Projectleider Informatiemanagement Omgevingswet

Intermediair
Van Dijk Employment Services
Geplaatst op
29-08-2016
Periode
Binnen een jaar
Budget
Op uurbasis
Op locatie
Arnhem
Reacties
0
Bekeken
1606
Status
Gesloten
Referentie
IGB78801902

TOP-Opdrachtgevers

 • H Consultancy Groep b.v. 2497 opdrachten
 • Yacht bv 33 opdrachten

Omschrijving

Functieomschrijving
U bent een projectleider met aantoonbare ervaring op het gebied van identificeren, voorbereiden en implementeren van grootschalige complexe veranderingen gericht op digitalisering, informatisering en zaakgericht werken.

Wie?

Onze opdrachtgever is een provincie.

U bent werkzaam voor de afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A). De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak.

Binnen de provincie wordt gewerkt vanuit een multiproject dat ten doel heeft om op de ingangsdatum van de Omgevingswet klaar te zijn om de instrumenten van de Omgevingswet optimaal te kunnen gebruiken bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven in de (fysieke) leefomgeving. Het gedachtengoed van de Omgevingswet vertaalt zich in: integraal, gebieds- en zaakgericht werken en een interne en externe versterkte samenwerking.

Tijdens elke fase van het proces zal overzicht en inzicht worden gegeven (interne en externe ontwikkelingen) gericht op het identificeren van de impact van de veranderingen in de wetgeving voor de provincie op de aspecten digitalisering, informatisering en zaakgericht werken. Hierbij moet aansluiting worden gevonden en gehouden met de relevante landelijke ontwikkelingen (onder andere aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet en de realisatie van informatiehuizen daarbinnen). De borging van de veranderingen die binnen de organisatie nodig zijn en het leggen van verbindingen die deze veranderingen mogelijk maken zijn onderdeel van de opdracht.

Op dit moment wordt een eerste plan van aanpak opgesteld voor het onderdeel digitalisering, informatisering en zaakgericht werken. Een van de belangrijkste elementen daarin is het opstarten van één of meerdere verdiepende impactanalyses. Op basis van het hiermee gecreëerde inzicht kan worden aangegeven om welke veranderingen het concreet gaat en hoe met deze veranderingen dient te worden omgegaan. De resultaten van deze analyse worden vervolgens vertaald naar concrete verander- en implementatieprojecten passend binnen de provinciale informatiestructuren.

Binnen de provincie is een team gevormd voor de voorbereiding en realisatie van alle activiteiten. De aansturing van dit team wordt belegd bij een senior projectleider.

Wat?

Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U geeft invulling aan het plan van aanpak, maar ook uit bijstelling daarvan indien daar aanleiding toe is.

 • U verzorgt een verdiepende impactanalyses, waarbij op basis van landelijke en interprovinciale afspraken de consequenties voor de provinciale organisatie, de werkprocessen binnen de “business” en de daarbij behorende informatievoorziening en ICT-ondersteuning concreet worden gemaakt.

 • U levert een bijdrage samen met andere provincies in interprovinciaal verband aan het verder aanscherpen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

 • U stelt een veranderstrategie op met concrete verander- en implementatieprojecten afgestemd op de andere projecten binnen het multiproject en passend binnen de (mogelijk veranderende) provinciale informatiestructuren.

 • U stuurt de implementatieprojecten aan.

Eisen

 • U beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde wo-opleiding.

 • U hebt in de periode 2007-2006 minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider op het gebied van identificeren, voorbereiden en implementeren van grootschalige complexe veranderingen gericht op digitalisering, informatisering en zaakgericht werken.

 • U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als projectleider met het acteren op verschillende niveaus binnen een organisatie en in ketens, waarbij u deze niveaus en/of ketenpartners goed met elkaar in verbinding wist te brengen.

 • U beschikt aantoonbaar over een Prince2 Practitioner certificering.

Wensen

 • U hebt ruime ervaring opgedaan als projectleider gericht op het omgevingsdomein en gericht op digitalisering, informatisering en zaakgericht werken, bij een grotere overheidsorganisatie (Rijk, provincie of grotere gemeente).

 • U beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met BiSL.

 • U bent bekend met de betekenis van overheidsarchitectuur (PETRA, NORA, et cetera) en ICT-standaarden en weet deze toe te passen in concrete projecten.

 • U bent op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het speelveld van actoren als ketenpartners en leveranciers.

Waar?

Arnhem

Wanneer?

De functie is per oktober parttime beschikbaar voor 16-24 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind maart 2017, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?

Ter uitbreiding.

 

Hoe?

Reageer vóór vrijdag 9 september aanstaande.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten