Testmanager

Opdrachtgever
Hinttech Staffing
Geplaatst op
11-08-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Den Haag
Reacties
3
Bekeken
2282
Status
Gesloten
Referentie
VP96282

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • KPN Consulting 238 opdrachten

Omschrijving

Beste Freelancer,

Voor Stichting #ICTU is #Hinttech Staffing op zoek naar een Testmanager .

Inzet

Locatie werkzaamheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag

Gewenste aanvangsdatum

Z.s.m

Verwachte einddatum

Initieel een contract t/m 31 dec.2016, verwachte looptijd tot mei 2018

Aantal uren per week

32-40 uur

Gewenste dagen per week

4-5 dagen

Reageren uiterlijk: woensdag 31 augustus voor 13.00 uur. Maar bij interesse, zo snel mogelijk reageren!

Context

Operatie BRP werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

De gebruikers van de BRP zijn afnemers en gemeenten die respectievelijk persoonsgegevens uit de BRP ontvangen en bijhouden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens over hun eigen ingezetenen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens van de niet-ingezetenen in de BRP.

De ICT-voorzieningen van de BRP bestaan uit twee onderdelen. Enerzijds centrale voorzieningen die door het Rijk worden gerealiseerd en beheerd en anderzijds Burgerzakenmodules die de gemeenten zelf verwerven en beheren. De centrale voorzieningen bevatten de persoonsgegevens en bieden diensten om deze persoonsgegevens te bevragen, aan te vullen of te wijzigen.

De diensten van de centrale voorzieningen worden via koppelvlakken naar gemeenten en afnemers ontsloten. De gemeenten gebruiken daarbij de Burgerzakenmodules die de bedrijfsprocessen van de gemeenten ondersteunen. De afnemers krijgen via de koppelvlakken – mits daarvoor geautoriseerd – persoonsgegevens uit de BRP verstrekt.

Operatie BRP bestaat uit de volgende projecten

 1. Het project “Ontwerp en Realisatie” (O&R) realiseert vanuit het team BRP de oplevering en overdracht naar beheer van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen. Team Migratie zorgt ervoor dat tijdens het migratie- en implementatietraject de huidige gegevensset en voorzieningen kunnen blijven werken terwijl de nieuwe gegevensset en voorzieningen worden ingevoerd. Hiervoor worden onder meer Migratievoorzieningen gerealiseerd. Een apart Integratie & Test-team zorgt voor het geïntegreerd testen van de oplossingen vanuit beide teams. Naast genoemde teams die zich bezighouden met de systeemontwikkeling bestaat een team voor Architectuur en Ontwerp, een klein team voor PMO en een klein team dat de ontwikkelstraat en aanverwanten voor operatie BRP beheert.

 1. Het project “Acceptatie, Implementatie en Communicatie” (AI&C) voorziet in de uitvoering van alle taken en de oplevering van alle producten van acceptatie, voor implementatievoorbereiding en communicatie en voor het onderhouden van de externe contacten met (en in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

Voor het acceptatietraject wordt op dit moment versterking gezocht. Het acceptatietraject heeft enerzijds als doel de opleveringen van O&R te toetsen in samenwerking met een vertegenwoordiging van de gemeentes, afnemers en de toekomstige beheerorganisatie. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met (het testteam van) O&R. Anderzijds is het doel van het betrekken van deze partijen, hen inzicht en vertrouwen te geven in het nieuwe product. Dit moet leiden tot adviezen aan de stuurgroep over vrijgave voor inbeheer- en inproductiename. Er worden diverse testen uitgevoerd: zoals functionele testen, gegevenskwaliteitstoetsen, gebruikersacceptatietesten, ketenacceptatietesten, etc.

De rol van het acceptatieteam is als volgt

 • (Laten) uitvoeren, aanscherpen (waar nodig) en concretiseren van het mastertestplan;

 • Het inrichten van de noodzakelijke testactiviteiten (onder andere de ketenacceptatietesten);

 • Coördineren van de diverse testactiviteiten en partijen die deze testen uitvoeren of hierbij betrokken zijn;

 • Concretiseren en bewaken van afgesproken processen en procedures in het acceptatietraject.

Het acceptatieteam is klein: de testactiviteiten worden veelal geautomatiseerd uitgevoerd of door eerder genoemde partijen. Het team heeft op dit moment de volgende uitdagingen:

 • Het doormaken van de verandering van rol van team van “uitvoerend operationeel” naar “regievoerend in de keten”;

 • Het concretiseren van rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de implementatie daarvan;

 • Het verhogen van het kwaliteitsniveau van de testen.

Binnen het project AI&C is men op zoek naar een testmanager die (inhoudelijk) helpt bovenstaande zaken te realiseren.

De testmanager rapporteert rechtstreeks aan de projectleider AI&C.

Taakomschrijving

De testmanager heeft de volgende taken in het traject

 • Testinhoudelijk vormgeven en doorontwikkelen van het acceptatietraject met het mastertestplan als uitgangspunt;

 • Het veranderen van de rol van acceptatie van “operationeel uitvoerend” naar “regievoerend in de keten”;

 • Het intensiveren en verbeteren van de samenwerking met de ketenpartners en het vaststellen van een heldere taakverdeling en daarbij behorende verantwoordelijkheden;

 • Het verder inrichten van testactiviteiten en het nadrukkelijk betrekken van de stakeholders daarbij;

 • Coördineren van de activiteiten in het testtraject;

 • Het zorgdragen voor inzicht in de BRP en vertrouwen bij de ketenpartners;

 • Opstellen van testrapportages en (vrijgave)adviezen aan de stuurgroep.

Gewenste profiel

De testmanager beschikt over de volgende competentie;

 • Kan goed luisteren;

 • Goede analytische vaardigheden;

 • Aantoonbaar ondernemend en pragmatisch;

 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als in geschrift;

 • Goede sociale vaardigheden, kan opereren op de verschillende niveaus van het project;

 • Kan goed samenwerken en verbinden met partijen in complexe ketens;

 • Is in staat een vertaling te maken van theorie naar praktijk;

 • Goed in staat werkzaamheden te delegeren in het team en te beleggen bij de betrokken partijen en te bewaken dat deze ook worden uitgevoerd;

 • Bezit hoge mate van sensitiviteit voor rollen en verantwoordelijkheden in organisaties;

 • Goed in staat eigen belang als functionaris ondergeschikt te maken aan het programmabelang en in dat kader (samen met de projectleider AI&C) verantwoordelijkheid te voelen voor het grotere geheel.

Het project AI&C zoekt overigens nadrukkelijk geen testmanagers die standaard methoden en technieken zoals T-map naar de letter willen en/of zullen toepassen. Daar leent de bestuurlijke en complexe situatie zich niet voor.

De testmanager testen beschikt over de volgende opleiding en werkervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;

 • Aantoonbaar ervaring met test- en acceptatietrajecten in een complexe en bestuurlijke omgeving;

 • Ervaring met het werken met (en betrekken van) vertegenwoordigers van grote en diverse stakeholdergroepen;

 • Aantoonbare ervaring met ketentesten;

 • Ervaring met het testen van dataconversie trajecten.

Eisen

– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze voldoet aan in ieder geval de eerste vier eisen zoals gesteld onder opleiding en ervaring;
– De aangeboden kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Per aangeboden kandidaat dient duidelijk aangegeven te zijn vanaf wanneer deze beschikbaar is.

Wensen

 • Opleiding en certificering: Hoe meer en/of hoger de genoten relevante opleiding/scholing des te hoger de beoordeling.

 • Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen: Hoe meer aantoonbare kennis en ervaring in vergelijkbare rollen des te hoger de beoordeling.

 • Complexiteit van uitgevoerde opdrachten: Hoe langduriger de kandidaat een soortgelijke rol heeft vervuld in een complexe omgeving met meerdere participanten en belangen en daarin bewezen heeft goed te kunnen functioneren, des te hoger de beoordeling.

Reageren?

Ik zie graag je CV, tarief, motivatie en details rondom beschikbaarheid tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hinttech Staffing

Hinttech is sinds 2007 een gecontracteerde (ICT) resource partner van ICTU.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


3 reacties

 • Datum
  12-08-2016 11:24
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-08-2016 10:06
  Plaats
  Breukelen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  15-08-2016 12:42
  Plaats
  Nijmegen

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten