Projectleider ICT DJI (Rijksprocessen/begrotingscyclus)

Intermediair
Quest4
Geplaatst op
10-08-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Gouda
Reacties
2
Bekeken
867
Status
Gesloten
Referentie
354

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2538 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

De Directie Informatievoorziening (DI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De afdeling Programma’s & Projecten (P&P) realiseert ICT-projecten voor DJI en ketenpartners van DJI op een projectmatige wijze, gebruikmakend van methoden en technieken die zowel voortgang als projectbeheersing bieden.

De Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Programma’s en Projecten (P&P) van de Directie Informatievoorziening (DI) en wordt functioneel aangestuurd door de Verdiepingsmanager.

De Projectleider is verantwoordelijk voor het leiden van omvangrijke (ICT-)projecten gericht op (interdepartementale) primaire processen dan wel organisatorische vraagstukken, vaak sterk verweven met het strategisch beleid (op primaire of ondersteunende vakgebieden). Deze projecten leveren een bijdrage aan en hebben invloed op de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid en/of nieuwe doelstellingen en worden op hun beurt sterk beïnvloed door verschuivingen in beleidsdoelstellingen. Indien opportuun kunnen hem/haar gelijktijdig of opvolgend andere projecten worden toegewezen.

Hij/zij is hierbij (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van doelstellingen door

 • de inrichting en besturing van projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg), hierbij zoveel mogelijk gebruikmakend van het DJI “verdiepingenmodel”;

 • de aansturing van een programma-/projectteam of -eenheid gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten;

 • het op tactisch niveau vertegenwoordigen van DJI/DI door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten;

 • draagvlak creëren voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van projecten/ programma, projectresultaten/ programmadoelstellingen en consequenties;

 • het risicomanagement van de lopende ICT projecten uitvoeren;

 • participeren in het interne kwaliteitssysteem;

 • een bijdrage leveren aan de projectvoorstellen van Informatiemanagers.

Functieomschrijving
Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling draagt het Opleidingsinstituut bij aan het vakmanschap van medewerkers van DJI en ketenpartners. De expertise spitst zich toe op zes gebieden: veiligheid & crisisbeheersing, beveiliging & weerbaarheid, zorg & begeleiding, integriteit & samenwerking, recht & regelgeving en leidinggeven bij DJI. Vanuit deze specialismen worden ook ketenpartners en andere organisaties binnen de (semi-)overheid bediend.

Het Opleidingsinstituut heeft behoefte aan een integrale geautomatiseerde ondersteuning van haar taken en werkprocessen. De huidige oplossing dient vervangen te worden door een aan te schaffen standaard pakket als een Learning Management Systeem dat zich in de praktijk reeds bewezen heeft, welke een meer eigentijdse werkwijze ondersteunt voor de klant/cursist en het Opleidingsinstituut. Het Opleidingsinstituut beseft de noodzaak tot verandering waarbij een deel van werkprocessen waarschijnlijk aangepast moet worden aan de mogelijkheden van het standaard pakket.

Taken specifiek voor het LMS project

 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, het creëren van (rand)voorwaarden en het zorg dragen voor het opstellen en realiseren van het projectplan en begroting;

 • draagt de DJI bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag en draagt zorg voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat;

 • is in staat DJI/DI op tactisch niveau te vertegenwoordigen en netwerken op te bouwen, onderhouden en gebruiken;

 • is in staat zijn project(en) inhoudelijke toe te lichten en onderhandelingen hierover te voeren (in en extern);

 • is in staat zijn projecten te verdedigen, uit te dragen en draagvlak te creëren;

 • voert onderhandelingen en brengt de DJI/DI standpunten in- en extern over;

 • regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, de stuurgroepen en lijnmanagers;

 • is proces verantwoordelijk voor het (doen) periodiek aanpassen van business cases en projectvoorstellen en het (doen) opstellen van periodieke rapportages;

 • is verantwoordelijk voor het in de markt uitvragen van het standaard pakket.

stemt samen met de opdrachtgever de eisen en wensen af en waakt voor maatwerk.

VERPLICHTE VAARDIGHEDEN

Functie-eisen

 • werk- / denkniveau: WO bedrijfskunde/bedrijfskundige informatica/bestuurlijke informatica;

 • ruime ervaring in de rol als projectleider van ICT-projecten, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven;

 • Vaardig in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van projecten/ programma’s;

 • aantoonbare ervaring met selectie van standaard pakketten;

 • aantoonbare ervaring met het vakgebied opleidingen/blendend learning en de toepassing van learning management systemen op het leren en de ondersteunende organisatieprocessen;

 • aantoonbare leidinggevende capaciteiten in verandertrajecten en de (functionele) aansturing van zowel professionals/specialisten als medewerkers op een meer operationeel niveau;

 • relevante ervaring met het uitvoeren van ICT projecten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie;

 • kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en – technieken zoals MSP, Prince2, Scrum, Agile, en T-Map (Next);

 • kennis van financieel-economische (Rijks)processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en Rijksbegrotingscyclus;

 • gespecialiseerde kennis van de eigen aandachtsgebieden en brede kennis van en inzicht in aanpalende vakgebieden;

 • inzicht in het beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s/projecten;

GEDRAGSKENMERKEN

 • Organisatiesensitiviteit

 • Bestuursensiviteit

 • Aansturen organisatie

 • Plannen en organiseren

 • Creativiteit

 • Overtuigingskracht/verwerven van draagvlak/beïnvloeding

 • Oordeelsvorming

 • Netwerken

 • Omgevingsbewustzijn

 • Motiveren

 • Communicatie

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


2 reacties

 • Datum
  10-08-2016 17:50
  Plaats
  Schalkwijk

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  11-08-2016 20:43
  Plaats
  almere

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten