senior functioneel beheerder

Intermediair
FixedToday
Geplaatst op
17-08-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
65
Op locatie
Leeuwarden
Reacties
0
Bekeken
863
Status
Gesloten
Referentie
Thirza Loois

TOP-Opdrachtgevers

 • KPN Consulting 242 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten
 • Helion IT 160 opdrachten

Omschrijving

Binnen de klant zijn functioneel en organisatorisch twee hoofdstromen onderkend die invulling geven aan de kerntaken van de klant:

 • Coördineren en Informeren (C&I)

 • Innen en Incasseren (I&I)

De directie C&I geeft invulling aan de coördinerende en informerende taken van de klant die niet primair gericht zijn op de inning en incasso van geldelijke sancties. De differentiatiestrategie Customer Intimacy geeft invulling aan een optimale ‘klantbeleving’ van alle stakeholders die actief zijn in het werkveld van C&I (voor alsnog is dit de executieketen). Het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE) is gepositioneerd binnen C&I. AICE geeft invulling aan de coördinerende en informerende taak van C&I, teneinde de executieketen zo optimaal mogelijk te laten presteren (customer intimacy). Dit gebeurt door het routeren van beslissingen door de uitvoeringsketen, het informeren van de betrokken ketenpartners, coördinatie en voortgangsbewaking. Het AICE wordt werkvoorbereider, operationeel spelverdeler en aanjager van de uitvoeringsketen. Als administratieve spin in het web heeft het AICE 100% zicht en grip op alle ten uitvoer te leggen strafrechtelijke beslissingen. Daarnaast voert het AICE administratieve taken uit voor ketenpartners. Hiermee ontlast het AICE de ketenpartners, zodat zij zich kunnen richten op hun feitelijke kernta(a)k(en). Bedrijfcontinuïteit en Ontwikkeling C&I ondersteunt en adviseert het management van C&I en het AICE in zijn rol en verantwoordelijkheden als proces- en systeemeigenaar en demand manager.

Twee hoofdtaken zijn hierbij te onderscheiden

ten eerste het reguliere beheer van en informatiemanagement t.b.v. bestaande informatiesystemen
en ten tweede het – vooral in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) – ontwikkelen en realiseren van vernieuwingen.

Opdrachtomschrijving

Functioneel beheer werkzaamheden verrichten ten behoeve van de primaire AICE-processen en ten behoeve van diverse projecten, waaronder specifieke projecten binnen het USB-programma. We onderscheiden twee werkvelden; één waarbij de werkzaamheden vooral gericht zijn op het functionele beheer van systemen, services en registers; een tweede werkveld bevat ook werkzaamheden als het beheer voorbereiden van en adviseren over nieuwe toekomstige informatievoorziening en systemen, services en registers.

Doelstelling
De reguliere lijnwerkzaamheden binnen de AICE-teams adequaat ondersteunen en functioneel beheer expertise, incl. materiedeskundigheid, inbrengen in de diverse projecten en beheer en onderhoud.

Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden
De werkzaamheden bestrijken in principe het hele terrein van het functioneel beheer. In de concrete werkverdeling kunnen accenten gelegd worden.

Vakmatige taken

 1. Het beheren, verbeteren en vernieuwen van een proces en bijbehorende systemen, in opdracht van een proces- en/of systeemeigenaar.

 2. Ondersteunen van de business door het uitwerken van procesverbeteringen op basis van geaggregeerde informatie/gegevens, het beschrijven van requirements (functioneel en non-functioneel) en afstemmen met ICT over de realisatie ervan.

 3. Deelname aan projecten door o.a. het inbrengen van kennis bij het ontwerpen en realiseren van vernieuwingen en voorbereidingen treffen voor het beheer ervan.

 4. Coördineren van de input van andere functioneel beheerders binnen projecten, bij de totstandkoming van procesontwerpen, op functionele inhoud van proces en systemen.

 5. Verricht in projecten complexe vraagstukken m.b.t. verbeteringen in processen en systemen. Is sparringpartner en vraagbaak voor collega’s uit BCO en de business.

 6. Adviseert over procesinrichting op basis van inhoudelijke analyses vanuit een proces- en systeem overstijgend inzicht in de werking van een voortbrengingsproces van begin tot eind.

Coördinerende / sturende taken
Binnen eigen werkgebied verantwoordelijk voor het coördineren van de functioneel beheer werkzaamheden en voor het afstemmen met systeemeigenaren / opdrachtgevers; richting ICT een sturende rol voor wat betreft incident- en probleem afhandeling.

Contacten (intern/extern + aard van contacten)
Binnen het team functioneel beheer contacten met collega-functioneel beheerders; tevens in de rol van verbindingsschakel tussen Business en ICT contacten met beide. Ook frequente contacten met ketenpartners in de justitieketen. Voor zover werkend in een project contacten met programmamanagers en projectleiders.

Competenties: Pro-actief Verbindend vermogen Zelfstandig Lerend vermogen Omgevingsbewust uitdrukkingsvaardig Analytisch vermogen Flexibel Samenwerken Stressbestendig Resultaatgericht

Begindatum

05-09-2016

Einddatum

05-09-2017-2016, optie tot verlenging

Tarief

65

Deadline

17-08-2016 15:00

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze opdracht.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten