Projectleider Innovatief Standaardiseren

Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Geplaatst op
15-08-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Uurtarief
100
Op locatie
Den Haag
Reacties
6
Bekeken
1653
Status
Gesloten
Referentie
16.061

Afrondingstoelichting

Beste geïnteresseerde,
Graag attendeer ik u op het aanbestedingsplatform CTM.nl.
Dit is waar KING alle inhuur op plaatst en waaruit een geschikte kandidaat geselecteerd wordt. U heeft hier reeds een instructie over ontvangen.. Zowel bedrijven, ZZP-ers, payrollers ed kunnen zich hier in schrijven.
Met vriendelijke groet,
Wendy de Groot


TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 32 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2516 opdrachten

Omschrijving

Vacature: Projectleider innovatief standaardiseren

(vacaturenummer:16.061)

Ben jij resultaatgericht? In staat om inhoud snel tot je te nemen en om concrete voortgang te boeken in complexe projecten? Stakeholders waarbij de belangen niet altijd hetzelfde zijn betrokken te houden in je projecten? Heb je ervaring in het verbeteren van de digitale dienstverlening binnen gemeenten? Heb je ervaring in afstemmen met gemeentelijke softwareleverancier en de implementatie van koppelvlakstandaarden? En ben je bekend met MijnOverheid en de Logius als beheerorganisatie? Dan ben jij de duizendpoot die we zoeken.
Het betreft een functie op basis van gemiddeld 24 uur per week voor een initiële periode van 3 maanden met een mogelijke verlenging.

Over KING

KING richt zich op het verbeteren van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun inwoners en bedrijven. Dat doet KING onder andere door gemeenten te helpen bij ICT-gerelateerde vraagstukken en door het leveren van sturingsinformatie. KING is onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over de Digitale Agenda 2020

In de Digitale Agenda ondersteunen KING en VNG gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: Open en transparant in de participatiesamenleving, Werken als één efficiënte overheid en Massaal digitaal, maatwerk lokaal. Onderdeel van deze vormgeving is de uitvoering van een samenhangende projectenkalender uit gemeentelijke en landelijke initiatieven.

Over innovatief standaardiseren

Vanuit de Digitale Agenda 2020 wordt gewerkt aan het ‘Werken als één efficiënte overheid’ en ‘Massaal digitaal, maatwerk lokaal’. In de pilots innovatief standaardiseren wordt gewerkt aan een centrale voorziening voor digitale dienstverlening van gemeenten. Deze voorziening wordt één keer ingericht en is voor alle gemeenten te gebruiken.
Dit heeft met name tot doel om alle gemeenten de mogelijkheid te bieden om de gemeentelijke diensten online aan te bieden. Dit ongeacht het volume per gemeente per dienst. De voorziening is een verzameling van verschillende formulieren die via MijnOverheid of het Ondernemingsdossier wordt ontsloten; afhankelijk van de doelgroep van het formulier.

Doel van de opdracht

Het project bestaat uit 3 onderdelen waar je als projectleider richting aan moet geven en een inhoudelijke bijdrage moet leveren. Op ieder onderdeel is een specialist actief in je project. Als projectleider zorg je voor de verbinding tussen de onderdelen, het in lijn houden van de afzonderlijke planningen, fungeer je als sparringpartner bij inhoudelijke vraagstukken en borg je dat gemeentelijke softwareleveranciers en vertegenwoordigers van de gemeenten betrokken blijven. De afzonderlijke doelen worden hieronder nader toegelicht.

 1. Aanbesteding van de voorziening;

Gemeentelijke softwareleveranciers wordt gevraagd de landelijke voorziening te leveren. De softwareleveranciers worden uitgedaagd een mooi en innovatief product te leveren om de online dienst zo goed mogelijk aan te bieden en aan te laten sluiten bij de klantverwachting. De user experience is hierbij een essentieel onderdeel.

 1. Vaststellen en uitwerken van gemeentelijke diensten die centraal kunnen worden ontsloten

In 2016 wordt gestart met de ontwikkeling van de volgende 2 formulieren als wegbereiders;

 • Generieke digitale verhuisservice: Deze centrale voorziening stelt burgers in staat om online binnen- en intergemeentelijke verhuizingen door te geven. De voorziening wordt ontsloten via MijnOverheid en is voor burgers toegankelijk na inlog met DigiD.

 • Digitaal Aangifte Overlijden: Deze centrale voorziening stelt Uitvaartondernemers in staat om online een aangifte van overlijden door te geven aan de gemeente. De voorziening wordt ontsloten via het Ondernemingsdossier en is voor uitvaartondernemers toegankelijk na inlog met eHerkenning niveau 2+.

Deze twee wegbereiders vormen de start om ook andere gemeentelijke producten/diensten via centrale voorziening te ontsluiten. In september 2016 wordt bepaald welke anderen gemeentelijke diensten in welke volgorde centraal worden aangeboden.

 1. Opstellen van koppelvlakspecificatie tussen de voorziening en de gemeentelijke software.

Om de ingediende aanvraag ook digitaal te kunnen verwerken is een gestandaardiseerd koppelvlak benodigd. Dit koppelvlak wordt momenteel opgesteld en dient in 2016 te zijn afgerond. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het betrekken van de softwareleverancier bij het opstellen en zorg je ervoor dat de softwareleveranciers het koppelvlak beschikbaar stellen aan de gemeenten. Inhoudelijk word je ondersteund door specialiseren van KING e-Diensten.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het borgen dat de hiervoor beschreven afzonderlijke doelen eind 2016 zijn gerealiseerd.

 • Het behouden van de draagvlak over de gemaakte keuzes bij gemeentelijke softwareleveranciers en bij de gemeenten.

 • Samen met het team implementatieondersteuning van de Digitale Agenda 2020 uitwerken van een implementatiestrategie, zodat gemeenten, in navolging van de pilotgemeenten, gebruik gaan maken van deze ontwikkelingen.

 • Samen met leveranciersmanagement vanuit KING afspraken maken rondom de implementatie van de opgeleverde standaarden.

 • Samen met medewerkers van het Kenniscentrum Dienstverlening binnen KING inrichten van de online leeromgeving, op basis waarvan gemeenten kunnen aansluiten.

 • Betrekken van de programmamanager Innovatief standaardiseren van de Digitale Agenda 2020 bij de voortgang en projectrisico’s.

 • Ontstane risico’s adequaat signaleren en oplossen.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau op het snijvlak van Business en IT en affiniteit met gemeentelijke dienstverlening;

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met gemeentelijke dienstverlening en werkprocessen en met het optimaliseren daarvan;

 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van (gemeentelijke) werkgroepen (gericht op het neerzetten van resultaten bij deelnemende gemeenten);

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het verbeteren van dienstverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt met de landelijke GDI-voorzieningen;

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden in een politiek-bestuurlijk krachtenveld in gemeentelijke context;

 • Aantoonbare en minimaal beleidsmatige kennis van de informatiehuishouding van gemeenten (voorkeur voor toepasbare kennis);

 • Begrijpt en spreekt de taal van dienstverleningsprofessionals en informatiemanagers;

 • Bekend met de GEMMA-informatie-architectuur, informatiemodellen en gemeentelijke koppelvlakstandaarden.

Competenties

 • Klantgericht

 • Resultaatgericht

 • Gericht op creëren van vraagvlak

 • Dienstverlenend

 • Kwaliteit gericht

 • Sensitief op groepsdynamieken

 • Proactief

Opdrachtomschrijving

Het project bestaat uit 3 onderdelen waar je als projectleider richting aan moet geven en een inhoudelijke bijdrage moet leveren.

 • Aanbesteding van de voorziening;

 • Vaststellen en uitwerken van gemeentelijke diensten die centraal kunnen worden ontsloten;

 • Opstellen van koppelvlakspecificatie tussen de voorziening en de gemeentelijke software.

Vergoeding en meer informatie

Het betreft een tijdelijke functie voor een periode tot eind 2016 met een omvang van gemiddeld 24 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging). De functie is in het functiehuis van KING gewaardeerd in schaal 13 BBRA.

Procedure

Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 12 september 2016, tussen 10.00-13.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een tweede gesprek. U kunt tot 7 september 2016, 18.00 uur reageren.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


6 reacties

 • Datum
  17-08-2016 10:10
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  17-08-2016 13:52
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  19-08-2016 09:52
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-08-2016 10:53
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  20-08-2016 21:13
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  07-09-2016 10:46
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten