Onderzoeker/expert Digitale Dienstverlening

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
26-07-2016
Periode
Niet relevant
Uurtarief
90
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
595
Status
Gesloten
Referentie
16.051

Afrondingstoelichting

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/.
Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 30 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2546 opdrachten

Omschrijving

Onderzoeker/expert Digitale Dienstverlening

Vacaturenummer 16051

Het betreft een tijdelijke functie op basis van maximaal 60 uur per leerkring voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. De verwachting is dat in 2016 nog ca. 5 leerkringen plaatsvinden. Voor deze functie wil KING met één of meerdere personen (bij voorkeur minimaal twee) een raamovereenkomst sluiten voor het leveren van genoemde capaciteit.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over het Kenniscentrum Dienstverlening

Het Kenniscentrum Dienstverlening is een initiatief van KING/VNG in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken en andere partijen. Het Kenniscentrum Dienstverlening valt onder de afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) van KING. I&SA richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten, onder andere via Waarstaatjegemeente.nl.

Het Kenniscentrum Dienstverlening van KING/VNG helpt gemeenten bij klantgerichte dienstverlening vanuit de leefwereld van mensen in plaats van de systeemwereld van gemeenten. Dit doen we door middel van 3 hoofdsporen: het verspreiden van landelijk nieuws en sturingsinformatie op lokaal niveau; het informeren over innovaties bij collega-gemeenten en manifestpartijen; en ondersteuning bij het uitvoeren van bewezen dienstverleningsbouwstenen. Met de bouwstenen helpen wij gemeenten om hun dienstverlening op het door hen gewenste niveau te krijgen, onder andere door middel van de website, een online leeromgeving en bijeenkomsten. Uitgaande van de behoeften van de gemeenten, focust het Kenniscentrum Dienstverlening zich op zes bouwstenen: Klantreizen, Digitale dienstverlening, Ondernemersdienstverlening, Klantcontact, Zaakgericht werken en Strategisch organiseren van dienstverlening.

Over de Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit bestaand enerzijds opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven en anderzijds landelijke initiatieven.

Doel van de opdracht

Als onderzoeker/expert Digitale dienstverlening ben je verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de ondersteuning (leerkringen, online leeromgeving en vraagbeantwoording) vanuit het Kenniscentrum Dienstverlening op het gebied van Digitale Dienstverlening. Hiervoor voer je ook relatiemanagement met deelnemende gemeenten uit samen met de projectmedewerker en in overleg met de projectleider. Je onderhoudt actief contact met de aan de leerkring deelnemende gemeenten (tussen de bijeenkomsten door). Dit met als doel om eventuele vragen bij gemeenten direct te beantwoorden en partner te worden bij het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Je valt onder aansturing van de projectleider Digitale Dienstverlening die rapporteert aan de projectleider van het Kenniscentrum Dienstverlening.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau en affiniteit met dienstverlening

 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van (gemeentelijke) werkgroepen (gericht op het neerzetten van resultaten bij deelnemende gemeenten) van 1-3 jaar

 • Aantoonbare didactische vaardigheden door middel van minimaal 2 jaar werkervaring

 • Aantoonbare ervaring van 1-3 jaar met het opstellen van een ondersteuningsaanpak gericht op het concreet neerzetten van resultaten

 • Aantoonbare kennis van de actuele stand van zaken van gemeenten op het gebied van digitale dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau door middel van minimaal betrokkenheid bij relevante projecten

 • Aantoonbare recente werkervaring waaruit blijkt dat kandidaat in staat is om hulpmiddelen te ontwikkelen die gemeenten in staat stelt de digitale dienstverlening te verbeteren

 • Begrijpt en spreekt de taal van (digitale) dienstverleningsprofessionals;

 • Kennis van de relevante netwerkpartners op het gebied van digitale dienstverlening

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen

 • Ervaring van minimaal 1 jaar met projectmatig werken

Competenties

 • Klantgericht

 • Dienstverlenend

 • Kwaliteitgericht

 • Sensitief op groepsdynamieken

 • Proactief

 • Resultaatgericht

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie op basis van maximaal 60 uur per leerkring voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 12 BBRA. Het bijpassende inhuurtarief is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief laptop en mobiele telefonie.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 12 augustus 2016 tussen 9.00-12.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek.

U kunt tot 9 augustus 2016, 12.00 uur reageren.

Opdrachtomschrijving

Het opzetten van de inhoud en de uitvoering van de ondersteuning (leerkringen, online leeromgeving en vraagbeantwoording) binnen gestelde kaders vanuit het Kenniscentrum Dienstverlening op het gebied van Digitale Dienstverlening.

Op te leveren resultaten

 • Begeleiden van deelnemende gemeenten aan de reeds uitgewerkte leerkring Vraaggerichte website met het uitvoeren van de verschillende opdrachten en het opstellen van het projectplan per gemeente. Doel is dat gemeenten op generieke wijze ondersteund worden door het Kenniscentrum Dienstverlening bij het verbeteren van hun (digitale) dienstverlening.

 • Goede voorbeeldteksten op toptaken van deelnemende gemeenten aan het ondersteuningsprogramma, die andere gemeenten kunnen hergebruiken.

 • Bij nieuwe thema’s binnen digitale dienstverlening het zorgvuldig opzetten van een ondersteuningsprogramma in afstemming met de projectorganisatie.

Rapporteert aan

Projectleider Kenniscentrum Dienstverlening
Inspanning
Als onderzoeker/expert Digitale dienstverlening ben je verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de ondersteuning (leerkringen, online leeromgeving en vraagbeantwoording) vanuit het Kenniscentrum Dienstverlening op het gebied van Digitale Dienstverlening binnen de gestelde kaders. Hiervoor voer je ook relatiemanagement met deelnemende gemeenten uit samen met de projectmedewerker en in overleg met de projectleider. Je onderhoudt actief contact met de aan de leerkring deelnemende gemeenten (tussen de bijeenkomsten door). Dit met als doel om eventuele vragen bij gemeenten direct te beantwoorden en partner te worden bij het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Ook ga je in samenwerking met de deelnemende gemeenten op zoek naar goede voorbeeldteksten voor de gemeentelijke toptaken zoals opgenomen in het toptakenonderzoek van KING.
Planning
In de contractperiode van september 2016 t/m december 2016

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  29-07-2016 00:06
  Plaats
  Hattem

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten