Verandermanager

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
08-08-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
9
Bekeken
1924
Status
Gesloten
Referentie
20119367

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere

T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2525 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119367 Tijdelijke inhuur

Voor de Raad van State zijn wij op zoek naar een Verandermanager.

Achtergrond opdracht

De Raad van State maakt op dit moment een transitie door naar digitaal werken.
De papieren informatiestromen zullen de komende jaren zowel binnen de organisatie als van en naar buiten (departementen, procespartijen, rechtbanken, etc.) van steeds minder betekenis gaan worden. Bij Bestuursrechtspraak betekent dit concreet dat procespartijen via een digitaal portaal en ketenpartners, zoals de rechtbanken, via systeemkoppelingen berichten en documenten gaan uitwisselen. Medewerkers en staatsraden zullen gebruik gaan maken van digitale dossiers en hun vergaderingen en zittingen zullen in een digitale werkomgeving plaatsvinden. Deze ontwikkeling past binnen de algemene beleidskaders van de rijksoverheid:

 • I-strategie Rijk als uitwerking van het programma Compacte Rijksdienst;

 • Programma Digitaal 2017 (digitale overheid);

 • Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR);

 • en meer specifiek met betrekking tot het bestuursrecht: het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI).

In 2015 heeft de Raad onderzocht wat de kwaliteit is van de huidige interne IT organisatie en of deze organisatie in staat is de inmiddels in gang gezette en nog beoogde veranderingen optimaal te faciliteren. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat de dagelijkse operatie op dit moment niet optimaal wordt ondersteund en dat het investeren in nieuwe IT-initiatieven onder de huidige omstandigheden de dagelijkse operatie verder onder druk zal zetten.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Raad zich tot doel gesteld de interne IT organisatie te versterken en verder te professionaliseren. De volgende, nauw samenhangende thema’s zijn benoemd:

 • Werken volgens standaarden en bewezen methodieken;

 • Volwassen IT processen voor projecten (innovatie) en beheer;

 • Vermindering van afhankelijkheden (o.a. door sourcing);

 • Werken onder architectuur.

Daarbij zijn vier uitgangspunten geformuleerd

 • Continuïteit: de norm is het gebruik van standaard toepassingen; betrouwbaarheid van IT is cruciaal;

 • Beheersbaarheid, zowel in kwantitatieve en in kwalitatieve zin;

 • Beveiliging: de integriteit en veiligheid van systemen en data moeten gegarandeerd zijn, en

 • Innovatie: stilstand is achteruitgang.

In het voorjaar van 2016 is een plan opgesteld, in de vorm van een roadmap. Hierin wordt de weg naar een professionelere IT organisatie beschreven. Het plan omvat alle belangrijke functies in het werkveld van de informatievoorziening en informatietechnologie, van vraag- en aanbodkant en de verbindende functies daartussen. Beoogd wordt het traject medio 2018 af te ronden.
Het verandertraject heeft gevolgen voor functies en taken van medewerkers. Dit betreft medewerkers van de afdeling IT beheer van de Raad van State, maar ook medewerkers in andere organisatie-onderdelen, die taken hebben in het werkveld van informatievoorziening en IT. Daarmee heeft het traject ook het karakter van een formele reorganisatie, waarbij de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg met de vakbonden zijn betrokken.

Opdrachtomschrijving

De Raad van State is op zoek naar een verandermanager, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de reorganisatie van de IT-organisatie, zoals beschreven in de roadmap. Het beoogde verandertraject kan als volgt worden samengevat:

 • Voorwaarden en kaders scheppen. Hiertoe moet een CIO-office worden ingericht, waarin functies m.b.t. regie, programma- en portfoliomanagement, beheer van middelen, architectuur, security, planning en control, en contractbeheer worden ondergebracht.

Daarnaast: introductie van nieuwe of verbetering van bestaande processen voor (project)besturing, systeemontwikkeling en beheer.

 • Business equiperen. De positie van de vraag organisatie moet worden versterkt en verankerd door herpositionering van informatie management en functioneel beheer.

 • IT organisatie herinrichten. De IT-taken moeten worden verdeeld over de drie kernfuncties: vraag, aanbod en regie en worden afgestemd op het realiseren van nieuw beleid.

Doelstelling

De Raad van State heeft zich tot doel gesteld de interne IT organisatie te versterken en verder te professionaliseren.

Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden

Grote veranderingstrajecten hebben ingrijpende gevolgen voor de organisatie en vragen om gedegen leiderschap. De Raad van State is op zoek naar een manager die aantoonbare ervaring heeft met opdrachten in het werkveld van de informatievoorziening en IT, waarin veranderkundige aspecten een dominante rol speelden. De Raad is vooral geïnteresseerd in managers die in hun veranderaanpak blijk hebben gegeven van zowel theoretische als praktische veranderkennis.

Contacten (intern/extern + aard van contacten)

CIO (rapporteren + adviseren)
Afdeling IT beheer (begeleiden)
Directies Bestuursrechtspraak, Bestuursondersteuning, Bedrijfsondersteuning en Advisering (informeren, begeleiden, adviseren)
Medezeggenschap (informeren, voorbereiden besluitvorming)

Functie-eisen (knock-out criteria)

 • Afgeronde Veranderkundig opleiding op academisch niveau

 • Minimaal 10 jaar kennis en ervaring van functies, rollen en processen op het gebied van informatievoorziening en IT.

 • Minimaal 10 jaar werkervaring binnen de overheid (lokaal, provinciaal, rijksoverheid) en/of de rechtelijke macht.

 • Minimaal 10 jaar werkervaring met het werken met professionals op het gebied van informatievoorziening en IT.

Competenties

 • Een goede balans tussen innovatief denken en vakmatig goede kwaliteit willen leveren.

 • Goed zijn in het bedenken van oplossingen, vaardig in het implementeren ervan.

 • Denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen, flexibel in de aanpak

 • Kunnen omgaan met politiek gevoelige en bestuurlijke kwesties, goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit.

 • Oog hebben voor de impact van veranderingen op percepties, overtuigingen en macht.

 • Oog hebben voor de zorg van medewerkers over wat de veranderingen voor hen gaat betekenen.

 • Het vermogen goed te kunnen schakelen tussen bestuur, management en medewerkers Teambuilder.

 • Kan een team vormen dat de veranderingen kan doorvoeren en voor commitment zorgt

 • Goede adviesvaardigheden, uitstekende communicatieve vaardigheden

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Den Haag

Startdatum

zsm

Duur

30-06-2017

Optie op verlenging

2 x 6 maanden

Inzet

24-32 uur per week

Tarief

marktconform

Sluitingsdatum

15-08-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

23-08-2016

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij ervan uit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


9 reacties

 • Datum
  08-08-2016 13:19
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-08-2016 15:30
  Plaats
  Voorburg

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-08-2016 15:42
  Plaats
  Almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  08-08-2016 18:50
  Plaats
  Beuningen Gld.

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-08-2016 12:22
  Plaats
  Bergschenhoek

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  09-08-2016 19:44
  Plaats
  Ridderkerk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  10-08-2016 13:08
  Plaats
  Rijswijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-08-2016 10:08
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  14-08-2016 20:08
  Plaats
  Nootdorp

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten