Operationeel Manager BCO BV&ICT

Opdrachtgever
Harvey Nash
Geplaatst op
27-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Open
Op locatie
Leeuwarden
Reacties
11
Bekeken
1103
Status
Gesloten
Referentie
315100/001_1469620032

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2522 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Harvey Nash is voor een van haar eindklanten in Leeuwarden op zoek naar een Operationeel Manager BCO BV&ICT.

Proces

Deadline: donderdag 4 augustus 09:00 uur

Startdatum

z.s.m.

Einddatum

31 januari 2017, optie op velenging

Gemiddeld aantal uren per week

32-36

Tarief

zo scherp mogelijk

Vereist: aanbieding met geboortedatum

Branche

Overheid

Omgeving: Bedrijfsvoering en ICT

Medewerkers die binnen de directie Bedrijfsvoering en ICT werken, ondersteunen het primair proces van de eindklant. ICT (ontwikkeling en beheer) heeft een bijzondere status en is daarom apart gepositioneerd. Dit vanwege de omvang en de belangrijke ondersteunende rol aan het primair proces. De overige bedrijfsvoeringonderdelen zijn gecombineerd tot één hoofdafdeling. Het gaat hier onder meer om Planning, Financiën & Control, Personeel & Organisatie, Huisvesting, Facilitair en Inkoop en Corporate Communicatie. Door het centraliseren van deze onderdelen, beoogt het de klant meer synergie en schaalvoordelen. Verder biedt het bundelen van deze onderdelen ruimte om in de toekomst aan te sluiten bij (Rijksbrede) sourcing initiatieven.

Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling BV&ICT
Bedrijfscontinuïteit en Ontwikkeling (BCO) heeft als doel directie en management te ondersteunen en te adviseren in zijn rol als product-, proces- en systeemeigenaar en demand manager. De omslag van een productgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie betekent dat de proces- en systeemeigenaar een belangrijke rol krijgt in de verantwoordelijkheid voor de performance en optimalisatie van het proces. De proceseigenaar werkt op basis van een business case, stelt targets rond doorlooptijden en KPI's en kan autonoom beslissingen nemen en implementeren met als doel het proces te verbeteren. BCO ondersteunt de proceseigenaren bij deze verandering.

De kernactiviteiten van BCO zijn te verdelen in twee clusters: business planning en procesbeheer en procesoptimalisatie. BCO levert secretariële ondersteuning ten behoeve van het management.

Positionering binnen de organisatie
De Operationeel Manager is gepositioneerd onder de Directeur BV&ICT. Hij/Zij is mede verantwoordelijk voor de realisatie en vertaling van strategische organisatiedoelen naar de doelen van zijn/haar organisatieonderdeel. De Operationeel Manager is integraal (mensen, middelen en inhoud) verantwoordelijk voor zijn/haar onderdeel en legt hierover verantwoording af aan de Strategisch Manager.

De Operationeel Manager heeft een gedifferentieerd takenpakket, waarbij producten/diensten procesmatig en inhoudelijk sterk met elkaar en met andere producten/diensten verweven zijn.

De manager heeft kennis van de specifieke aspecten van het vakinhoudelijke specialisme zodat hij/zij in staat is om realistische werkafspraken te maken en resultaten met de professional te bespreken.

De manager ondersteunt vanuit zijn/haar vakinhoudelijke expertise de Directeur en Hoofd bij het oplossen van organisatievraagstukken. Hij/zij draagt gevraagd en ongevraagd vanuit zijn vakinhoudelijke specialisme bij aan de (door)ontwikkeling van de directie.

Opdracht

De Operationeel Manager levert een operationele en tactische bijdrage aan de volgende opdracht

 1. Bijdragen aan de realisatie en vertaling van het jaarplan van het organisatieonderdeel, in samenwerking met het managementteam van zijn/haar onderdeel naar afdelingsplannen /RO's.

 1. In staat zijn meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures van het organisatieonderdeel in lijn met de organisatiedoelen, op te stellen.

 1. Het realiseren van de operationele uitvoeringstaken die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, door het maken van concrete resultaatsafspraken met medewerkers.

Resultaatgebieden

 1. Hiërarchisch leidinggeven (aan een eenheid en medewerkers)

 • personeelsinstrumenten op tijdige en juiste manier toepassen

 • medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen

 • effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking

 1. Bijdragen aan de organisatieontwikkelingen en doelstellingen, zowel intern als extern

 • inhoudelijk bijdragen aan beleidsontwikkeling, innovaties en verbetermogelijkheden in de processen van het aandachtsgebied

 • inhoudelijk advies- en managementsrapportages aanleveren

 • beleidsplannen toetsen op operationele uitvoerbaarheid

 • structurele en constructieve bijdragen aan ontwikkeling tactisch beleid en aanreiken van verbetermogelijkheden

Functie-eisen
WO werk- en denkniveau
Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied
Aantoonbare managementkwaliteiten, integraal leiding kunnen geven
Ervaring in coördineren van complexe, multidisciplinaire projecten en processen
Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein
Belangentegenstellingen kunnen overbruggen
Vaardigheid in het procesmatig en procedureel coördineren
Ervaring in hebben van invloed op in- en externe (interdepartementale) (werk) processen
Ervaring in aansturing van vakinhoudelijk, ondersteunend en/of leidinggevende medewerkers
Kennis en vaardigheid in bedrijfsvoering op het gebied van: begrotingscyclus, sturingscyclus en sturingsinstrumenten

Competenties
Organisatiesensitiviteit, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, netwerkvaardigheid, ontwikkelen medewerkers, individu gericht aansturen, plannen en organiseren, leervermogen

Leiderschapswaarden
Integriteit, verantwoordelijkheid, verbondenheid, vertrouwen, respect, resultaatgericht

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


11 reacties

 • Datum
  27-07-2016 15:07
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 15:27
  Plaats
  Breda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 15:38
  Plaats
  Urk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 15:51
  Plaats
  Ommen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 16:11
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  27-07-2016 17:04
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-07-2016 10:32
  Plaats
  Zaltbommel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  28-07-2016 11:59
  Plaats
  \'s-Hertogenbosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-07-2016 07:54
  Plaats
  Zutphen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-07-2016 21:50
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  04-08-2016 08:59
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten