Projectmanager implementatie Omgevingswet

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
25-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
669
Status
Gesloten
Referentie
IGB75101266

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2562 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een wo-geschoolde projectmanager met kennis van en ruime ervaring met (minimaal 5 jaar) grootschalige implementatie-/ invoerings- en veranderprocessen in de publieke sector (bevoegd gezag / (semi)overheden).

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

U bent werkzaam voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit.
De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen.
De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen 3 ijkpunten onderscheiden: eind 201 5 /begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen.
Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U coördineert de koepels (overheidspartijen) voor provincies, gemeenten en waterschappen.

 • U bent de verbinder met de activiteiten die de koepel zelf onderneemt met de activiteiten die vanuit het deelprogramma worden opgestart.

 • U denkt mee en geeft vorm aan de activiteiten uit het deelprogramma en de activiteitenclusters (hulpmiddelen, netwerken, pilots en experimenten).

 • U neemt deel aan regulier overleg in het team voor de invoeringsbegeleiding en andere overleggen waarin de uitvoering van het deelprogramma wordt vormgegeven.

 • U hebt een liaison-functie met de eigen achterban en afstemming en stimuleren van de inzet vanuit de achterban en de veranderopgave van de koepels aan het deel programma.

Eisen

 • U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding.

 • U bent een professional en minimaal 10 jaar werkervaring.

 • U hebt aantoonbare kennis van en ruime ervaring (minimaal 5 jaar) met het vakgebied van grootschalige implementatie-/invoerings- en veranderprocessen in de publieke sector, bij voorkeur bij bevoegd gezag/ (semi)overheden.

Wensen

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met digitale stelsels en (mogelijke) impact daarvan op overheden / organisaties.

 • U hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het doorvoeren van veranderingen (vertaalslag kunnen maken van theorie naar praktijk).

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring binnen de publieke sector en de koepels van de bevoegd gezagen (VNG / KING, IPO of UvW).

 • U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met veranderopgaven overheden (gemeenten, provincies, waterschappen of Rijk).

 • U bent bij voorkeur bekend met digitale stelsels van overheden.

Waar?

Den Haag

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 28 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind juni 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór donderdag 4 augustus aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten