Senior kostendeskundige (IT-projecten)

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
28-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
649
Status
Gesloten
Referentie
IGB75412982

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2499 opdrachten
 • Yacht bv 33 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior adviseur met aantoonbare ervaring in projecten met zowel een transitie- of veranderopgave en een DIGI-opgave binnen de overheid.

Wie?

Onze opdrachtgever is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat als interorganisationeel uitvoerder van de Implementatie. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams.

U bent werkzaam voor het programmabureau onder leiding van de manager beheersing en bedrijfsvoering. Dit programmabureau ontwikkelt kaders en ondersteunt op het gebied van programma brede beheersing en communicatie en omgevingsmanagement. Bijvoorbeeld bij programma brede strategie, rapportages naar de opdrachtgever, planning- en risicomanagement, capaciteit en bemensing, omgevingsmanagement, communicatie, juridische advisering en verbinding met wetgevingstraject en markt en inkoop.

Het programma Implementatie Omgevingswet is op te delen in 3 grote delen: de veranderopgave, de ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de invoeringsondersteuning ten behoeve van het transitieproces. De Programmaraad geeft dagelijkse sturing aan de processen, het programmabureau Implementatie Omgevingswet levert ondersteuning.

De deelprogramma’s DSO en Invoeringsondersteuning zijn opgesplitst in verschillende projecten. Op projectniveau DSO en invoeringsondersteuning, deelprogrammaniveau en programma totaalniveau (met uitzondering van veranderopgaven) zijn kostenramingen opgesteld. U draagt zorg voor de totstandkoming, actualisatie en kwaliteitverbetering van de kostenramingen van de deelprogramma’s DSO, Invoeringsondersteuning en Programmaraad / bureau. Het is uw taak om diepgaand na te gaan of de kostenramingen op alle niveaus actueel en realistisch zijn.

Als senior adviseur programmabeheersing met als aandachtsgebied kosten, baten- en businesscasemanagement bent u verantwoordelijk voor de beantwoording van kosten en baten gerelateerde vraagstukken binnen het programma, voor heldere communicatie over kosten en baten en voor het promoten van de kostenbeleving en het kostenbewustzijn binnen de deelprojecten en -programma’s

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U zorgt voor de borging van de expertise kosten, baten- en businesscasemanagement in het programma.

 • U overlegt hiervoor met programmateamleden (programmadirecteur, deelprogrammamanagers manager beheersing en bedrijfsvoering, managers projectbeheersing en medewerkers financiële administratie) over zaken als kosten- en bateninzicht, kostenrisico’s, kostenconsequenties, versoberingsmaatregelen en oplossingsrichtingen.

 • U neemt deel aan risicosessies en geeft advies over risicoreserveringen en over kosten- en baten consequenties van scopewijzigingen en (mogelijke) beleidsbeslissingen.

 • U borgt een continue inzicht in de gemaakte en nog te maken kosten in de tijd.

 • U begeleidt in samenspraak met het projectteam de uitbesteding van kostenproducten (zoals functiepuntenanalyses).

 • U controleert of de ramingen op eenduidige wijze tot stand komen en op welke grondslagen en methodiek deze raming geschoeid zijn.

 • U doet voorstellen ter verbetering, rapporteert aan de deelprogrammaleiders en manager programmabeheersing en levert waar nodig zelf proactief en ‘hands on’ de ondersteuning om tot verbetering van de kwaliteit van de kostenramingen te komen.

 • U neemt als dat nodig is collega’s aan de hand om tot verbetering van de kwaliteit van de kostenramingen te komen.

 • U stelt minimaal tweemaal per jaar de integrale kostennota op mede op basis van de kostenramingen.

 • U draagt daarbij zorg voor kwaliteitsverbetering van de kostennota.

 • U bewaakt de balans tussen  kosten, baten en risico’s en de ontwikkeling hiervan zodat het uiteindelijk netto effect van het programma de strategische doelen van de implementatie Omgevingswet optimaal ondersteunt.

 • U richt hiervoor een proces in en draagt zorg voor de ontwikkeling van procesondersteunende instrumenten.

 • U adviseert over de balans tussen (ontwikkeling van) kosten, baten en risico’s en netto effect, doet verbetervoorstellen om deze balans te optimaliseren en rapporteert hierover.

 • U toetst of en in welke mate investeringen op project- en (deel)programmaniveau leiden tot de gewenste, positieve effecten, de baten.

 • U richt hiervoor een proces in en draagt zorg voor de ontwikkeling van procesondersteunende instrumenten zoals bijvoorbeeld een batenkaart.

 • U brengt advies uit over de baten van voorgenomen investeringen, doet verbetervoorstellen en rapporteert hierover.

 • U weet een grote diversiteit aan stakeholders van de overheid en uit de markt te beïnvloeden over het belang van kosten-batenmanagement, ook al hebben zij soms tegengestelde belangen.

 • U weet bij hen draagvlak te creëren over te nemen maatregelen en verbetervoorstellen  in een politiek gevoelige context.

 • U onderhoudt een netwerk met relevante contacten.

 • U draagt bij aan richtinggevende standaarden en zorgt dat deze zijn afgestemd en voorgedragen voor de werkwijze.

 • U adviseert over verbeteringen en standaardisering van het gehele werkproces vanuit de invalshoek van programmabeheersing en zorgt dat deze verbeteringen geïmplementeerd worden.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde wo-opleiding op het gebied van economie, econometrie, accountancy of een vergelijkbare richting.

 • U hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als kostendeskundige waarvan aantoonbaar 3 jaar ervaring met kostenramingen ten behoeve van IT-projecten.

 • U hebt minimaal een professional op het gebied van kosten, baten- en businesscasemanagement.

 • U hebt aantoonbare ervaring opgedaan in projecten met zowel een transitie- of veranderopgave én een DIGI-opgave. 

Wensen

 • U hebt kennis van de systematiek van functie puntenanalyses.

 • U hebt aantoonbare kennis van financiële processen en systemen binnen Rijksoverheid bij voorkeur binnen Rijkswaterstaat.

 • U hebt aantoonbare kennis en aantoonbare ervaring van complexe contractvormen bij voorkeur bij Rijkswaterstaat.

 • U hebt aantoonbare kennis van en aantoonbare ervaring met projectmanagement en/of programmabeheersing en bent bekend met ondersteunende programma’s als Prince2.

Waar?

Den Haag

Wanneer?

De functie is per direct fulltime beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind februari 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 5 augustus aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten