Project Management Ondersteuner Sturingsinformatie

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
821
Status
Gesloten
Referentie
20119302

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


Omschrijving

Aanvraag 20119302 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Project Management Ondersteuner Sturingsinformatie.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De afdeling Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) telt 13 vaste medewerkers en richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening.

WaarStaatJeGemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk.
Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtsinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen. De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing". Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourcet. In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

Opdrachtomschrijving

Het ondersteunen van projecten binnen de afdeling I&SA.

Op te leveren resultaten

 • Bijgewerkte versies van plannen van aanpak en planningen voor het uitvoeren van projecten binnen de afdeling I&SA;

 • Up to date lijsten en overzichten voor het uitvoeren van deze projecten, zoals backlogs, productbeschrijvingen (definitions of done, user stories e.d), charts en boards van de verschillende projecten;

 • Verwerkte inzichten vanuit de eerste twee punten (plannen & planningen en lijsten & overzichten) in de relevante rapportages;

 • Goed ondersteunde medewerkers bij de uitvoering van hun taken, zoals gemeten tijdens (project)evaluaties.

Doel van de functie

De PMO biedt ondersteuning aan zowel projecten binnen de afdeling Inzicht en Sturingsadvies als aan lijnactiviteiten van die afdeling. Projecten kunnen bestaan uit een bundeling van regulier werk van de afdeling, projecten in het kader van het programma Digitale Agenda 2020 of projecten voor losse, separaat gefinancierde opdrachten. Voorbeelden van projecten zijn: Monitor Betaalbaarheid en Beschikbaarheid Wonen, Monitor Sociaal Domein, Digitale Agenda 2020, voorbereiding omgevingswet en ontwikkeling Website Waarstaatjegemeente.nl.
Lijnactiviteiten omvatten zowel taken rond het beheer van de omgevingen van de afdeling, zoals “Waar staat je gemeente”, als taken rond de (reguliere) ontwikkeling van bestaande en nieuwe monitoring. De samenhang tussen deze reguliere- en de projectactiviteiten vraagt ondersteuning van een zeer ervaren PMO.
De projecten en lijnactiviteiten kennen beide een hoog data- en ICT gehalte en dienen uiteindelijk concrete, tastbare producten voor onze eindklanten op te leveren. Gezien de dynamiek en de werkwijze op de afdeling zoeken wij een PMO die zowel ervaring heeft op deze terreinen als ook aantoonbare ervaring heeft opgedaan in Agile omgevingen en/of in het werken met Lean.
Je bent dan in staat om snel en adequaat te schakelen tussen proces, inhoud en techniek en weet tijdig de juiste mensen in te schakelen indien nodig. Je ondersteunt het proces, de projecten en de mensen in de teams met als doel overzicht en inzicht te creëren voor de afdeling, het programma en de projecten. Je fungeert als het geweten van de afdeling en bewaakt zowel de afgesproken werkwijze als het beoogd resultaat. Je werkt daartoe samen met de kwaliteitsmanager en met andere ondersteuners op programma- en afdelingsniveau (o.a. officemanagement).

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt mede zorg voor het planmatig opstarten en uitvoeren van projecten en richt daartoe de beschikbare middelen in en/of rolt de betrokken processen uit.

 • Ondersteunt de betrokken projectmedewerkers (o.a. adviseurs en experts) bij het projectmatig werken en bewaakt met en voor hen de voortgang.

 • Verzorgt de fysieke verslaglegging rond de project- en lijnactiviteiten en fungeert als eerste aanspreekpunt daarvoor.

 • Initieert en bevordert de onderlinge samenwerking en het effectief en efficiënt werken.

 • Is het geweten van de afdeling en spreekt mensen aan op het nakomen van de gemaakte afspraken en de afgesproken werkwijze.

Functie eisen

 • Ruime ervaring als PMO;

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau, je hebt dan ook een HBO-opleiding afgerond.

 • Je hebt ervaring in het ondersteunen van project- en programma’s met een informatiekundige doelstelling en met meerdere stakeholders als PMO, (assistent)projectleider of in een vergelijkbare rol:

 • Je hebt In de afgelopen 8 jaar opleidingen gedaan op het gebied van Agile en/of Lean (certificaten/opleidingen worden in CV genoemd) en minimaal 2 jaar toegepast in recente werkopdrachten (dit wordt toegelicht in de motivatie)

 • Je hebt heeft in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan op het gebied van sturingsinformatie /data-gedreven projecten ((big)data en/of datawarehouse projecten)

 • eft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijk krachtenveld en/of een groot (overheids)programma

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

Functie wensen

 • Kennis op een of meer van de volgende gemeentelijke beleidsterreinen is een pré

x Sociaal domein breed,
x Openbare orde, veiligheid,
x Fysiek, wonen, leefklimaat,
x Dienstverlening,
x Bestuur, politiek en organisatie;

Houdingaspecten

 • Klantgerichtheid

 • Kwaliteitgerichtheid

 • Resultaatgerichtheid

 • Samenwerking

 • Analytisch vermogen

 • Anticiperen

 • Omgevingsbewustzijn

 • Verbindend

 • Omgevingsbewust;

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-09-2016

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

tot 31-12-2016

Inzet

36 uur per week

Tarief

maximaal € 60

Sluitingsdatum

01-08-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

10-08-2016, 2e gesprek 16-08-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  28-07-2016 15:49
  Plaats
  Heiloo

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten