Onderzoeker/expert klantreizen en dienstverleningsformules

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
26-07-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
90
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
628
Status
Gesloten
Referentie
16.052

Afrondingstoelichting

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/.
Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Opdracht: onderzoeker/expert klantreizen en dienstverleningsformules

Vacaturenummer 16052

Het betreft een tijdelijke functie op basis van gemiddeld 36 uur per week voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over het Kenniscentrum Dienstverlening

Het Kenniscentrum Dienstverlening is een initiatief van KING/VNG in samenwerking met
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken
en andere partijen. Het Kenniscentrum Dienstverlening valt onder de afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) van KING. I&SA richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten, onder andere via Waarstaatjegemeente.nl.

Het Kenniscentrum Dienstverlening van KING/VNG helpt gemeenten bij klantgerichte dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen in plaats van de systeemwereld van gemeenten. Dit doen we door middel van 3 hoofdsporen: het verspreiden van landelijk nieuws en sturingsinformatie op lokaal niveau; het informeren over innovaties bij collega-gemeenten en manifestpartijen; en ondersteuning bij het uitvoeren van bewezen dienstverleningsbouwstenen. Met de bouwstenen helpen wij gemeenten om hun dienstverlening op het door hen gewenste niveau te krijgen, onder andere door middel van de website, een online leeromgeving en bijeenkomsten. Uitgaande van de behoeften van de gemeenten, focust het Kenniscentrum Dienstverlening zich op zes bouwstenen: Klantreizen, Digitale dienstverlening, Ondernemersdienstverlening, Klantcontact, Zaakgericht werken en Strategisch organiseren van dienstverlening.

Over de Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.

Doel van de opdracht

In 2016 wordt vanuit het Kenniscentrum Dienstverlening gewerkt aan 20 voorbeeldklantreizen vanuit de modelaanpak voor het werken met klantreizen voor gemeenten die begin 2016 is ontwikkeld. De leefwereld van mensen die met behulp van de methode klantreizen in kaart wordt gebracht, moet als uitgangspunt genomen worden van de systeemwereld van gemeenten (gemeentelijke processen en informatiearchitectuur). Om dit te bewerkstellingen, voer je als onderzoeker/expert een verkenning uit voor een totaaloverzicht van klantreizen, processen en informatiesystemen (‘service blueprint’) gericht op gemeenten. Doel is dat gemeenten hier zelf mee aan de slag kunnen om hun dienstverlening integraal (vanuit dienstverlening en informatie) te verbeteren. Daarnaast onderzoek je de behoeften van gemeenten op dit vlak en toets je de voorgestelde oplossing. Ook onderzoek je het draagvlak voor generieke dienstverleningsformules die in het verlengde hiervan mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Je werkt onder aansturing van de projectleider Kenniscentrum Dienstverlening.
In het verlengde hiervan houd je zicht op en ondersteun je waar nodig het team dat zich bezighoudt met klantreizen onder andere rondom Schuldhulpverlening en de GDI. Binnen Digitale Agenda 2020 worden binnen het cluster Werken als één efficiënte overheid onder andere projecten uitgevoerd vanuit het Kloosterhoeveberaad, waarbij gemeenten en manifestpartijen samenwerken om de publieksdienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd in de vorm van een aantal pilots, waarvan Schuldhulpverlening er een is. Hiervoor worden vanaf september met 9 gemeenten klantreizen uitgevoerd die leiden tot een verkenning voor een generieke landelijke oplossing met differentiatiemogelijkheid naar type dienstverleningsmodel (inrichting sociaal domein).

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het maken van een voorstel voor een totaaloverzicht van klantreizen, processen en informatiesystemen gericht op gemeenten, uitgaande van de uitgewerkte klantreizen en ontwikkelingen bij gemeenten;

 • Linking pin zijn bij de koppeling tussen de gemeentelijke vragen op dit gebied (klantreizen) en de ontwikkeling van landelijke architectuur van de informatievoorziening;

 • Het vertalen van reeds in kaart gebrachte gewenste klantreizen naar succesvolle dienstverlening in de vorm van dienstverleningsformules;

 • Het creëren en behouden van draagvlak bij interne en externe stakeholders zoals VNG,

VDP, Omgevingswet en gemeenten;

 • Zorgdragen voor de vertaling naar landelijk niveau van de issues en oplossingen bij gemeenten. Is in staat dit te verwoorden in toegankelijke en toepasbare producten;

 • Zicht houden op en ondersteunen waar nodig van het team dat gemeenten begeleid in het uitwerken van klantreizen aan de hand van de door het Kenniscentrum Dienstverlening ontwikkelde methode.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau op het snijvlak van Business en IT en affiniteit met gemeentelijke dienstverlening;

 • Aantoonbare kennis van en 1-3 jaar werkervaring met gemeentelijke dienstverlening en werkprocessen en met het optimaliseren daarvan;

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het verbeteren van dienstverlening met behulp van klantreizen door recente betrokkenheid bij relevante projecten;

 • Aantoonbare ervaring van minimaal een jaar met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context;

 • Aantoonbare en minimaal beleidsmatige kennis van de informatiehuishouding van gemeenten (voorkeur voor toepasbare kennis);

 • Aantoonbare kennis van de actuele stand van zaken van gemeenten op het gebied van dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau door middel van recente (< 2 jaar geleden) werkervaring;

 • Aantoonbare recente werkervaring van minimaal 2 jaar waaruit blijkt dat kandidaat in staat is om zich in gemeentelijke situatie te verdiepen en hulpmiddelen te ontwikkelen die gemeenten in staat stellen om vanuit klantperspectief de dienstverlening te verbeteren

 • Aantoonbare recente werkervaring van minimaal 1-2 jaar waaruit blijkt dat kandidaat in staat is om vanuit klantreizen samen met architecten de koppeling te leggen met proces- en informatiearchitectuur.

 • Begrijpt en spreekt de taal van dienstverleningsprofessionals en informatiemanagers;

 • Bij voorkeur een netwerk in / bekend met landelijke ketenpartijen zoals VIAG, IMG100.000+, NVVB, VDP, VGS, etc., rijkspartijen, waaronder de departementen BZK, I&M, EZ en medeoverheden zoals KvK, Kadaster, Logius etc.;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Ervaring van minimaal 1 jaar met projectmatig werken.

Competenties

 • Klantgericht

 • Dienstverlenend

 • Kwaliteitsgericht

 • Sensitief op groepsdynamieken

 • Proactief

 • Resultaatgericht

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 12 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief laptop en mobiele telefonie.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 11 augustus 2016, tussen 9.00-12.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek.

U kunt tot 9 augustus 2016, 12.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  29-07-2016 12:54
  Plaats
  Zwolle

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten