Manager Kwaliteitszorg DSO

Intermediair
KPN Consulting
Geplaatst op
01-09-2016
Periode
Binnen een jaar
Uurtarief
0
Op locatie
Den Haag
Reacties
1
Bekeken
1057
Status
Gesloten
Referentie
64223 MK

Omschrijving

Functieomschrijving

Binnen het Programma Implementatie Omgevingswet wordt gewerkt aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) waarvoor IV-voorzieningen zoals applicaties, gebruikerstoepassingen, gegevensbronnen, interfaces, services, dienstverlening, processen en standaarden nodig zijn. De realisatie van deze IV-voorzieningen vindt plaats onder architectuur. Basis voor de opdracht van het DSO is een Visie, doelarchitectuur en programma van eisen van de opdrachtgever. Binnen DSO dient bewaakt te worden dat vanuit deze opdracht de juiste dingen gedaan worden en dat die vervolgens ook goed gedaan worden. Om zo te voldoen aan behoeften, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en te borgen dat de programma-baten gerealiseerd worden, gerelateerd aan de strategische doelen van het programma. Dit is kwaliteitsmanagement. We zijn op zoek naar een ervaren Manager Kwaliteitszorg die in een onafhankelijke rol op programmaniveau kwaliteitsmanagement inricht en borgt.
De manager kwaliteitszorg weet op programma-, deelprogramma- en projectniveau kwaliteitsbewustzijn te creëren en bereikt daarmee dat wordt toegezien op het vastleggen van concreet te behalen resultaten en op het effectief uitvoeren van taken om deze resultaten te realiseren. De manager kwaliteitszorg is daarbij in staat een perfecte balans te creëren tussen enerzijds een constaterende, monitorende en toeziende rol en anderzijds een ondersteunende, hulpvaardige en waarde toevoegende houding. De manager kwaliteitszorg heeft kennis van en ervaring met het realiseren van complexe digitale voorzieningen (stelsels) waarin verschillende actoren in een keten samenwerken. Ook heeft hij ervaring met het tot stand brengen van een ketensamenwerking en kwaliteitsdenken in een sterk politiek- en bestuurlijk veld en is hij gewend te adviseren op programmaniveau over de werkwijze hoe te komen tot het doen van de juiste dingen. De manager kwaliteitszorg zorgt er vanuit zijn onafhankelijke rol voor dat, uitgaande van projectmethodologieën zoals IPM, MSP en Prince2 en vanuit rijksbrede kaders, kwaliteitsaspecten zijn benoemd waarop wordt toegezien. Daarbij adresseert hij risico’s en issues.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau
WO
Kennis en ervaring

 • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 5 jaar als kwaliteitsmanager binnen complexe (IV) projecten en/of programma’s;

 • Gedegen kennis van kwaliteitsmanagement [verder op te splitsen o.b.v. functieomschrijving];

 • Recente ervaring (uit de afgelopen 2 jaar) met het inrichten en aansturen van kwaliteitsmanagement binnen een vergelijkbaar programma in een politieke – bestuurlijke organisatie;

 • Aantoonbare ervaring met programma- en projectenmanagementmethodieken MSP, Prince 2,

 • Ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties w.o. Rijkswaterstaat;

 • Kennis van rijksbrede kwaliteitskaders zoals BIT, CIO-oordeel, BIR-compliance;

 • Ervaring met het ontwikkelen van complexe ICT systemen in componenten;

 • Ervaring met Omgevingswet;

 • Ervaring met de toepassing van e-overheids voorzieningen

Meest essentiële competenties

 • In staat draagvlak te creëren voor verandering en verbetering;

 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

 • Analytisch sterk;

 • Positief kritisch;

 • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht;

Organisatieonderdeel Digitaal Stelsel Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving..

Sluitingsdatum

02-09-2016

Sluitingstijd

17.00

Indicatie intakegesprek

z.s.m.

Indicatie besluitvorming

10 werkdagen na sluiting

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn

•CV in Word-formaat voorzien van de 3 meest relevante (recente) projecten.
•Motivatie afgestemd op de functie eisen.
•Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).
•Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).
N.B.
•Aanbiedingen op basis van exclusiviteit,
•Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u zo snel mogelijk een reactie, via de mail of telefoon.

Reageren op de opdracht? Log in of Word gratis lid


1 reactie

 • Datum
  02-09-2016 11:03
  Plaats
  Amsterdam

  Reactie is prive en alleen zichtbaar voor de opdrachtgever en de plaatser van de reactie.


Jouw reactie

Je moet inloggen voordat je een reactie kunt plaatsen.


Freelance.nl maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Melding sluiten