Projectmanager Beheer (senior)

Opdrachtgever
ICQ-Groep
Geplaatst op
24-08-2016
Periode
Niet relevant
Budget
Open
Op locatie
Driebergen
Reacties
5
Bekeken
1210
Status
Gesloten
Referentie
20119430

Afrondingstoelichting

Beste relatie,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw reactie op deze opdracht.
Uit de diverse ontvangen aanbiedingen hebben we een keuze gemaakt.

De kandidaat die wij aan onze opdrachtgever hebben voorgesteld, heeft inmiddels een persoonlijke bevestiging van aanbieding van ons ontvangen.

Mocht u deze maal niet door ons zijn geselecteerd, hopen wij toch dat u onze aanvragen blijft volgen. Wij danken u voor de genomen moeite ons uw CV en motivatie te hebben toegezonden.
Indien u nog niet in ons bestand bent opgenomen, zullen we dat spoedig doen. Wij zullen u dan proactief informeren over ons actuele aanbod van nieuwe opdrachten.

Onze opdrachten treft u tevens op onze website www.icq.careers aan onder de tab “vacatures”. Daarnaast kunt u ons aanbod volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Met vriendelijke groet,

ICQ Groep

Loolaan 22
7315AB Apeldoorn
Postbus 1458
1300 BL Almere
T 055-303 1464
E info@icq.careers
W www.icq.careers


TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2570 opdrachten
 • Yacht bv 31 opdrachten

Omschrijving

Aanvraag 20119430 Tijdelijke inhuur

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Beheer

Opdracht omschrijving

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van C2000. Hiertoe behoort het eigenaarschap, het beleid op het beheer en als eigenaar ook de verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van C2000 . Binnen het departement is het strategisch beheer belegd bij het directoraat-generaal Politie, Programma Meldkamer C2000, 112. De vernieuwing van C2000 vindt plaats door het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC). Beide programma’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de programmadirecteur Meldkamer, C2000, 112 binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie, DG Politie .
Op dit moment lopen binnen het programma IVC verschillende deelprojecten met als doel het bestaande C2000 netwerk volledig te vernieuwen. Deze vernieuwde infrastructuur zal de nodige veranderingen met zich meebrengen. De inrichting van het beheer van het vernieuwde systeem zal tijdig gereed moeten zijn om de vernieuwde infrastructuur in beheer te kunnen nemen.
De projectleider voert zijn werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het programma Meldkamer, C2000, 112 (de strategisch beheerder) in een nauwe samenwerking met het programma IVC.
De uitvoering van het huidige operationele- en tactische beheer is belegd bij het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) van de Nationale Politie. De taakverdeling tussen departement en politie is afgesproken in een beheerovereenkomst. Daarnaast vindt in de huidige situatie ook lokaal beheer plaats. Dit zijn de beheers aspecten van C2000 die binnen de afzonderlijke gemeenschappelijke meldkamers en door verschillende disciplines wordt uitgevoerd.
Als projectleider voer je je werk uit op basis van een tijdelijk contract (inhuur) bij de Nationale Politie. Over de voortgang van de realisatie van het projectplan leg je verantwoording af aan de programma-manager Meldkamer, C2000, 112 als voorzitter van de stuurgroep beheer.

Doelstelling

Als Projectleider voorbereiding beheer vernieuwd C2000 (beheer C2000) ben je verantwoordelijk voor dat de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen om het vernieuwd C2000 succesvol in beheer te nemen.
Om dit te realiseren stel je samen met de betrokken beheerorganisaties een impactanalyse op waarin de beheer consequenties van een vernieuwd C2000 inzichtelijk worden gemaakt. Deze beheer consequenties vertaal je in een projectplan naar noodzakelijke maatregelen met de daarbij behorende taak en verantwoordelijkheidsverdeling voor de realisatie. Je maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de reeds in gang gezette (deel-)projecten. Als projectleider bewaak en begeleid je de tijdige implementatie van het beheer, zodat de overdracht van de taken vanuit het project vernieuwing C2000 en de aanbesteding onderhoud C2000 aan de beheerorganisaties plaats kunnen vinden bij “turnkey” levering van het vernieuwde C2000.
Je voert vanuit expertise en overtuiging regie op het proces zonder in de eigenstandige verantwoordelijkheid van de betrokken partijen te treden. In het proces help je met het nemen van beslissingen over het beleggen en eventueel herinrichten van beheerstaken. Tevens adviseer je de betreffende beheerorganisaties over het optimaliseren van de uitvoering van deze beoogde taken. Over de voortgang van het projectplan leg je (voorzien van voortgangsrapportages) verantwoording af aan de Stuurgroep beheer C2000, voorgezeten door een het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheid als projectleider voorbereiding beheer. De projectleider heeft de verantwoordelijkheid om de beheerorganisatie tijdig gereed te hebben voor de uitvoering van de beheertaken van het vernieuwde C2000 netwerk. Aan de hand van een nog uit te werken projectplan zal de verantwoordelijkheid van de projectleider nader worden bepaald.

Vakmatige taken

 • Uitvoeren van projectmatige werkzaamheden.

 • Verstrekken van advies voor inrichting beheerorganisatie.

 • Meedenken en daar waar nodig bijdrage leveren aan het veranderingsproces en sourcing vraagstukken van de huidige beheerorganisatie.

Contacten

Contacten realiseren binnen de beheerorganisatie, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het programma Implementatie Vernieuwing C2000 en mogelijke overige stakeholders.

Inzet in de lijn of project

Inzet binnen het project Voorbereiding beheer vernieuwd C2000 en rapporterend aan de voorzitter van de stuurgroep.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding Informatica, technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.

 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectmanager van grote IT infra (verander) projecten binnen grote organisaties waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met complexe omgevingen waar sprake was van meerdere disciplines, belangen en stakeholders.

 • Aantoonbare recente werkervaring heeft met het leiding geven aan grootschalige IT infra nieuwbouw project(en) waarbij de kandidaat te maken heeft gehad met de nieuwste technologieën op het gebied van Data Center, Netwerken, Security, Monitoring, Virtualisatie en Storage.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring heeft met het leiding geven aan project(en) met de volgende kenmerken

x Opstellen en afstemmen taakafbakening beheer ICT project
x Implementatie van ICT beheer verdeeld over meerdere organisaties
x Advisering over optimalisatie uitvoering ICT beheer.

Functie wensen

 • Minimaal 10 jaar ervaring in een complexe beheeromgeving in een leidinggevende (projectmanagement) rol danwel in een rol met een duidelijke verantwoordelijkheid voor beheer in omgevingen met garantie op optimale veiligheid, betrouwbaarheid en 24x7 beschikbaarheid.

 • Aantoonbare recente ervaring in een rol met een duidelijke verantwoordelijkheid voor implementatie management binnen grote IT verandertrajecten in een complex krachtenveld (veel partijen met een eigen verantwoordelijkheid).

 • Aantoonbare werkervaring in een adviesrol met (out)sourcing vraagstukken mbt IT beheer.

Competenties

 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

 • Ervaring als programma- of projectmanager van ICT gerelateerde implementatietrajecten’;

 • Ervaring in functioneren in een complex krachtenveld (veel partijen met een eigen verantwoordelijkheid);

 • Resultaatgericht;

 • Expertise op het gebied van sourcing vraagstukken is een pré;

 • Ervaring met projecten in het veiligheidsdomein in een pré.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie

Driebergen

Startdatum

01-10-2016

Duur

01-07-2017

Optie op verlenging

Ja

Inzet

20 uur per week

Tarief

Marktconform

Sluitingsdatum

01-09-2016

Sluitingstijd

09:00

Intakegesprek

13, 15 of 20 september

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

 • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;

 • Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;

 • Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);

 • Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);

N.B.

 • Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.

 • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


5 reacties

 • Datum
  24-08-2016 15:59
  Plaats
  Krimpen ad Ijssel

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-08-2016 08:00
  Plaats
  Gouda

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-08-2016 09:24
  Plaats
  Utrecht

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-08-2016 10:22
  Plaats
  Westzaan

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  30-08-2016 01:43
  Plaats
  Nieuwegein

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten