Projectleider Sturingsinformatie

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
105
Op locatie
den haag
Reacties
6
Bekeken
884
Status
Gesloten
Referentie
16.055

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,
Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/. Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt. U heeft hier reeds een instructie over ontvangen. Zowel bedrijven, ZZP-ers, payrollers ed kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Gusta de Kaste


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2560 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

vacaturenummer:16.055
Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016 (met een gemiddelde tijdbesteding van 36 uur per week).

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De afdeling Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) telt 13 vaste medewerkers en richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening.

WaarStaatJeGemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtsinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen.
De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing". Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourcet. In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

Doel van de functie

De projectleider voert zelfstandig projecten uit binnen de afdeling Inzicht en Sturingsadvies. Projecten bestaan overwegend uit een bundeling van regulier werk van de afdeling met projecten in het kader van het programma Digitale Agenda 2020. Er kan ook sprake zijn van projecten voor losse, separaat gefinancierde opdrachten.
De projecten kennen een hoog data- en informatiemanagement gehalte, uiteraard gekoppeld aan gemeentelijke beleidsterreinen, en dienen uiteindelijk concrete, tastbare producten voor gemeenten of opdrachtgever(s) op te leveren. De projecten beslaan onder meer het terrein sociaal domein, dienstverlening en de Omgevingswet.
De projectleider is in staat om snel en adequaat te schakelen tussen proces, inhoud en techniek en weet indien nodig tijdig de juiste expertise in te schakelen. Hij ondersteunt het proces, leidt het project en fungeert als sparringpartner op alle niveaus binnen en buiten de KING organisatie: management, adviseurs, collega projectleiders en vertegenwoordigers van partnerorganisaties en gemeenten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor het planmatig opstarten en uitvoeren van projecten.

 • Stelt daartoe een projectteam samen, in overleg met de managers van de afdelingen die de resources beschikbaar stellen.

 • Ondersteunt de betrokken projectmedewerkers (o.a. adviseurs en experts) bij het projectmatig werken en stuurt hen inhoudelijk aan.

 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor het project.

 • Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen.

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden.

 • Creëert draagvlak voor het project.

 • Bereidt (project- en maand) rapportages voor en is hiervoor eindverantwoordelijk.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Aantoonbaar meerjarige ervaring als projectleider;

 • Aantoonbaar ervaring met Agile en/of Lean werken;

 • Aantoonbare kennis op een of meerdere gemeentelijke beleidsterreinen

o Sociaal domein breed,
o Openbare orde, veiligheid,
o Fysiek, wonen, leefklimaat,
o Dienstverlening,
o Bestuur, politiek en organisatie;

 • Recente ervaring op het terrein van sturingsinformatie, (big)data en/of datawarehouse projecten;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld, bij voorkeur opgedaan in een gemeentelijke context;

 • Kennis van en ervaring met gemeentelijke werkprocessen en van de inrichting van de informatiehuishouding binnen gemeenten is een sterke pre;

Houdingaspecten

 • Klantgericht en Dienstverlenend;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht

 • Proactief;

 • Initiatiefrijk;

 • Verbindend;

 • Omgevingsbewust;

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke functie op basis van inhuur (ZZP-er of via Bureau) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden, tot maximaal eind 2016. Niveau is schaal 13 BBRA. Er wordt een marktconform uurtarief gehanteerd dat is afgeleid van deze schaal en passend is voor de duur en omvang van de functie.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 10 augustus van 10.00-13.00 uur. Op basis van die gesprekken worden twee kandidaten geselecteerd voor een tweede gesprek op 16 augustus van 9.00-10.30 uur. Indien u binnen 7 dagen na het verlopen van de sluitingsdatum geen reactie heeft ontvangen, behoort u of uw kandidaat in eerste instantie niet tot de best scorende kandidaten.

Reageren?

U kunt tot 8-8-2016, 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  25-07-2016 16:59
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-07-2016 17:12
  Plaats
  Ellecom

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-07-2016 17:18
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-07-2016 08:39
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 10:03
  Plaats
  Arnhem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  01-08-2016 17:05
  Plaats
  Doorn

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten