Strategisch lijnmanager Control

Opdrachtgever
ItaQ BV
Geplaatst op
27-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
0
Bekeken
1007
Status
Gesloten
Referentie
HT-Strategisch lijnmanager Contr

Afrondingstoelichting

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben voldoende reacties binnen gekregen op deze functie. De reacties worden nu doorgenomen door één van onze recruiters.

Zodra alle CV's zijn bekeken zullen wij u vanuit ons eigen database per e-mail feedback geven op uw sollicitatie.

Met vriendelijke groet,

Backoffice ItaQ


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 33 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2499 opdrachten

Omschrijving

Ministerie van BZK
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Directie Personeel & Organisatie is een van de directies van de dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering. De directie adviseert en ondersteunt de leiding en dienstonderdelen van BZK bij de ontwikkeling van personeel en organisatie. De directie zet rijksbreed P&O-beleid om in concrete instrumenten en werkwijzen voor BZK.

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
Van, voor en door de overheid. Dat is UBR. We lossen managementvraagstukken op en dragen bij aan complexe transities en implementaties, zoals in- of uitbestedingen. We bundelen onze kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbinden die met andere disciplines. UBR laat de overheid beter presteren. Doordat we ons binnen de overheid richten op bedrijfsvoering, kunnen onze collega’s zich richten op hun taak. Zo maken we samen het verschil.
UBR bestaat uit zeven organisatieonderdelen met ongeveer 1200 medewerkers: UBR|EC O&P (Expertise Centrum Organisatie en Personeel), UBR|IIR (I-Interim Rijk), UBR|HIS (Haagse Inkoop Samenwerking), UBR|ICG (Interim-management, Coaching en Gateway) , UBR|KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), UBR|Bv&F, (Bedrijfsvoering en Financiën) en UBR|OW (Ontwikkelbedrijf) en UBR|CS (Concernstaf). Bij UBR staat kwaliteit hoog in het vaandel. Voor onze opdrachtgevers en ook voor onze medewerkers. We bieden mooie kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, in een prettige werkomgeving. Dat vraagt wel wat van onze medewerkers. Qua inzet, kennis en kunde, maar vooral ook qua houding en gedrag.
Afdeling Bedrijfsvoering & Financiën
UBR bestaat vanaf 1 januari 2015 uit een pijler Dienstverlening, een pijler ontwikkelingsbedrijf, een concernstaf en het stafonderdeel Bedrijfsvoering & Financiën (UBR|Bv&F). De concernstaf is gericht op kaderstelling en strategische sturing. UBR|Bv&F concentreert zich op de financiële dienstverlening en de tactisch/operationele uitvoering van een aantal bedrijfsvoeringstaken. De afdeling Control is onderdeel van UBR|Bv&F en bestaat uit 21,5 fte

Taakgebieden
De afdeling Control levert producten en diensten op het gebied van financieel advies, Planning & Control, budgettering, business cases, verantwoordingen/jaarrekening/periodieke afsluitingen, risicomanagement, Financial- en Business Control. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen staftaken voor alleen eenheden van UBR, voor andere afnemers binnen het domein van de Rijksdienst.
Ontwikkelingen
Voor 2016 en 2017 is naast de ‘going concern’ een aantal prioriteiten vastgesteld. Bij het bepalen van deze prioriteiten is rekening gehouden met enkele prominente ontwikkelingen in het financiële domein van UBR en de afnemers van de diensten van UBR|Bv&F:

 • Het vormgeven van corporate portefeuilles CPO, CIO en CFO

 • Het harmoniseren en doorontwikkelen van de financiële informatievoorziening

 • De beheersing de activiteiten in de volle breedte en diepte van de financiële kolom

 • Het waarborgen van juiste en volledige basisregistraties

 • Het doorontwikkelen en innoveren van control en verantwoording richting opdrachtgevers, FEZ/eigenaar, Audit Dienst Rijk en Algemene Rekenkamer

 • Het doorontwikkelen van de financiële template

 • Het vanuit risicobeheersing en continous control vormgeven van een interne control framework


Functieomschrijving

Je focus als manager Control ligt op

 • Het waarborgen van een kwalitatief en kwantitatief sterke afdeling

 • Het bieden van hoogwaardige producten in de Planning & Control-cyclus en in de externe verantwoording en vastlegging

 • Het in afstemming met CFO en concern controllers (verder) vormgeven van een heldere rolverdeling binnen de financiële kolom en investeren in een goede relatie en uitwerken van benodigde werkafspraken met de omgeving

 • Het waarborgen van een doelmatige organisatie brede control met oog voor specifieke control vraagstukken van afzonderlijke organisatie onderdelen

 • Het waarborgen dat op een doelmatige wijze de geoffreerde dienstverlening tot stand wordt gebracht

 • Het ondersteunen van een beheersmatige en inhoudelijke doorontwikkeling van de financiële processen en ondersteunende systemen

 • Het coachen en (aan)sturen van de individuele talenten in de afdeling Control

Positie
De Manager Control is lid van het managementteam UBR|Bv&F en rapporteert rechtstreeks aan de manager UBR|Bv&F. Bij afwezigheid van die laatste, treedt de Manager Control op als plaatsvervangend manager. De Manager Control geeft samen met CFO en concern controllers vorm en richting aan de organisatie brede control. Het managementteam bestaat verder uit het de Manager Uitvoering, Manager ICT & Bedrijfsvoering en de Kwaliteitsmanager.

Krachtenveld
UBR|Bv&F is dienstverlener die voor diverse uitvoeringsorganisaties van MinBZK producten en diensten op gebied van financiën aanbiedt. Daarnaast is UBR|Bv&F de staforganisatie van UBR die voor de afnemers binnen UBR producten en diensten levert op een aantal bedrijfsvoeringterreinen. De inzet binnen UBR is die bedrijfsvoeringstaken te sharen die meerwaarde en efficiencywinst opleveren voor UBR als totaal. Dit leidt in voorkomende gevallen tot zorgvuldige weging van de afzonderlijke belangen van afnemers binnen en buiten UBR in relatie tot doelmatig gemeenschappelijk gebruik van systemen, voorzieningen en medewerkers.

Kwaliteit is voor UBR|Bv&F van doorslaggevend belang, waarbij kwaliteit staat voor een afnemer die zich ontzorgt voelt én binnen de gestelde wetgeving, regelgeving en organisatie brede kaders opereert. Tegelijkertijd is de prijs in combinatie met de kwaliteit van onze dienstverlening een belangrijk thema. Wij werken kosteneffectief.

Belangrijkste functieeisen

 • Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau

 • Je hebt een relevante opleiding zoals bijvoorbeeld Register Controller (RC of EMFC), Bedrijfseconomie, Master of Business Administrator (MBA) of Bedrijfskunde en je hebt een brede kennis van het eigen vakgebied en een duidelijke visie op moderne ICT gedreven Controlling van een middelgrote organisatie

 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein;

 • Je hebt kennis en ervaring met de Rijksfinanciën en de verschillende financiële systemen binnen de Rijksoverheid (baten/lasten, kas-/verplichtingenstelsel) of aantoonbare vergelijkbare kennis en ervaring in het bedrijfsleven

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring in het toepassen van diverse controllingstools bij middelgrootte bedrijfsmatig opererende organisaties en het overdragen daarvan aan en borgen daarvan in je afdeling

 • Je hebt ruime ervaring als (interim) manager in een complexe (politieke/bestuurlijke) organisatie

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in coachen, motiveren en plannen van financiële medewerkers op het niveau van schaal 8 tot schaal 14

 • Je bent gericht op samenwerking, het oplossingsgericht realiseren en het behalen van doelen/resultaten en hebt een dienstverlenende en pragmatische instelling

 • Je hebt een sterke affiniteit met controlling, bedrijfsvoering, operationele uitvoering en ICT

 • Je bent een stevig en verbindend persoon die met professioneel en natuurlijk gezag leiding geeft aan zelfstandige professionals

 • Je hebt ervaring en aanwijsbare resultaten behaald met het sturen op veranderingsprocessen gericht op organisatie en cultuur

Overige informatie

Locatie

Den Haag

Start

z.s.m.

Duur

6 maanden, met optie op verlenging (36 uur)

Recruiter voor deze rol

Mark Noordam

PS. CV's zonder specifieke motivatie en/of CV's waar de motivatie niet op aansluit op deze rol worden niet in behandeling genomen.
In de specifieke motivatie dienen punten uit de Functieomschrijving & Functie eisen duidelijk naar voren te komen.

Attentie

Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

Reageren

Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email de volgende gegevens

 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);

 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;

 3. Uurtarief;

 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten