Specifier Senior

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
08-08-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
1877
Status
Gesloten
Referentie
VP96277

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • KPN Consulting 243 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #Hinttech Staffing op zoek naar een .

Inzet

Locatie werkzaamheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

Gewenste aanvangsdatum

1 september 2016 (een paar weken later is bespreekbaar)

Verwachte einddatum

31 december 2016 met nadrukkelijk de mogelijkheid tot verlenging

Aantal uren inzet per week

40 uur (36 uur bespreekbaar)

Gewenste inzet per week

5 dagen

Reageren uiterlijk: Uiterlijk dinsdag 30 augustus, maar reageren kan al vanaf nu! Zodra de gewenste kandidaat gevonden is, wordt de uitvraag afgesloten dus wees er zo snel mogelijk bij.
Evt. selectiegesprekken vinden over het algemeen plaats binnen 5 werkdagen na aanbieding bij de opdrachtgever.

Context
Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige lokale gemeentelijke basisadministraties en centrale GBA-V(oorziening). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen en gebruiken de gegevens voor hun taken en dienstverlening. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project Ontwerp en Realisatie (O&R) met onder andere een team Architectuur en Ontwerp waarin de de systeemspecificiaties worden uitgewerkt voor de bouwteams. De bouwteams realiseren de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen en zorgen er voor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiertoe worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Naast deze teams kent project O&R ook een Integratie & Test-team en een klein PMO-team.

 1. Het project Acceptatie en Implementatie voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

Binnen het project O&R is zijn we op zoek naar een senior specifier voor het team Architectuur en Ontwerp.

Taakomschrijving

Het project is op zoek naar versterking in de vorm van een getalenteerde senior specifier die een sterk analytisch vermogen combineert met bevlogenheid en ervaring. Een specifier met passie voor het realiseren van complexe omgevingen en het vinden van pragmatische, maar gedegen oplossingen voor ingewikkelde uitdagingen. De specifier gaat nauw samenwerken met de architecten, ontwikkelaars en testers en is daarom goed bekend met die rollen. Een zeer belangrijk onderdeel van het profiel is een proactieve houding en een ‘dingen-voor-elkaar-krijgen’- mentaliteit. We vragen als onderdeel van de te ontvangen CV’s een omschrijving van de opdrachten waaraan kandidaat heeft gewerkt als specifier en de rol/bijdrage die de kandidaat heeft geleverd.

De senior specifier wordt onderdeel van het (scrum)team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van de BRP- en Migratievoorzieningen en voor nauwe samenwerking met de bouwteams die de ontwerpen realiseren.

Enthousiasme, daadkracht en analytisch vermogen zijn, naast ervaring met software ontwikkeltrajecten, een absolute eis. Kennis en ervaring van het GBA stelsel (Gemeentelijke Basis Administratie) is een pré. Kandidaten kunnen een ontwerp opstellen uitgaande van o.a. wetgeving, software-architecturen en datamodellen, en structuur bieden voor de collega-specifiers. Verder is ervaring met Agile Scrum zeer gewenst.

Gewenste profiel

De individuele senior specifier is een drijvende kracht binnen het team van specifiers. Hij/zij analyseert en vertaalt kaderdocumenten op basis van wet- en regelgeving in functionele (detail)ontwerpen, bestaande uit o.a. Uses Cases, bedrijfsregels en berichtspecificaties. Dit resulteert in een samenhangend geheel van specificaties die worden doorvertaald naar Epics, Features en User Stories. De senior specifier stemt af met architecten, scrummasters, en relevante specialisten. De senior specifier is eveneens betrokken bij het opstellen van testrequirements en het beoordelen van testresultaten.

Kennis, ervaring en opleiding
– Is in staat om tot gedragen ontwerpkeuzes te komen
– Ervaring met het maken van detailontwerpen van complexe systemen
– Heeft brede blik, kan het geheel overzien en kan de plaats van de eigen werkzaamheden daarin bepalen
– Blijft binnen de gestelde kaders van scope, tijd en geld, is in staat goed in te schatten hoeveel tijd nodig is voor de eigen werkzaamheden
– Is in staat om functionele- en (technische) software-architecturen en datamodellen in detail te doorgronden
– Heeft ervaring met berichtenuitwisseling (systeem interfaces / koppelvlakken)
– Heeft ervaring in het uitvoeren van projecten met behulp van een iteratieve ontwikkelmethode (Agile Scrum);
– Is in aanraking gekomen met Unified Modeling Language (UML) en Object Oriented Analysis and Design (OOAD);
– Ervaring binnen de e-overheid en/of gemeentelijke ICT;
– Heeft een sterk conceptueel denkvermogen;
– Blinkt uit in helder taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk.
– Universitair werk/denkniveau
– Minimaal 7 jaar ervaring als functioneel ontwerper /specifier
– Houding en gedrag: een proactieve houding en dingen-voor-elkaar-krijgen mentaliteit (te toetsen tijdens een intake).

Eisen (allen knock out!)

– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze een universitair werk/denkniveau heeft, minimaal 7 jaar ervaring als functioneel ontwerper/specifier heeft en deze voldoet aan onderstaande vereiste van een minimaal gemiddelde score;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen

 • Opleiding en certificering - Hoe meer de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

 • Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen - Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen (zeker als senior specifier) des te hoger de beoordeling.

 • Complexiteit van uitgevoerde opdrachten - Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.

Reageren?

Wij zien graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 augustus a.s. tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  09-08-2016 08:43
  Plaats
  OSS

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-08-2016 15:11
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-08-2016 10:56
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten