Projectleider Impactanalyse Verantwoordingsstelsel ENSIA

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
27-07-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
115
Op locatie
Den Haag
Reacties
4
Bekeken
1087
Status
Gesloten
Referentie
16.050

Afrondingstoelichting

Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform www.ctmsolution.nl/project/king/.
Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt.
Zowel bedrijven als ZZP ers kunnen zich hier in schrijven.

Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2528 opdrachten

Omschrijving

Projectleider Impactanalyse Verantwoordingsstelsel ENSIA

(vacaturenummer: 16050)

Het betreft een tijdelijke functie met een gemiddelde tijdsbesteding van 32 uur per week voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot maximaal eind 2016. Bij tevredenheid in uitvoering taken bestaat de mogelijkheid tot verlenging in 2017 en uitbreiding van het aantal uur indien nodig.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ediensten

De afdeling eDiensten is een van de twee afdelingen van KING. eDiensten richt zich op de informatievoorziening van gemeenten. Tot het reguliere takenpakket behoort onder andere beheer van GEMMA, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), beheer 14+ nummer, uitvoeren van uitvoeringstoetsen en impactanalyses op aanstaande wet- en regelgeving, beheer burgerzakenmodulespecificaties et cetera. Daarnaast worden binnen de afdeling eDiensten regelmatig projecten en programma’s uitgevoerd zoals operatie BRP, informatievoorziening Sociaal Domein en de Digitale Agenda 2020.
De afdeling Inzicht en Sturingsadvies (I&SA) telt 13 medewerkers en richt zich op het verzamelen, ontsluiten en duiden van (sturing)informatie over en omtrent gemeenten. I&SA adviseert gemeenten in de toepassing van deze informatie ten behoeve beleid, ontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Tot het takenpakket van I&SA behoort onder andere de website waarstaatjegemeente.nl (met o.a. de burgerpeiling en de monitor sociaal domein) en het kenniscentrum dienstverlening .

Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten bij het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. We bieden ondersteuning door de uitvoering van een samenhangend projectportfolio. In het projectportfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke en landelijke initiatieven opgenomen.

Verantwoordingsstelsel ENSIA

Doel van ENSIA (Eenduidige Normatiek, Single Information Audit) is harmonisatie van diverse verantwoordingen en audits op het terrein van informatiebeveiliging, om zo de informatielast voor gemeenten terug te dringen, een (gemeentelijke) leercyclus te ondersteunen en uiteindelijk een betere beveiliging van informatie te realiseren. Na implementatie van ENSIA is nog slechts één IT-audit nodig. Deze vervangt de bestaande DigiD-assessment en de in het kader van SUWI-regelgeving noodzakelijke audit.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede informatiebeveiliging. De BIG dient hierbij als leidraad. Daarnaast verantwoorden zij zich over het gebruik en de veiligheid van landelijke voorzieningen als bijvoorbeeld DigID en BRP. In het verantwoordingsstelsel ENSIA wordt een zestal verantwoordingen (en bijbehorende IT-audits) geharmoniseerd. Het college van BenW draagt zorg voor de evaluatie (zelfevaluatie) van de toepassing van de BIG en rapporteert daarover aan de gemeenteraad.
Alle gemeenten worden geacht zich in 2017 te verantwoorden via ENSIA. Mogelijk zal de BIG in de toekomst wettelijke verankering krijgen.

Doel van de functie

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de impactanalyse ENSIA conform het reeds opgestelde en geaccordeerde plan. Nadat de impactanalyse voldoende beeld geeft van de situatie, ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een implementatieplan ENSIA bij gemeenten. Beide resultaten worden eind 2016 opgeleverd. Na acceptatie van de resultaten door de opdrachtgevers en mits een tussentijdse evaluatie van je functioneren positief is, kun je onder voorbehoud in 2017 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het gemeentelijk implementatieplan.

Je geeft zowel in het kader van de impactanalyse als de (eventuele) implementatie leiding aan een nog te formeren team, dat in 2016 klein begint maar gaandeweg groeit met de behoefte van het project. Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen KING, VNG, BZK, ICTU, gemeenten, betrokken departementen, relevante gemeentelijke koepelorganisaties, gemeentelijke ketenpartners en andere organisaties. Je rapporteert aan de programmamanager.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Projectvoorbereiding

 • Geeft invulling aan de voorbereiding van de impactanalyse;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie t.b.v. impactanalyse én implementatieplan ENSIA;

 • Draagt zorg voor een implementatieplan ENSIA;

 • Werft het team voor de uitvoering van het project (impactanalyse én implementatieplan).

Projectmanagement & uitvoering

 • Plant en bewaakt de uitvoering van de impactanalyse (later implementatie) en pleegt waar nodig interventies;

 • Stelt plannen op en voert de regie hierover;

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Stemt af met bij het project betrokken partijen;

 • Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan.

Projectevaluatie

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;

 • Adviseert over toekomstige projecten.

Relatiemanagement

 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;

 • Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;

 • Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;

 • Creëert in samenwerking met stakeholders draagvlak voor het project.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau;

 • Aantoonbare kennis van de BIG;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;

 • Aantoonbare kennis van informatiebeveiliging bij en verantwoording door gemeenten;

 • Inhoudelijke en actuele kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening;

 • In staat om zelfstandig te werken;

 • In de afgelopen tien jaar meerjarige (meer dan drie jaar) ervaring met werken met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties. Spreekt de taal van gemeenten en heeft aantoonbare ervaring met het verbinden van gemeenten;

 • Is de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk geweest voor het managen van de organisatie en communicatie van complexe projecten;

 • Minimaal vijf jaar ervaring met projectmatig werken;

 • Directe betrokkenheid bij de invoering van het nieuwe ICT-beveiligingsassessment DigiD is een pre.

Gewenst profiel

 • Is bewezen effectief en flexibel in verschillende stijlen van leidinggeven;

 • Geeft stimulerend en faciliterend leiding en is in staat te verbinden met andere deelprojecten (en vice versa);

 • Kan inspirerend en creatief schakelen tussen inhoud, techniek en proces;

 • Beschikt over een aantoonbaar netwerk bij gemeenten, en ketenpartijen (ambtelijk en bestuurlijk niveau);

 • Is vaardig in zowel advies- als presentatievaardigheden en heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (concreet en helder);

 • Is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en schakelt snel in afstemming met in- en externe gesprekspartners om te komen tot gedragen doelstellingen;

 • Heeft analytisch en creatief vermogen om signalen, ideeën te vertalen naar oplossingsrichtingen en vernieuwingsvoorstellen.

Houdingaspecten

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitgericht;

 • Resultaatgericht;

 • Initiatiefrijk;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Realiteitszin;

 • Plannen en organiseren;

 • Leidinggeven;

 • Netwerken.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een initiële periode van 3 maanden met een omvang van gemiddeld 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, telkens met een periode van 3 maanden). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA. Bij inhuur via een bureau of van een zzp-er wordt een uurtarief gehanteerd dat is afgeleid van deze schaal en passend is bij de omvang en duur van de functie. Het bijpassende inhuurtarief is exclusief BTW maar inclusief reis- en verblijfkosten en inclusief laptop en mobiele telefonie.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op maandag 30 augustus tussen 9.30-11.00 uur en tussen 12.45-13.30 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek later die week.

Reageren?

U kunt tot 19 augustus 2016 reageren.

Opdrachtomschrijving

De projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Impactanalyse ENSIA conform het opgestelde en geaccordeerde plan. Daarnaast is de projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een implementatieplan ENSIA bij gemeenten

Op te leveren resultaten

 • Inrichting van de projectorganisatie t.b.v. impactanalyse én implementatieplan ENSIA;

 • Implementatieplan ENSIA;

 • Plannen opstellen en hierover regie voeren;

 • Opstellen van rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;

 • Toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  28-07-2016 08:48
  Plaats
  Delft

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-07-2016 22:06
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  18-08-2016 07:39
  Plaats
  Vlaardingen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  31-08-2016 22:30
  Plaats
  Bleiswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten