Senior communicatieadviseur

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
29-07-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
1515
Status
Gesloten
Referentie
IGB75557206

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2568 opdrachten
 • Yacht bv 32 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een senior communicatieadviseur met ervaring met provinciale inpassingsplannen op het gebied van weginfrastructuur.

Wie?

Onze opdrachtgever is de afdeling Uitvoering Werken binnen een provincie. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. De afdeling bestaat uit 3 teams: Projectmanagement en Concessiebeheer, Ontwerp en Realisatie Werken en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken en Regiotaxi. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd.

Het team Projectmanagement & Concessiebeheer verzorgt projectmanagement op het gebied van infra, OV, bodem en saneringsprojecten en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van OV-concessie. De provincie is op dit moment volop bezig met de planstudie voor het onderliggend wegennet van de A15. Het Rijk stelt een tracébesluit op voor de aanleg van de A15 en de verbreding van de A12. Aansluitend daarop stelt de provincie voor 3 wegvakken op het onderliggend wegennet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. Conform de bestuurlijke afspraken dient het ontwerpplan voor 1 oktober 2016 ter inzage te liggen.

Om de terinzagelegging en de voorbereiding realisatiefase communicatief te begeleiden, is onze opdrachtgever op zoek naar een senior communicatieadviseur. U adviseert de projectmanager over de communicatieaanpak van de (begeleiding van de) uitvoering. Goede afstemming met Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten over de positionering van de afzonderlijke projecten is van wezenlijk belang. U valt onder directe verantwoordelijkheid van de projectmanager en werkt in het kernteam samen met de verschillende vakdisciplines. Bij de organisatie van onder andere bijeenkomsten werk je samen met de project-assistent van de provincie die een deel van de uitvoerende taken voor haar rekening neemt. U zorgt voor continuïteit van de dienstverlening, mocht hij/zij onverhoopt uitvallen, en bij voorkeur voor inzet van een backoffice waar inhoudelijke werkzaamheden kunnen worden ondergebracht indien de werkdruk of de projectomstandigheden dit vragen.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U adviseert de projectmanager op allerlei niveaus, van bestuurlijke stukken tot en met detailonderzoeken.

 • U stelt een communicatieplan, inclusief communicatiestrategie op.

 • U geeft advies aan de projectmanager over de communicatieaanpak.

 • U adviseert over communicatierisico’s en kansen.

 • U adviseert over relatiemanagement met stakeholders.

 • U adviseert over en bewaakt de communicatieplanning en het -budget.

 • U organiseert de productie communicatiemiddelen en informatiebijeenkomsten.

 • U geeft advies en ondersteunt bij het opstellen van de reactienota.

 • U geeft advies en ondersteunt bij het beantwoorden van brieven en reacties.

 • U adviseert over communicatie in het kernteamoverleg waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn (onder andere planjurist, grondverwerver en omgevingsmanager).

 • U stemt af met overige inhoudelijke specialisten (wegontwerpers en geluidsdeskundigen).

 • U zorgt voor afstemming met de communicatieadviseurs van Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten.

 • U monitort berichtgeving in de media en anticipeert daarop indien nodig.

 • U zoekt actief de verbinding met de afdeling Communicatie van de provincie.

 • U draagt bij aan en staat open voor kennisoverdracht naar de provinciale organisatie.

Eisen

 • U hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond op het gebied van communicatie.

 • U hebt minimaal 10 jaar ervaring met infracommunicatie.

 • U hebt in de periode 2008-2016: - Minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als senior communicatieadviseur over provinciale inpassingsplannen op het gebied van weginfrastructuur.

 • Ervaring opgedaan met het opstellen / redactie van reactienota’s naar aanleiding van bijvoorbeeld zienswijzen.

 • Ervaring opgedaan met omgevingsadvies in samenwerking met een projectleider en/of omgevingsadviseur.

 • Ervaring opgedaan met communicatie over voorbereiding van de realisatiefase van wegenprojecten.

 • Minimaal 4 jaar kennis opgedaan van het vakgebied infracommunicatie aan de hand van publicaties of activiteiten op het gebied van kennisdeling.

 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring met de interne werkprocessen en procedures van provincie en Rijkswaterstaat.

 • U hebt kennis van en ervaring met minimaal 4 van onderstaande aandachtsgebieden:- Ruimtelijke ordening.

 • Planologie.

 • Verkeerskunde.

 • Wegontwerp.

 • Landschappelijke inpassing.

 • Grondverwerving.

 • Geluids- en andere milieuaspecten.  

 • U  hebt minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie, de werkwijze ervan en in het politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Waar?

Arnhem

Wanneer?

De functie is per direct parttime beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste medio september 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór dinsdag 23 augustus aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten