Kwartiermaker verbinding onderwijs en jeugdhulp

Opdrachtgever
Edwin Welner
Geplaatst op
25-08-2016
Periode
2 tot 6 maanden
Budget
Open
Op locatie
Rotterdam
Reacties
4
Bekeken
4309
Status
Gesloten

TOP-Opdrachtgevers

 • Yacht bv 31 opdrachten
 • H Consultancy Groep b.v. 2531 opdrachten

Omschrijving

Algemene informatie
Als gevolg van de decentralisatie jeugd per 1 januari 2015 en de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben gemeente en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hulp aan jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte. Een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs is dan ook cruciaal. Hierbij staat een integrale aanpak en de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal.
Vooralsnog is het in deze gemeente een van de taken van de schoolmaatschappelijk werker (SMW) om te fungeren als de verbindende schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit gebeurt via een gemeentelijke subsidie aan Flexus Jeugdplein. Ook in de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden wordt deze rol aan de schoolmaatschappelijk werker toegeschreven. De praktijk leert dat een herijking van de verbinding noodzakelijk is.
Wij zoeken een kwartiermaker die vormgeeft aan een goede, duurzame verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. In de praktijk betekent dit een duidelijke, directe samenwerking tussen ondersteuningsteams op scholen en Sociale Teams / Jeugdteams die in deze gemeente gebiedsgericht (jeugd)hulp bieden aan inwoners. Deze verbindende schakel noemen we vooralsnog de 'verbindingsofficier'.
Je werkomgeving
Je gaat aan de slag vanuit de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente Dordrecht. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband, dat een 'ambassadeur' aanstelt met onder meer de verantwoordelijkheid voor de doorvertaling naar de uitvoering op de scholen.

Verder zijn gedurende dit traject in ieder geval betrokken

 Ouders en kinderen;
 Professionals en directeuren van scholen;
 Professionals en coördinatoren / managers van Sociale Teams en Jeugdteams;
 Schoolmaatschappelijk werkers / FlexusJeugdplein;
 Jeugdartsen / Careyn;
 Leerplichtambtenaar / Dienst Gezondheid & Jeugd;
 Voorbereidingsplatform en Bestuurlijk platform Passend Verbinden Drechtsteden;
 Platform en Stuurgroep Doorgaande Lijn 0-12;
 Orthopedagogen / CED-groep, Begeleidingsdienst Vrije Scholen en Driestar;
De opdracht beperkt zich tot de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en jeugdhulp. Het gaat dus niet om de verbinding met het MBO. Ook de verbinding met het 0-4 veld (voorscholen, consultatiebureaus) behoort in eerste instantie niet tot de scoop van de opdracht. Hier is een separaat traject voor gestart.
Je werkzaamheden

Het concrete resultaat van de opdracht luidt als volgt

"Per schooljaar 2016-2017 is de nieuwe werkwijze voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp, inclusief de functie van een zgn. verbindingsofficier, van kracht"
Om dit te bereiken zal de kwartiermaker een plan van aanpak opstellen. Na een inventarisatie van behoeften onder een breed scala betrokkenen analyseer je de huidige en wenselijke situatie waarbij je ook aandacht hebt voor de communicatie en de projectstructuur (projectteam, klankbord, ect.). Hierbij is specifieke aandacht nodig voor (mogelijk) onderscheidt tussen primair onderwijs en voorgezet onderwijs, en regulier versus speciaal onderwijs. Je beschrijft de structuur en de werkwijze van de lokale verbindingen tussen de ondersteuningsteams en Sociale Teams/Jeugdteams.
Voor de nieuwe functie van Verbindingsofficier (werktitel, kan gewijzigd worden) stel je – in nauwe samenspraak met betrokkenen - een profiel en functiebeschrijving op. Je maakt een financieringsplan voor de verbindingsofficier, inclusief herijking/afbouw van afspraken over SMW en Flexus Jeugdplein.
Uiteindelijk stel je een implementatieplan op, in samenspraak met betrokken partijen, en zorg je voor de uitrol hiervan waarbij afspraken gemaakt zijn over werving en selectie van de 'verbindingsofficieren' en aandacht is voor kennismaking, introductie en training van de verbindingsofficieren.
Je stelt alles in het werk om de nieuwe werkwijze per schooljaar 2016-2017 van kracht te laten zijn.
Jouw profiel
 Academisch werk- en denkniveau;
 Ervaring met project- en procesmanagement;
 Kennis van het sociale domein in brede zin en onderwijs en zorg in het bijzonder;
 Procesmatig sterk;
 Communicatief sensitief;
 Analytisch sterk;
 Resultaatgericht;
 Verbinder (werelden en perspectieven bij elkaar brengen)
Ervaring in het onderwijs- en of het jeugdhulpveld is een vereiste.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


4 reacties

 • Datum
  25-08-2016 17:02
  Plaats
  Leiden

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-08-2016 21:07
  Plaats
  Rotterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  25-08-2016 21:47
  Plaats
  Den Haag

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.

 • Datum
  29-08-2016 16:21
  Plaats
  Oudenbosch

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten