Projectleider Impactanalyse Verantwoordingsstelsel ENSIA

Opdrachtgever
Matchd
Geplaatst op
15-08-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
's-Gravenhage
Reacties
0
Bekeken
304
Status
Gesloten
Referentie
IGB77396667

TOP-Opdrachtgevers

  • Yacht bv 32 opdrachten
  • Helion IT 160 opdrachten
  • KPN Consulting 244 opdrachten

Omschrijving

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat je altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum

15-8-2016

Einddatum

31-12-2016

Optie op verlenging

Ja

Aantal uur per week

32

Sluitingsdatum

19-8-2016 om 12:00 uur

Doel van ENSIA (Eenduidige Normatiek, Single Information Audit) is harmonisatie van diverse verantwoordingen en audits op het terrein van informatiebeveiliging, om zo de informatielast voor gemeenten terug te dringen, een (gemeentelijke) leercyclus te ondersteunen en uiteindelijk een betere beveiliging van informatie te realiseren. Na implementatie van ENSIA is nog slechts één ITaudit nodig. Deze vervangt de bestaande DigiD-assessment en de in het kader van SUWIregelgeving
noodzakelijke audit.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede informatiebeveiliging. De BIG dient hierbij als leidraad. Daarnaast verantwoorden zij zich over het gebruik en de veiligheid van landelijke voorzieningen als bijvoorbeeld DigID en BRP. In het verantwoordingsstelsel ENSIA wordt een zestal verantwoordingen (en bijbehorende IT-audits) geharmoniseerd. Het college van BenW draagt zorg voor de evaluatie (zelfevaluatie) van de toepassing van de BIG en rapporteert daarover aan de
gemeenteraad.
Alle gemeenten worden geacht zich in 2017 te verantwoorden via ENSIA. Mogelijk zal de BIG in de toekomst wettelijke verankering krijgen.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de impactanalyse ENSIA conform het reeds opgestelde en geaccordeerde plan. Nadat de impactanalyse voldoende beeld geeft van de situatie, ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een implementatieplan ENSIA bij gemeenten. Beide resultaten worden eind 2016 opgeleverd. Na acceptatie van de resultaten door de opdrachtgevers en mits een tussentijdse evaluatie van je functioneren positief
is, kun je onder voorbehoud in 2017 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van het gemeentelijk implementatieplan.
Je geeft zowel in het kader van de impactanalyse als de (eventuele) implementatie leiding aan een nog te formeren team, dat in 2016 klein begint maar gaandeweg groeit met de behoefte van het project. Tijdens de uitvoering onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen KING, VNG, BZK, ICTU, gemeenten, betrokken departementen, relevante gemeentelijke koepelorganisaties, gemeentelijke ketenpartners en andere organisaties. Je rapporteert aan de
programmamanager.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

Projectvoorbereiding

 Geeft invulling aan de voorbereiding van de impactanalyse;
 Draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie t.b.v. impactanalyse én implementatieplan ENSIA;
 Draagt zorg voor een implementatieplan ENSIA;
 Werft het team voor de uitvoering van het project (impactanalyse én implementatieplan).

Projectmanagement & uitvoering

 Plant en bewaakt de uitvoering van de impactanalyse (later implementatie) en pleegt waar nodig interventies;
 Stelt plannen op en voert de regie hierover;
 Draagt zorg voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 Stemt af met bij het project betrokken partijen;
 Stuurt projectmedewerkers inhoudelijk aan.

Projectevaluatie

 Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
 Adviseert over toekomstige projecten.

Relatiemanagement

 Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;
 Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
 Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
 Creëert in samenwerking met stakeholders draagvlak voor het project.

Functie-eisen
 WO werk- en denkniveau;
 Aantoonbare kennis van de BIG;
 Uitstekende communicatieve vaardigheden en goed analytisch vermogen;
 Aantoonbare kennis van informatiebeveiliging bij en verantwoording door gemeenten;
 Inhoudelijke en actuele kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening;
 In staat om zelfstandig te werken;
 In de afgelopen tien jaar meerjarige (meer dan drie jaar) ervaring met werken met of bij gemeenten of daaraan gelieerde organisaties. Spreekt de taal van gemeenten en heeft aantoonbare ervaring met het verbinden van gemeenten;
 Is de afgelopen vijf jaar verantwoordelijk geweest voor het managen van de organisatie en communicatie van complexe projecten;
 Minimaal vijf jaar ervaring met projectmatig werken;
 Directe betrokkenheid bij de invoering van het nieuwe ICT-beveiligingsassessment DigiD is een pre.

Gewenst profiel

 Is bewezen effectief en flexibel in verschillende stijlen van leidinggeven;
 Geeft stimulerend en faciliterend leiding en is in staat te verbinden met andere deelprojecten (en vice versa);
 Kan inspirerend en creatief schakelen tussen inhoud, techniek en proces;
 Beschikt over een aantoonbaar netwerk bij gemeenten, en ketenpartijen (ambtelijk en bestuurlijk niveau);
 Is vaardig in zowel advies- als presentatievaardigheden en heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (concreet en helder);
 Is vaardig in het hanteren van tegengestelde belangen en schakelt snel in afstemming met in- en externe gesprekspartners om te komen tot gedragen doelstellingen;
 Heeft analytisch en creatief vermogen om signalen, ideeën te vertalen naar oplossingsrichtingen en vernieuwingsvoorstellen.

Houdingaspecten

 Klantgericht;
 Kwaliteitgericht;
 Resultaatgericht;
 Initiatiefrijk;
 Samenwerkingsgericht;
 Realiteitszin;
 Plannen en organiseren;
 Leidinggeven;
 Netwerken.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten