het programma Digitale Agenda 2020 of projecten voor losse, separaat gefinancierde opdrachten. Voorbeelden van projecten zijn: Monitor Betaalbaarheid en Beschikbaarheid Wonen, Monitor Sociaal Domein, Digitale Agenda 2020, voorbereiding omgevingswet en ontwikkeling Website Waarstaatjegemeente.nl. Lijnactiviteiten omvatten zowel taken rond het beheer van de omgevingen van de afdeling, zoals “Waar staat je gemeente”, als taken rond de (reguliere) ontwikkeling van bestaande en nieuwe monitoring. De samenhang tussen deze reguliere- en de projectactiviteiten vraagt ondersteuning van een zeer ervaren PMO.
De projecten en lijnactiviteiten kennen beide een hoog data- en ICT gehalte en dienen uiteindelijk concrete, tastbare producten voor onze eindklanten op te leveren. Gezien de dynamiek en de werkwijze op de afdeling zoeken wij een PMO die zowel ervaring heeft op deze terreinen als ook aantoonbare ervaring heeft opgedaan in Agile omgevingen en/of in het werken met Lean.
Je bent dan in staat om snel en adequaat te schakelen tussen proces, inhoud en techniek en weet tijdig de juiste mensen in te schakelen indien nodig. Je ondersteunt het proces, de projecten en de mensen in de teams met als doel overzicht en inzicht te creëren voor de afdeling, het programma en de projecten. Je fungeert als het geweten van de afdeling en bewaakt zowel de afgesproken werkwijze als het beoogd resultaat. Je werkt daartoe samen met de kwaliteitsmanager en met andere ondersteuners op programma- en afdelingsniveau (o.a. officemanagement).
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt mede zorg voor het planmatig opstarten en uitvoeren van projecten en richt daartoe de beschikbare middelen in en/of rolt de betrokken processen uit.

 • Ondersteunt de betrokken projectmedewerkers (o.a. adviseurs en experts) bij het projectmatig werken en bewaakt met en voor hen de voortgang.

 • Verzorgt de fysieke verslaglegging rond de project- en lijnactiviteiten en fungeert als eerste aanspreekpunt daarvoor.

 • Initieert en bevordert de onderlinge samenwerking en het effectief en efficiënt werken.

 • Is het geweten van de afdeling en spreekt mensen aan op het nakomen van de gemaakte afspraken en de afgesproken werkwijze.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • HBO werk- en denkniveau; 


 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Ruime ervaring als PMO;

 • Aantoonbaar ervaring met Agile en/of Lean werken;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van PMO werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en/of grotere programma’s bij complexe (overheids)instellingen;

 • Recente ervaring op het terrein van sturingsinformatie, (big)data en/of datawarehouse projecten;

 • Kennis op een of meer van de volgende gemeentelijke beleidsterreinen is een pré

o Sociaal domein breed,
o Openbare orde, veiligheid,
o Fysiek, wonen, leefklimaat,
o Dienstverlening,
o Bestuur, politiek en organisatie;

Houdingaspecten

 • Klantgerichtheid

 • Kwaliteitgerichtheid

 • Resultaatgerichtheid

 • Samenwerking

 • Analytisch vermogen

 • Anticiperen

 • Omgevingsbewustzijn

 • Verbindend

 • Omgevingsbewust;

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke functie op basis van inhuur (ZZP-er of via Bureau) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016. Niveau is schaal 9 BBRA. Er wordt een marktconform uurtarief gehanteerd dat is afgeleid van deze schaal en passend is voor de duur en omvang van de functie.

U kunt tot 8-8-2016, 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  25-07-2016 17:35
  Plaats
  Groessen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-07-2016 18:03
  Plaats
  Doorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-08-2016 12:14
  Plaats
  Eindhoven

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten