Projectleider Sturingsinformatie.

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
2
Bekeken
870
Status
Gesloten
Referentie
20119303

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2514 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119303 Tijdelijke inhuur

Voor KING zijn wij op zoek naar een Projectleider Sturingsinformatie.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De afdeling Inzicht & Sturingsadvies

De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) telt 13 vaste medewerkers en richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve van beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website www.waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening.

WaarStaatJeGemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is de website waarop KING ten behoeve van verschillende geledingen van gemeenten, maar ook voor publiek en pers, een dashboard publiceert met een groot aantal kernindicatoren waarop gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. De achterliggende database met bijna 2500 indicatoren is ook toegankelijk. Daarnaast worden monitoren (met als meest recente voorbeeld de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein), analysemodellen en toezichtsinformatie gepubliceerd. In aanvulling op de site worden gemeenten verder ondersteund met trendanalyses, publicaties, een helpdesk, workshops en andere on- en offline middelen. De opgave voor de komende periode bestaat onder meer uit een verdere professionalisering van het beheer- en ontwikkelproces, doorontwikkeling van de site en de ondersteunende middelen (waaronder de voorbereiding van een aanbesteding), toepassen en ontwikkelen van innovatieve methoden en technieken en uitvoeren van een bewustwordingscampagne rond het thema "datagedreven sturing". Het beheer van site en data wordt grotendeels geoutsourcet. In het kader van het VNG-programma Digitale Agenda 2020 is "Stuurinformatie" een prominent thema. De uitvoering hiervan ligt binnen het cluster van Waarstaatjegemeente.

Opdrachtomschrijving

Het zelfstandig managen van projecten binnen de afdeling I&SA.

Op te leveren resultaten

 • Plannen van aanpak en planningen voor het uitvoeren van projecten binnen de afdeling I&SA;

 • In overleg samengestelde teams voor het uitvoeren van deze projecten;

 • De resultaten zoals afgesproken en vastgelegd in de plannen van aanpak, binnen tijd en budget;

 • Afwijkingsrapportages, daar waar de resultaten door omstandigheden (dreigen) af te wijken van plan. In deze afwijkingsrapportages worden scenario’s uitgewerkt om alsnog het resultaat te kunnen behalen en wordt een advies gegeven wordt voor het vervolg van het project. Stoppen met het project kan ook een gewenst vervolg zijn;

 • Tussentijdse voortgangsrapportages en eindrapportages vanuit het eigen verantwoordelijkheidsgebied.

Doel van de functie

De projectleider voert zelfstandig projecten uit binnen de afdeling Inzicht en Sturingsadvies. Projecten bestaan overwegend uit een bundeling van regulier werk van de afdeling met projecten in het kader van het programma Digitale Agenda 2020. Er kan ook sprake zijn van projecten voor losse, separaat gefinancierde opdrachten.
De projecten kennen een hoog data- en informatiemanagement gehalte, uiteraard gekoppeld aan gemeentelijke beleidsterreinen, en dienen uiteindelijk concrete, tastbare producten voor gemeenten of opdrachtgever(s) op te leveren. De projecten beslaan onder meer het terrein sociaal domein, dienstverlening en de Omgevingswet. De projectleider is in staat om snel en adequaat te schakelen tussen proces, inhoud en techniek en weet indien nodig tijdig de juiste expertise in te schakelen. Hij ondersteunt het proces, leidt het project en fungeert als sparringpartner op alle niveaus binnen en buiten de KING organisatie: management, adviseurs, collega projectleiders en vertegenwoordigers van partnerorganisaties en gemeenten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor het planmatig opstarten en uitvoeren van projecten.

 • Stelt daartoe een projectteam samen, in overleg met de managers van de afdelingen die de resources beschikbaar stellen.

 • Ondersteunt de betrokken projectmedewerkers (o.a. adviseurs en experts) bij het projectmatig werken en stuurt hen inhoudelijk aan.

 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor het project.

 • Initieert en bevordert samenwerking met organisaties/partijen.

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden.

 • Creëert draagvlak voor het project.

 • Bereidt (project- en maand) rapportages voor en is hiervoor eindverantwoordelijk.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau;

 • U hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als projectleider. U hebt onder meer verantwoordelijkheid gedragen over het opstellen, actueel houden en uitvoeren van een projectplan (resultaten, doorlooptijd en fasering, inzet van middelen, benodigde disciplines, inrichting organisatie en relatie opdrachtgever en alle betrokkenen) en het afleggen van verantwoording daarover.

 • U hebt in de afgelopen 8 jaar opleidingen gedaan op het gebied van Agile en/of Lean en minimaal 3 jaar toegepast in recente werkopdrachten.

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

Functie wensen

 • U hebt meerjarige werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider op het gebied van sturingsinformatie, (big)data en/of datawarehouse projecten:

 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar met 1 of meerder onderstaande sturingsinformatie/data-gedreven gebieden

x Dashboards / Business Intelligence
x Benchmarking / monitoring / prestatie-indicatoren
x Kwantitatief onderzoek / data analyse

x Big Data / Open data

x Database-methodologie / -architectuur / -management

 • U hebt recent (afgelopen 5 jaar) minimaal 2 jaar gewerkt in een politiek-bestuurlijk krachtenveld, bij voorkeur opgedaan in een gemeentelijke context

 • Aantoonbare kennis op een of meerdere gemeentelijke beleidsterreinen

x Sociaal domein,
x Openbare orde, veiligheid,
x Fysiek, wonen, leefklimaat,
x Dienstverlening,
x Bestuur, politiek en organisatie;

 • U hebt kennis en kunde met het begeleiden en ondersteunen van innovatieve trajecten op het gebied van sturingsinformatie binnen het publiek domein.

 • Kennis van en ervaring met gemeentelijke werkprocessen en van de inrichting van de informatiehuishouding binnen gemeenten is een sterke pre;

Houdingaspecten

 • Klantgericht en Dienstverlenend;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht

 • Proactief;

 • Initiatiefrijk;

 • Verbindend;

 • Omgevingsbewust;

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

01-09-2016

Duur

3 maanden

Optie op verlenging

tot 31-12-2016

Inzet

36 uur per week

Tarief

maximaal € 90

Sluitingsdatum

01-08-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

10-08-2016, 2e gesprek 16-08-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  26-07-2016 09:17
  Plaats
  \'s-Hertogenbosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  26-07-2016 16:42
  Plaats
  nijmegen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten