Intermediair
IT Recruitment
Geplaatst op
02-08-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Lelystad
Reacties
2
Bekeken
1190
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • Helion IT 159 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Opdracht
De hoofdtaak van de ICT Adviseur is om informatiebeleid om te zetten in de ICT oplossingen die passen binnen de afspraken met de organisatie, ICT standaarden en ICT architectuur.

Functie
levert een actieve bijdrage aan de vorming en de optimalisatie van een goede informatievoorziening van de gemeente;
is verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van het gemeentelijk ICT Lifecycle managent voor generieke ICT software;
levert vanuit het vakgebied een bijdrage aan een consistente informatiearchitectuur;
onderzoekt/vertaalt ontwikkelingen, evalueert de effectiviteit van bestaand beleid, doet voorstellen met betrekking tot het ontwikkelen of wijzigen van beleid/plannen. Ontwikkelt scenario’s;
doet voorstellen met betrekking tot het ontwikkelen of wijzigen van plannen en instrumenten;
draagt oplossingen aan bij problemen bij het realiseren van het gemeentelijk beleid, ontwikkelt alternatieven, schrijft nota’s en voorstellen;
maakt uitvoeringsprogramma’s op basis van vastgesteld beleid;
actualiseert bestaande plannen aan gewijzigde omstandigheden;
draagt oplossingen aan bij problemen bij planuitvoering, c.q. bij het uitvoeren van regelingen, ontwikkelt alternatieven, schrijft nota’s en voorstellen;
adviseert, gevraagd en ongevraagd, de organisatie vanuit de vakinhoudelijke achtergrond;
adviseert over ontwikkelingen en de consequenties daarvan;
heeft een signaleringsfunctie t.a.v. het functioneren van de organisatie/-onderdelen in relatie tot het geldende beleidskader;
De ICT Adviseur behaalt de resultaten via een planmatige, projectmatige aanpak.

Functietaken specifiek:
Participeert en/of leidt (beleids)projecten, draagt mede zorg voor het realiseren van de voorbereiding en implementatie van (beleids)maatregelen en verzorgt de specialistische inbreng in (beleids)projecten en uitvoeringsprocessen. Stuurt een team aan om resultaten te behalen. Past moderne projectmanagement methodieken toe.
Bestudeert en analyseert de aspecten van de problematiek die zich voordoen in het specifieke beleidsterrein (ICT), mede in relatie tot andere beleidsterreinen.
Adviseert over de consequenties van ontwikkelingen op het specifieke beleidsterrein.
Adviseert over de keuze van het door de organisatie te hanteren instrumentarium en het zelf opstellen van onderdelen hiervan.
Adviseert over de technische mogelijkheden en standaards op het gebied van ICT.
Adviseert organisatie, teamleider en afdelingshoofd over de te hanteren technieken- standaarden en ontwikkelingen.
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe producten op het terrein van ICT.
Toetst beleidsvoornemens en inkopen hardware/software/licenties aan de bestaande regelgeving.
Stelt adviezen en nota’s op ten behoeve van het management.

Profiel
HBO+ en gevolgde cursussen op het vakgebied
Heeft ruime ervaring
Heeft ruime praktische ervaring met projectmatig werken, zowel als projectlid als als projectleider
Heeft kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan
Is in het bezit van goed ontwikkelde competenties, gericht op samenwerking binnen de afdeling, organisatie en daarbuiten
Bezit vaardigheid in het ontwikkelen van scenario’s, het opstellen van nota’s en adviezen en in het voeren van overleg met diverse instanties/projectgroepen
Is in staat resultaat en mensgerichtheid te combineren

Indien je niet aan de onderstaande harde eisen voldoet hoef je niet te solliciteren:
Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als projectleider.
Referentie vereist

Werkweek
36 uur

Een leuke baan voor jou? Neem dan snel contact met ons op. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de sollicitatie.

Voor meer informatie neem je contact op met onze recruitmentconsultant Jan Kroon.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  03-08-2016 10:19
  Plaats
  Papendrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  24-08-2016 11:40
  Plaats
  Dronten

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten